پژوهشگران دانشگاه بلگراد صربستان در پژوهشی که به تازگی نتایج آن منتشر شده است، به بررسی روابط بین شخصیت و PTSD و افسردگی بر اساس هورمون DHEAS پرداختند.

???روش پژوهش:

در این پژوهش آزمایشی ۳۸۰ داوطلب مرد در محیط بیمارستانی با تشخیص فعلی PTSD، سابقه PTSD و گروه کنترل سالم مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزارهای سنجش شامل کیت‌های آزمایشگاهی سنجش DHEAS خونی، پرسشنامه افسردگی بک، NEO-PI-R، پرسشنامه DELTA برای فروپاشی شخصیت، و CAPS-DX برای PTSD بودند.

?? ?نتایج نشان داد:

  1. شخصیت در PTSD و افسردگی تغییرات زیادی نسبت به افراد بدون آسیب و سالم دارد.
  2. سطوح DHEA در افرادی که در حال حاضر PTSD دارند نسبت به سایر افراد به مراتب بالاتر است.
  3. افراد گروه‌های مختلف در عامل‌های شخصیتی فروپاشی و روان‌رنجورگرایی با هم تفاوت معنادار داشتند بطوری که افرادی که در حال حاضر PTSD دارند بالاترین نمرات روان‌رنجورگرایی را کسب کرده‌اند.
  4. هورمون DHEAS با سطوح PTSD و افسردگی ارتباط دارد.
  5. شخصیت افراد در PTSD و افسردگی از طریق عامل شخصیتی فروپاشی منجر به تغییر DHEAS می‌شود
  6. شخصیت در PTSD و افسردگی بیشتر تحت تاثیر سطح کورتیزول پایه است.

 

PTSD and depressive symptoms are linked to DHEAS via personality

Abstract

Background

Research results on dehydroepiandrosterone sulfate ester (DHEAS) in post-traumatic stress disorder (PTSD) are inconsistent. We hypothesized that personality traits could be the confounders of DHEAS levels and disease symptoms, which could in part explain the discrepancy in findings.

Method:

This study was a part of a broader project in which simultaneous psychological and biological investigations were carried out in hospital conditions. 380 male subjects were categorized in four groups: A) current PTSD (n = ۱۳۲), B) lifetime PTSD (n = ۶۶), C) trauma controls (n = ۱۰۱), and D) healthy controls (n = ۸۱), matched by age.

Results:

The level of DHEAS is significantly lower in the current PTSD group than in trauma controls. All groups significantly differ in personality traits Disintegration and Neuroticism (current PTSD group having the highest scores).

DHEAS is related to both PTSD and depressive symptoms; however, Structural Equation Model (SEM) shows that the relations are indirect, realized via their confounder – personality trait Disintegration.

Conclusions:

According to our project results, DHEAS is the second putative biomarker for trauma-related disorders that fails to fulfill this expectation.

It appears to be more directly related to personality than to the disease symptoms (the first one being basal cortisol). Our data promote personality as a biologically based construct with seemingly important role in understanding the mental health status.

Keywords

DHEAS, Personality traits, Post-traumatic stress disorder, Depression, Structure equation model.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 
 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani