علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمیعلوم ورزشی روانشناسی ورزش و تربیت بدنی

فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان در پاندمی کووید-19

پژوهشگران دانشگاه کلرمون-فراند، دانشگاه دو پا و دوپا فرانسه، و دانشگاه لاوال کانادا به بررسی وضعیت جسمانی و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان در قرنطینه پاندمی کووید-19 پرداختند.

روش پژوهش فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان:

در این پژوهش ملی آنلاین در فرانسه که توسط وزارت ورزش برگزار شد، تعداد 6491 کودک و نوجوان بین 6 تا 17 سال شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه فعالیت بدنی (IPAQ)، پرسشنامه ONAPS-Q، و پرسشنامه رفتارهای خطرساز کودکان و نوجوانان (YRBSS) بودند.

یافته های پژوهش فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان:

  1. کودکان و نوجوانانی بلا استثناء در ابتدای دوره قرنطینه کووید-19 کاهش فعالیت بدنی معناداری داشتند.
  2. کودکان و نوجوانان مدت زمان بیشتری در دوره قرنطینه کووید-19 در خانه می نشینند.
  3. کودکان و نوجوانان مدت زمان بیشتر طی قرنطینه پاندمی کووید-19 به مشاهده اسکرین (تلویزیون، مانیتور، گوشی، تبلت، و …) می پردازند.
  4. زندگی در نواحی شهری منجر به کاهش معنادار فعالیت بدنی روزانه در کودکان و نوجوانان در پاندمی کووید-19 شده است.
  5. زندگی در نواحی شهری منجر به افزایش معنادار مدت زمان نشستن روزانه کودکان و نوجوانان در پاندمی کووید-19 شده است.
  6. زندگی در نواحی شهری موجب افزایش مدت زمان مشاهده اسکرین (تلویزیون، گوشی، تبلت، کامپیوتر، مانیتور، و …) کودکان و نوجوانان طی پاندمی کووید-19 شده است.

راهبردهای کارکردی پژوهش فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان:

  • کاهش فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان در پاندمی کووید-19 منجر به صدمات جبران ناپذیر به فرآیند رشد طبیعی و بهینه آنها خواهد شد.
  • کاهش فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان در پاندمی کووید-19 منجر به افزایش وزن و چاقی در آنها خواهد شد. این امر منجر به انواع بیماری های متابولیکف اسکلتی و قلبی-عروقی در سال های میانسالی می شود.
  • آموزش فعالیت های ورزشی و بدنی در خانه طی پاندمی کووید-19 کمک شایانی به افزایش فعالیت کودکان و نوجوانان خواهد کرد.

Abstract

Introduction

In France March 14, 2020 a national lockdown was imposed in France for 55 days to prevent the spread of COVID-19 and all schools were closed.

This study aimed to investigate the effects of home confinement as a result of  lockdown on the activity (physical activity and sedentary behaviors). We assess their determinants, on French children (6-10 years) and adolescents (11-17 years).

Methods

The National Observatory for Physical Activity and Sedentary behaviors launched an online survey from April 1st, to May 6th, 2020 using popular social networks and websites.

It compared the level of physical activity (PA), sitting and screen time before and during the lockdown and identified the impact of the initial PA (active vs. inactive), sedentary (high vs. low) profiles of the participants and their housing conditions.

Results

6,491 children were included in this study. Initially active children and adolescents decreased their PA more than those initially inactive (p>0.001).

while those who met the sitting time recommendations increased more their sitting time during lockdown (p<0.001).

The same applied to screen time (p<0.001). Living in an urban environment was associated with a decrease in PA (p<0.001), an increase in sitting time (p<0.001) and children’s screen time (p=0.002) during lockdown.

Conclusion

This study showed the deleterious effects of confinement caused by lockdown on physical activity and sedentary behaviors.

Housing conditions were associated with lifestyle behaviors over this period of lockdown. Future public health policies should consider these results.

Keywords

Physical activity, Sedentary behaviors, COVID-19, Children, Adolescents, Housing, Lockdown, Screen time.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا