پژوهشگران دانشکده اقتصاد هانکن و دانشگاه هلسینکی فنلاند در پژوهشی مشترک که نتایج آن به تازگی منتشر شده است به بررسی رابطه بین شخصیت و رضایتمندی شغلی کارکنان مشاغل مختلف پرداختند.

???روش

در این پژوهش پیمایشی گسترده، ۲۲٫۷۸۷ نفر در ۲۵ گروه شغلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان رضایتمندی از شغل با یک سوال «با توجه به همه موارد، چه میزان از شغل فعلی خود به طور کلی راضی هستید؟» سنجیده شد که پاسخ بصورت لیکرت ۷ بخشی از ۱ (راضی نیستم) تا ۷ (کاملاً راضی هستم) بود. شخصیت بر اساس الگوی پنج‌عاملی توسط پرسشنامه ۱۵ سوالی گرلیتز و شواپ سنجیده شد. بعنوان متغیرهای کنترل نیز، دو عامل سن و جنس در نظر گرفته شدند.

???نتایج نشان دادند:

  1. روابط بین شخصیت و رضایتمندی شغلی کارکنان سازمان‌ها تعاملات پیچیده و چند وجهی با یکدیگر دارند.
  2. تفاوت متوسط کمی در گروه‌های مختلف شغلی از نظر تمامی عامل‌های پنج‌گانه شخصیت وجود دارد.
  3. تفاوت معناداری در رضایتمندی افراد در گروه‌های شغلی مختلف وجود ندارد.
  4. روان‌رنجوگرایی (N) و گشودگی نسبت به تجربه (O) منجر به ایجاد تفاوت در میزان رضایتمندی شغلی در افراد می‌شوند.

The relationship between personality and job satisfaction across occupations

Abstract

Research shows that people select themselves and are selected into occupations, partly because of their personality, and this has implications for their person-environment fit. Although it has been shown that personality congruence between the individual and the environment is important to job satisfaction, the effect of personality congruence in occupations on job satisfaction is not well understood. In a sample of 22,787 individuals, nested within 25 occupational groups from the British Household Panel Survey and the UK Household Longitudinal Study, we examined (1) whether average levels of personality vary across occupational groups, and (2) whether there is a cross-level interaction between the occupational mean personality and the individual’s personality, with job satisfaction.

We found there were modest differences across occupational groups in all FFM traits. Neuroticism and openness interacted with the corresponding mean personality, showing that for these traits the fit between an individual’s personality and the average personality of the occupation makes a difference for job satisfaction.

Keywords

Job satisfaction, Personality, Person-environment fit, Person-occupation fit

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال #دکترامیرمحمدشهسوارانی

???????

TELEGRAM:

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

INSTAGRAM:

http://bit.ly/IPBSES-Institue