علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

فاکتورهای نوروتروفیک مغز در بیماران پارکینسون

پژوهشگران دانشگاه قطر، و دانشگاه علم و صنعت اردن در پژوهشی مشترک به بررسی فاکتورهای نوروتروفیک مغز در بیماران مبتلا به بیماری نورودژنراتیو پارکینسون پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش مقایسه ای، سطح هورمون رشد مغزی BDNF و پروفایل چربی در 28 بیمار دارای پارکینسون و 28 فرد همتای غیر بیمار با هم مقایسه شدند.

یافته های پژوهش:

  1. پروفایل چربی و هورمون رشد مغزی BDNF بدن بیماران مبتلا به پارکینسون به شکل معناداری تغییر می کند.
  2. در بیماران دارای پارکینسون BDNF پیش بینی کننده 50% از تغییرات تری گلیسیرید و 35.1% از تغییرات نسبت تری گلیسیرید / HDL را پیش بینی می کند.

راهبردهای کارکردی:

  • به نظر می رسد BDNF به شکل معنادار و نیرومندی پروفایل چربی خونی در بیماران نورودژنراتیو بویژه بیماران دارای پارکینسون رو می تواند کنترل نماید.
  • استفاده از سیستم های درمانی کنترل BDNF در بیماران پارکینسون می تواند به شکل مطلوبی پروفایل چربی و سطح چربی خون این بیماران را کنترل نماید.

The importance of brain-derived neutrophic factor for lipid profile among Parkinson’s patients

Background:

Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder that affects many body systems, including cardiometabolic function. Brain-derived neutrophic factor (BDNF) is altered in PD and has also been implicated in cardiometabolic function. However, few studies examined the effect altered BDNF on lipid profile among PD. Purpose: Therefore, the current study examined the relationship of BDNF with lipid profile in PD.

Methods:

Serum BDNF and lipid profile were determined in 28 PD and 28 age/gender matching control.

Results:

The comparisons show that BDNF and lipid profile are altered (p<0.05) in PD as compared to the control. Additionally, simple linear regression in the patients only, showed that BDNF predicted 11.9% of total cholesterol (p=0.05), 3.0% of HDL (p=0.003), 27.3% of LDL (p=0.006), 16.6% of triglyceride (p=0.04), 15.8% of total cholesterol/HDL (p=0.06), 22.1% of total cholesterol/LDL (p=0.01), and 35.1% of triglyceride/HDL (p=0.001).

However, after including these variables in a stepwise regression, BDNF predicted only 50.0% triglyceride (p=0.0001) and 35.1% of triglyceride/HDL (p=0.001).

Conclusions:

The results indicate that BDNF is positively related to “desired” lipid profile, especially triglyceride and triglyceride/HDL in PD. Therefore, strategies aiming at improving BDNF levels are warranted.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا