صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

شاخ و شانه کشیدن کارکنان سازمان: تکامل صفات شخصیت

پژوهشگران دانشگاه غرب سوئد، و دانشگاه گدانسک لهستان به بررسی نقش های تکاملی صفات شخصیت در مواجهه افراد با شاخ و شانه کشیدن کارکنان سازمان ها پرداختند.

روش پژوهش شاخ و شانه کشیدن کارکنان:

تعداد 324 فرد شاغل در سوئد در این پژوهش پیمایشی شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه اعمال منفی (NAQ-R)، پرسشنامه کیفیت زندگی (EQ-5D-3L)، پرسشنامه عوامل شخصیتی IPIP6 مدل هگزاکو (HEXACO)، و پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس بودند.

یافته های پژوهش شاخ و شانه کشیدن کارکنان:

  1. بین 2 تا 30 درصد از کارکنان سازمانها به شکل سیستماتیک هدف شاخ و شانه کشیدن کارکنان دیگر آن سازمان قرار می گیرند.
  2. نمرات بالاتر عامل شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه (مدل هگزاکو) منجر به کاهش تاثیر شاخ و شانه کشیدن کارکنان بر سلامت روان و کیفیت زندگی کارمند می شود.
  3. سطوح بالای عامل شخصیتی ماکیاولیانیزم (شخصیت تاریک) منجر به کاهش تاثیر شاخ و شانه کشیدن کارکنان بر سلامت روان و کیفیت زندگی کارمند می شود
  4. ترکیب گشودگی نسبت به تجربه و ماکیاولیانیزم منجر به ایجاد سبک خلاق و رقابتی در تعاملات بین فردی کارکنان شده و نقش محافظتی برای آنها در محیط های کاری پرخاشگرانه ایفا می کند.

راهبردهای کارکردی پژوهش شاخ و شانه کشیدن کارکنان:

  • شاخ و شانه کشیدن کارکنان زمانی است که یک کارمند بدون داشتن امکان کنترل موقعیت تحت فشارهای مداوم و طولانی مدت شامل توهین، آزار جنسی، پرخاشگری، و طرد اجتماعی از سوی برخی دیگر از همکارانش قرار می گیرد.
  • در موقعیت های شاخ و شانه کشیدن سازمانی، کارمند قربان به شکل منفی و پایایی دچار افت شاخص های بهره وری و کیفیت زندگی شغلی می شود.
  • شاخ و شانه کشیدن سازمانی به میزان زیادی منجر به استرس شغلی، اختلالات اضطراب، فرسودگی شغلی، و افسردگی شغلی می شود.
  • آموزش اخلاق حرفه ای، مهارت های ارتباط موثر و جرات ورزی، کمک شایانی به کاهش آسیب های ناشی از شاخ و شانه کشیدن محیط کاری می نماید.

Abstract

Facing workplace bullying negatively affects physical and mental health, and consequently quality of life and well-being.

Personality traits that can help an individual survive and reproduce entail more benefits than costs.

Building is based on two evolutionary theories, Life History Theory and Costly Signaling Theory. this study aims to provide novel insights into how and why personality traits are associated with facing workplace bullying and health-related quality of life.

Method:

A heterogeneous group of 324 employees in Sweden provided data on workplace bullying, perceived health-related quality of life, and personality traits, controlling for sex and age.

Results:

We found that openness (HEXACO model) and Machiavellianism (Dark Triad model) served as moderators.

Employees with high values of these traits experienced significantly less affected health-related quality of life when facing workplace bullying. Our results indicate evolutionary origins of the personality traits openness and Machiavellianism.

Conclusion:

A new finding is that possessing, exhibiting, and maintaining traits reflecting a more creative and competitive interpersonal style. This, increases an employee’s ability to survive aversive environments.

Keywords

Quality of life, Occupational health, Evolutionary psychology theory, Workplace bullying, HEXACO, Dark Triad.

 

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا