رشد شخصیت Character Defense: مکانیزم دفاعی ناخودآگاه

رشد شخصیت Character Defense: مکانیزم دفاعی ناخودآگاه 2020

پژوهشگران ویلیامز کالج ایالات متحده امریکا در پژوهشی طولی به بررسی تاثیر تغییرات رشدی در الگوهای رشد شخصیت Character Defense و مکانیزم دفاعی در رشد و بزرگسالی پرداختند.

رشد شخصیت Character Defense و مکانیزم های دفاع روانی:

منظور از مکانیزم های دفاع روانی ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺭﻭﺍنی عمدتاً ناخودآگاهی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣوضوعات با محتوای ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ هیجانی ﺭﺍ ﺍﺯ بخش ﻫﻮﺷﻴﺎﺭی و ﺧﻮﺩﺁﮔﺎهی ما ﺑﻴﺮﻭﻥ خارج می کنند. موضوعات ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ هیحانی عمدتاً ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩی مثل تکانه های، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻓﺴﺮﺩگی، جنسی، ﻭ بروز ﺧﺸﻢ (پرخاشگری) هستند.

از منظر روانشناسی بالینی، در رشد رشد شخصیت Character Defense ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ در همراهی با ﺗﻔﻜﺮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒـﺮ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩی ﻭﺣﺸﺘﻨﺎک ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ میﺩﻫﺪ. به طور معمول محتوا و موضوع مشخصی در اضطراب مطرح نیست.

بر اساس آموزه های روانشناسی، منظور از ﺍﻓﺴﺮﺩگی یک ﺣـﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ در همراهی با یک الگوی فکری ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺩر موردز ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ و آزارنده ای ﺍﺳﺖ ﻛﻪ در گذشته رخ داده است.

طبق نظریه های روانشناسی تکاملی رشد رشد شخصیت Character Defense، ﺧﺸﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﻩ هیجان و احساسی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ در همراهی با یک الگوی فکری در مورد تضضیع حق و تلاش برای بازپس گیری آن است. هنگامی که خشم همراه با اندیشه ای ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ باشد، به آن پرخاشگری گفته می شود.

ﻣﻀﻤﻮﻥ و ﻣﺤﺘوای ﻓﻜﺮی و هیجانی / عاطفی /احساس ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ موارد فوق ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ رشد رشد شخصیت Character Defense در اوان ﺭﺷﺪ ما در خردسالی و یا حتی ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ. این افکار و احساسات ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻫﺎی ﻭﺍقعی ﺯﻧـﺪگی، ﺗﺨﻴﻞ، ﻳﺎ ﺗﺮکیبی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

مکانیزم های دفاع روانی طی فرآیندهای رشد شخصیت Character Defense به طور طبیعی تکامل یافته و پیشرفت می کنند تا بتوانند به فرد در انطباق بهتر با واقعیت زندگی روزمره کمک نمایند. در صورت ناتوانی در تکامل و پیشرفت دفاع روانی در چرخه رشد رشد شخصیت Character Defense، فرد دچار طیف وسیعی از اختلالات روانشناختی خواهد شد.

روش پژوهش رشد شخصیت Character Defense:

در این پژوهش طولی بر رشد شخصیت Character Defense، در یک بازه زمانی ۲۴ ساله به بررسی ثبات و تغییرات صفات شخصیت عامل‌های ۵گانه شخصیت و نیز کمیّت و کیفیت استفاده از مکانیزم‌های دفاع روانی در مردان و زنان پرداخته شد.

داوطلبان پژوهش رشد شخصیت Character Defense شامل ۱۵۵ نفر بودند که TAT، DMM، پرسشنامه Q-Sort بزرگسال برای رفتارهای شناختی، هیجانی، و اجتماعی، و پرسشنامه عامل‌های شخصیتی پنج‌گانه بر ایشان اجرا شد.

نتایج پژوهش رشد شخصیت Character Defense نشان دادند:

  1. کاربرد مکانیزم‌های دفاع روانی انکار، فرافکنی، و هممانندسازی در اوایل بزرگسالی ارتباط مستقیمی با صفات شخصیتی افراد در آن سنین دارد
  2. الگوهای کاربرد مکانیزم‌های دفاع روانی در اوایل بزرگسالی می تواند تغییرات شخصیت افراد را در میانسالی به شکل مطلوبی پیش‌بینی کند.
  3. با افزایش سن، قدرت پیش‌بینی تغییر شخصیت توسط مکانیزم‌های دفاعی افزایش و همزمان، اهمیت هوش‌بهر (IQ) در این حوزه کاهش می‌یابد.
  4. در رابطه بین شخصیت و مکانیزم دفاعی، استفاده از مکانیزم دفاعی نابالغ انکار و فرافکنی  افزایش روان‌رنجورگرایی (N)، کاهش برون‌گرایی (E) و دلپذیربودن (A) را پیش‌بینی می‌نماید.
  5. مکانیزم‌های دفاع روانی در تعامل با IQ نقشی جبرانی دارند، به این صورت که ترکیب IQ پایین با استفاده نیرومند از دفاع روانی در اوایل بزرگسالی پیش‌بینی کننده دقیق‌تری از رشد شخصیت Character Defense فرد در میانسالی خواهد بود.

Personality change in later adulthood is predicted by defense mechanism use in early adulthood

 

Abstract

Evidence for both stability and change in Big 5 personality traits was found for both men and women over a 24 year time period.

The use of the defense mechanisms of denial, projection, and identification at early adulthood was found to be related to early adult personality traits, and to predict change in personality traits in middle adulthood and late middle age.

Significantly, the importance of defense mechanisms for predicting personality change increased with age, while the importance of IQ decreased.

The use of the immature defenses of denial and projection predicted increased Neuroticism, decreased Extraversion, and decreased Agreeableness. However, in interaction with IQ, defense mechanisms were found to have a compensatory effect, in that low IQ in combination with strong defense use predicted a more favorable personality outcome.

#PhebeCramer

Hint

The data for this paper come the Intergenerational Longitudinal Study conducted by the Institute of Human Development at the University of California, Berkeley, and from the Intergenerational Studies data sets (made available in 1995, machine-readable data files).

These data were collected by the Institute of Human Development and donated to the archive of the Henry A. Murray Research Center of Radcliffe College, 10 Garden Street, Cambridge, Massachusetts (Producer and Distributor).

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *