علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

شخص کنترل گر Control person: ایجاد اختلالات شخصیت 2020

پژوهشگران مرکز درمان بین فردی فراشناختی رم، دانشگاه ادینبورو انگلستان، و موسسه بک رم در پژوهشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی ریشه‌های مرتبط با کنترل‌گری بیش از حد شناخت‌‌ها، هیجانات، و رفتارها، رگه‌های شخصیتی کمال‌گرایانه، و تعاملات اجتماعی مختل در شخص کنترل گر Control person و دارای اختلالات شخصیتی پرداختند.

کنترل گری و الگوهای شخص کنترل گر Control person

افراد به طور معمول تصورشان بر این است که کنترل اندکی بر زندگی خود دارند. اما طبق نظریه های مختلف روانشناسی، به ویژه نظریه انتخاب، افراد کنترلی بسیار بیش از آن که فکر می کنند در زندگی خودشان دارند.

بخش زیادی از کنترل زندگی برای شخص کنترل گر Control person موثر و سودمند نیست. داشتن کنترل به این معنا است که انتخاب های بهتری انجام شود تا فرد را با دیگران پیوند بهتری دهد. رفتارهای شخص کنترل گر Control person می تواند از یک نگاه سرد ناشی از عدم تایید تا شدت یک تهدید به قتل باشد.

شخص کنترل گر Control person در تلاش است که دیگران را مجبور کند اقداماتی انجام دهند که شاید مایل به آن نیستند. باورهای شخص کنترل گر Control person در آخر منجر به این می شود که دیگران واقعاً می توانند ما را وادار نمایند تا به شکل و صورت خاصی رفتار و عمل کنیم.

رفتارهای شخص کنترل گر Control person منجر به تخریب روابط رضایت بخش بین افراد بویژه در روابط صمیمی است. تعبیر و تفسیر افراد از اعمال، کردار و گفتار یک دیگر عامل زیربنایی شکل دهنده رضایت و یا عدم رضایت آنها ار ارتباطشان است.

این توقعات و انتظارات افراد در شخص کنترل گر Control person بسیار بیشتر از افرادی است که شخص کنترل گر Control person نیستند. در نتیجه ممکن است منجر به بروز رفتارهایی همچون انتقاد، سرزنش، دفاع، و کم محلی شود.

بسیاری اوقات رفتارهای شخص کنترل گر Control person هر چند هم خیرخواهانه باشند، به عنوان سرزنش، توهین و خودخواهی تلقی می شوند.

روش پژوهش بر الگوهای شخص کنترل گر Control person:

در این پژوهش ۵۶۸ بیمار سرپایی داوطلب مورد ارزیابی قرار گرفتند. تشخیص اختلال شخصیت بر اساس SCID-II صورت گرفت. افراد مقیاس کمال‌گرایی (Frost-MPS)، بازداری هیجانی (EIS)، افسردگی (BDI-II)، اضطراب (STAI-Y)، ارزیابی روانپزشکی (SCL-90-R)، و مشکلات بین‌فردی (IIP-32) را در یک جلسه تکمیل نمودند.

نتایج پژوهش بر الگوهای شخص کنترل گر Control person نشان دادند:

  1. کمال‌گرایی با مشکلات بین‌فردی، نشانه‌شناسی اختلالات شخصیت، و شدت اختلال شخصیت ارتباط مثبت دارد.
  2. بازداری هیجانی با نشانه‌های مرضی، مشکلات بین‌فردی، و نیز اختلالات شخصیت اجتنابی، وابسته، افسرده، و پارانویید، و با شدت کلی اختلال شخصیت رابطه مثبت دارد.
  3. بررسی روابط درونی متغیرهای پژوهش نشان داد کمال‌گرایی و مشکلات بین‌فردی میانجی ارتباط بین بازداری هیجانی و شدت اختلال شخصیت هستند.
  4. سازوکارهای روانشناختی کنترل‌گری بیش از حد عامل نگهداری بسیاری از اختلالات شخصیت (بجز اختلال شخصیت ضداجتماعی) هستند. هم کمال‌گرایی و هم بازداری هیجانی در طیف وسیعی از اختلالات شخصیتی تاثیر منفی دارند.

پیشنهادات کاربردی در مورد الگوهای شخص کنترل گر Control person:

  • برای کاهش شدت اختلالات شخصیت، لازم است در فرآیندهای روان‌درمانی افراد مبتلا، آموزش مولفه‌های پردازش هیجانی، مدیریت هیجانی، مهارت‌های روابط موثر و مهارت‌های روابط بین‌فردی ارائه شوند.
  •  کنترل‌گری بیش از حد در موارد درون‌روانی به تدریج منجر به بروز مشکلات بین‌فردی و اجتماعی می شوند که لازم است در این مورد اقدامات دقیقی با کمک متخصصان بهداشت روان در سطوح مختلف اجتماعی صورت پذیرد.
  • برای کاهش و پیشگیری از شکل‌گیری و بروز اختلالات شخصیت در سطح جامعه، آموزش مهارت‌های ده‌گانه زندگی با تاکید بر مهارت‌های روابط بین‌فردی، برقراری ارتباط موثر و مدیریت هیجانی به شکل عمومی در فرآیندهای جامعه‌پذیری ثانویه (محیط‌های آموزشی کودکان، نوجوان، و جوانان)، امری لازم و ضروری است.

 

Abstract

Background and aims:

Some individuals with Personality Disorders (PD), particularly of a non-Borderline type, present with difficulties relating to over-control of cognitions, emotion and behavior, perfectionistic traits, and impaired social interactions.

The current study sought to evaluate the strength of association, and interactions of both emotional inhibition and perfectionism in PD’s, after controlling for symptoms and interpersonal problems.

Method:

We recruited a sample of 578 treatment seeking outpatients.

Diagnosis of PD was made with the SCID-II. Individual’s completed measures of perfectionism (Frost-MPS), Emotional Inhibition (EIS), Depression (BDI-II), Anxiety (STAI-Y), Global symptoms (SCL-90-R), and interpersonal problems (IIP-32).

Results:

Perfectionism was related to interpersonal problems, to the majority of PD symptomatology and to PD severity via number of SCID-II criteria met. Emotional inhibition was linked to symptoms and interpersonal problems as well as with avoidant, dependent, depressive and paranoid PDs; and with overall PD Severity.

Inhibition and perfectionism were correlated with each other. Both variables predicted PD above and beyond other variables assessed.

Mediation modeling demonstrated that the effect of emotional inhibition on PD severity was fully mediated by perfectionism and interpersonal problems.

Conclusions:

Psychological mechanisms of over control are a maintaining factor in many PDs.

Both perfectionism and emotional inhibition impact on a broad range of PDs and there is an urgent need for research into these processes, and to adapt psychological interventions to consider these factors.

KEYWORDS:

Personality disorders; Perfectionism; Emotional Inhibition; Personality Disorder  Severity; Emotional Suppression; Overcontrol, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani over control person.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام
???????
https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا