علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

شخصیت و ویژگی‌های دموگرافیک جوانان در پاندمی کووید-19

شخصیت و ویژگی‌های دموگرافیک جوانان در پاندمی کووید-19

پژوهشگران دانشگاه بروک و دانشگاه اتاوا کانادا در پژوهش مشترک به بررسی اشتراکات در شخصیت و ویژگی های دموگرافیک نوجوانان در بحبوحه بحران پاندمی کووید-19 پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی 516 بزرگسال جوان بین 24 تا 35 سال از کشورهای ایالات متحده امریکا و کانادا بصورت آنلاین شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس HEXACO، مقیاس ادراک آینده، مقیاس انگیختگی منفی شغلی، مقیاس ترس از کووید-19، مقیاس تغییرات رفتاری، مقیاس سبک های مقابله ای، و پرسشنامه دموگرافیک بودند.

یافته ها:

وضعیت اجتماعی-اقتصادی به شکل مثبتی با جستجوی حمایت اجتماعی-هیجانی رابطه دارد.

در پاندمی کووید-19، والدینی که فرزندان بیشتری دارند، به میزان بیشتری از راهبردهای مقابله ای اجتنابی استفاده می کنند.

نیم رخ های شخصیتی افراد مشخص کننده سبک های مقابله ای آنها در شرایط بحرانی همچون پاندمی کووید-19 است.

عامل های شخصیتی برونگرایی، هیجان پذیری (پیوند عاطفی و دلبستگی)، و وظیفه شناسی مهمترین عامل های شخصیتی پیش بینی پاسخ های افراد در پاندمی کووید-19 هستند.

جستجوی حمایت اجتماعی-هیجانی رابطه مثبت با سطوح بالاتر عامل های شخصیتی برون گرایی و هیجان پذیری دارد.

سبک مقابله ای حل مسئله در دوره پاندمی کرونا با سطوح بالاتر عامل شخصیتی هیجان پذیری، برونگرایی، و وظیفه شناسی در ارتباط است.

راهبردهای مقابله ای اجتنابی رابطه مستقیم با سطوح پایین عامل های شخصیتی صداقت و وظیفه شناسی و همزمان سطوح بالای عامل هیجان پذیری دارند.

ورود به سایت دانلودی

راهبردهای کارکردی:

ترکیب وضعیت اجتماعی-اقتصادی در تعامل با عامل های شخصیتی مشخص کننده واکنش های افراد شرایط استرس زا پاندمی کووید-19 هستند.

افرادی که نیم رخ های شخصیتی مشابه دارند، راهبردهای مقابله ای مشابهی برای مواجهه و حل مشکلات خود در شرایط بحرانی در پیش می گیرند.

لازم است در زمان آموزش های روانی و ارائه دوره های مهارت های مقابله ای، مخاطبان بر اساس نیم رخ های شخصیتی خود دسته بندی شوند. سپس برای هر نیم رخ شخصیتی مجموعه های متفاوتی منطبق بر وضعیت آنها بعنوان آموزش ارائه گردد.

 

دانلود برنامه ی چت صوتی استیم

Abstract

The global COVID-19 pandemic has had an unprecedented effect on human behavior and well-being. Demographic factors and personality traits have been shown to independently influence whether individuals adopt adaptive or maladaptive coping responses.

However, to date, researchers have not considered how demographics and personality could interact to influence COVID-19 coping responses. In a sample of 516 North American young adults, we found direct links from two demographic factors (i.e., income and having children) and from multiple personality traits (as captured by the HEXACO model) to adaptive and maladaptive COVID-19 coping responses.

We also found that personality indirectly linked a broader range of demographic factors (income, age, gender, having children) with COVID-19 coping responses.

We encourage future research on COVID-19 coping responses to consider not just the individual contributions of demographics and personality, but their interdependent influence on whether individuals adopt more or less adaptive COVID-19 pandemic coping responses.

 

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا