پژوهشگران دانشگاه بلگراد، دانشگاه علوم ارتباطات و موسسه جرم‌شناسی و پژوهش‌های اجتماعی صربستان در پژوهشی بدیع به بررسی ارتباط بین شخصیت و تناسب اندام و ابعاد مختلف این رابطه در طول عمر پرداختند.

???در این پژوهش، ۲۵۵ داوطلب با متوسط سنی ۶۴ سال شرکت نموده و برای بررسی تعامل بین شخصیت و تناسب اندام، پرسشنامه شخصیت هگزاکو (HEXACO-PI-R) به همراه مصاحبه استاندارد در مورد اطلاعات بدنی، شاخص‌های فعالیتی و زیستی، و اطلاعات دموگرافیک از آنها دریافت شد.

???نتایج نشان دادند:

  1. شخصیت و تناسب اندام، سلامت جسمانی و روانی با یکدیگر روابط مثبت و متقابلی دارند.
  2. هرچه افراد تناسب اندام بیشتری داشته باشند، احتمال ازدواج، تولید مثل، فرزندآوری و باروری موفق بیشتری دارند.
  3. تعداد فرزندان با نمرات پایین‌تر صداقت و گشودگی نسبت به تجربه و نمرات بالاتر در هیجانی‌بودن رابطه مثبت دارند.
  4. در مردان، توافق‌پذیری (دلپذیر بودن) رابطه مثبت با تعداد فرزندان دارد.
  5. تعداد نوه‌ها  رابطه مثبت با سطوح پایین گشودگی نسبت به تجربه و نمرات بالای وظیفه‌شناسی دارد.
  6. نمرات صداقت رابطه مثبتی با تعداد نوه‌ها دارند.
  7. هرچه برون‌گرایی بیشتر باشد، فرد در سنین پایین‌تری ازدواج نموده و در سنین پایین‌تری بچه‌دار می‌شود.
  8. بطور کلی، نتایج نشان می‌دهند شخصیت و تناسب اندام طبق الگوها و روابط زیربنایی زیستی همسانی کنترل می‌شوند.

 

Revealing complex relations between personality and fitness: HEXACO personality traits, life-time reproductive success and the age at first birth

Abstract

HEXACO personality framework represents one of the most prominent models of human personality traits. Despite of this, there are no empirical studies that estimate the fitness outcomes of HEXACO traits, although this topic represents a basic foundation for the study of the contemporary evolution of personality. In the present research we explored the relations between HEXACO personality traits, and three fitness indicators: the number of children, the number of grandchildren and the age at first birth. Participants were selected from the community population of individuals in a post-reproductive stage (N = ۲۵۵; Mage = ۶۴٫۹ years).

Results from the regression analyses showed that the number of children was associated with lower scores on Honesty and Openness and higher scores on Emotionality; Agreeableness was positively associated with this criterion but only in males. The number of grandchildren was predicted by low Openness and marginally by high Conscientiousness, while Honesty had positive zero-order correlation with the criterion measure. Individuals with higher Extraversion tended to reproduce earlier in their lifetime.

Findings contribute to the empirical data which suggest that personality is related to biological fitness in contemporary human populations: this means that personality is likely under natural selection and hence, it continues to evolve.

Keywords

HEXACO personality traits, Fitness, Lifetime reproductive success, Age at first birth.

 

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani