علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

عاملهای شخصیتی و شادکامی: نقش جهت‌گیری مذهبی

پژوهشگران دانشگاه شیراز و دانشگاه تهران ایران در پژوهشی مشترک به بررسی رابطه بین عاملهای شخصیتی و شادکامی با میانجیگری جهت‌گیری های مذهبی افراد پرداختند.

روش پژوهش عاملهای شخصیتی و شادکامی:

در این پژوهش پیمایشی مقطعی ۳۰۱ دانشجوی سنین ۱۸ تا ۲۴ سال با میانگین سنی ۱۹٫۹۳داوطلب شرکت شدند. ابزارهای پژوهشی شامل پرسشنامه NEO-FFI، مقیاس جهت‌گیری مذهبی درونی-بیرونی (IEROS)، و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) بودند.

نتایج پژوهش عاملهای شخصیتی و شادکامی:

  1. در بررسی رابطه بین عاملهای شخصیتی و شادکامی، برونگرایی به طور مثبت و روان‌رنجورگرایی به طور منفی بر شادکامی افراد موثرند.
  2. در رابطه بین عاملهای شخصیتی و جهت‌گیری مذهبی درونی، وظیفه شناسی و گشودگی نسبت به تجربه رابطه مثبت و روان رنجورگرایی رابطه منفی با این سبک جهت گیری مذهبی دارند.
  3. با تحلیل عاملهای شخصیتی، وظیفه شناسی رابطه منفی با سبک جهت گیری مذهبی بیرونی دارد.
  4. سبک جهت گیری مذهبی درونی رابطه مثبت با شادکامی در افراد دارد.
  5. در تحلیل رابطه عاملهای شخصیتی و شادکامی، سبک جهت گیری مذهبی درونی منجر به تقویت تاثیر وظیفه شناسی، گشودگی نسبت به تجربه بر شادکامی می‌شود.
  6. بررسی رابطه عاملهای شخصیتی و شادکامی، نشان داد سبک جهت گیری مذهبی درونی منجر به کاهش تاثیر روان رنجورگرایی بر شادکامی افراد می‌شود.

راهبردهای کارکردی پژوهش عاملهای شخصیتی و شادکامی:

  • آموزش مهارت های خودآگاهی منجر به کاهش روان رنجورگرایی، بالا رفتن جهت گیری مذهبی درونی و در نتیجه افزایش شادکامی خواهد شد.
  • در آموزش های مذهبی به کودکان و نوجوانان، لازم است نهادهای آموزشی به گونه‌ای عمل کنند که افراد جهتگیری مذهبی درونی را در خود پرورش دهند. هرچه فرد اعتقادات و باورهای مذهبی را فراتر از رفتارهای ظاهری مذهبی پیگیری کند، شادکامی بیشتر و در نتیجه اسیب روانی کمتری را تجربه خواهد کرد.

Abstract

The main purpose of this study was to investigate the relationships between personality traits and happiness with religious orientation as a mediator.

The sample consisted of 301 Shiraz university students (110 male and 191 female) selected by applying a cluster random sampling method.

Participants completed three questioners: NEO-FFI or short personality inventory of Costa and Mc Crae (1992); Intrinsic-Extrinsic Religious Orientation Scale (IEROS, Allport & Ross, 1967); and The Oxford Happiness Inventory (OHI Argyle; Martin& Crossland, 1989).

Results of multiple regression revealed that Extraversion, and Intrinsic religious orientation were positive predictors of happiness, in contrast to Neuroticism which predicted happiness negatively.

Also results showed that Religion orientation played the mediation role between these relationships. This explanatory model is elaborated in the

 

Keywords

Big five, personality traits, extrinsic religious orientation, intrinsic religious orientation, happiness.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا