شخصیت و مکانیزم دفاعی: ناخودآگاه کودکی تا بزرگسالی

شخصیت و دفاع روانی

پژوهشگران ویلیامز کالج ایالات متحده امریکا در پژوهشی طولی به بررسی تاثیر تغییرات رشدی در الگوهای شخصیت و مکانیزم دفاعی در رشد و بزرگسالی پرداختند.

? روش:

در این پژوهش طولی، در یک بازه زمانی ۲۴ ساله به بررسی ثبات و تغییرات صفات شخصیت عامل‌های ۵گانه شخصیت و نیز کمیّت و کیفیت استفاده از مکانیزم‌های دفاع روانی در مردان و زنان پرداخته شد. داوطلبان شامل ۱۵۵ نفر بودند که TAT، DMM، پرسشنامه Q-Sort بزرگسال برای رفتارهای شناختی، هیجانی، و اجتماعی، و پرسشنامه عامل‌های شخصیتی پنج‌گانه بر ایشان اجرا شد.

 ? نتایج نشان دادند:

  1. کاربرد مکانیزم‌های دفاع روانی انکار، فرافکنی، و هممانندسازی در اوایل بزرگسالی ارتباط مستقیمی با صفات شخصیتی افراد در آن سنین دارد
  2. الگوهای کاربرد مکانیزم‌های دفاع روانی در اوایل بزرگسالی می تواند تغییرات شخصیت افراد را در میانسالی به شکل مطلوبی پیش‌بینی کند.
  3. با افزایش سن، قدرت پیش‌بینی تغییر شخصیت توسط مکانیزم‌های دفاعی افزایش و همزمان، اهمیت هوش‌بهر (IQ) در این حوزه کاهش می‌یابد.
  4. در رابطه بین شخصیت و مکانیزم دفاعی، استفاده از مکانیزم دفاعی نابالغ انکار و فرافکنی  افزایش روان‌رنجورگرایی (N)، کاهش برون‌گرایی (E) و دلپذیربودن (A) را پیش‌بینی می‌نماید.
  5. مکانیزم‌های دفاع روانی در تعامل با IQ نقشی جبرانی دارند، به این صورت که ترکیب IQ پایین با استفاده نیرومند از دفاع روانی در اوایل بزرگسالی پیش‌بینی کننده دقیق‌تری از شخصیت فرد در میانسالی خواهد بود

Personality change in later adulthood is predicted by defense mechanism use in early adulthood

 

Abstract

Evidence for both stability and change in Big 5 personality traits was found for both men and women over a 24 year time period. The use of the defense mechanisms of denial, projection, and identification at early adulthood was found to be related to early adult personality traits, and to predict change in personality traits in middle adulthood and late middle age.

Significantly, the importance of defense mechanisms for predicting personality change increased with age, while the importance of IQ decreased.

The use of the immature defenses of denial and projection predicted increased Neuroticism, decreased Extraversion, and decreased Agreeableness. However, in interaction with IQ, defense mechanisms were found to have a compensatory effect, in that low IQ in combination with strong defense use predicted a more favorable personality outcome.

#PhebeCramer

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

بازدیدها: 10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *