آزمون‌های روانی / زیستی / اجتماعی / اقتصادیعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

پرسشنامه غنای روانشناختی زندگی (PRLQ)

پرسشنامه غنای روانشناختی زندگی (PRLQ)

مقدمه

در حوزه روانشناسی، بهزیستی روانشناختی و سلامت ذهنی بطور معمول با روانشناسی مثبت نگر پیوند خورده است. زندگی شاد بطور معمول پایدار، راحت و دلپذیر است و افرادی که شادکامی دارند موفقیت‌های زیادی را تجربه کرده‌اند.

اما از نظر واقعی، نمی‌توان در شرایط گوناگون زندگی در سراسر جهان (همچون شرایط اقتصادی بد، تحریم، جنگ و…) انتظار شادکامی و شادمانی را داشت و تحقیقات بین فرهنگی نیز عملاً همین امر را اثبات کرده‌اند. اما همین افراد در زندگی خود مسیری معنادار را گزارش نموده‌اند که اگر چه همراه با شادی، موفقیت و خوش‌شانسی نبوده، ما منجر به یک زندگی با معنا و خوب برای آنها شده است.

غنای روانشناختی زندگی به مجموعه‌ای از تجارب جالب و تغییر دهنده دیدگاه افراد در زندگی اشاره دارد که فراتر از صرفاً شادی، رضایت، آسایش و یا تنها معنادار بودن زندگی است. نکته جالب توجه این است که برای رسیدن به غنای روانشناختی زندگی لازم است فرد از سرگرم شدن با خوشی ها و لذت ها و یا صرفاً جستجوی معنای زندگی گذر کرده به بعدی فراتر از نظر روانشناختی صعود کند.

پرسشنامه غنای روانشناختی زندگی (PRLQ)

بررسی های نشان داده‌اند، غنای روانشناختی زندگی رابطه نیرومندی با بلوغ شخصیتی، عزت نفس، خود کارآمدی، علاقه به ماجراجویی، علاقه به موقعیت‌های پیچیده، پیشرفت‌جویی، خلاقیت و مقابله موثرتر با مسایل و عوامل استرس زای زندگی است. به همین دلیل، اویشی و همکارانش در سال ۲۰۱۹ میلادی اقدام به ساخت پرسشنامه غنای روانشناختی زندگی (PRLQ) نمودند تا بتوانند این سازه مهم را مورد سنجش قرار دهند.

افرادی که دارای غنای روانشناختی بیشتر هستند، کیفیت زندگی بیشتری را نیز تجربه می‌کنند. یکی از مهمترین کاربردهای غنای روانشناختی، حوزه‌‎های روانشناسی صنعتی و سازمانی بویژه مدیریت منابع انسانی برای کاهش استرس شغلی، افزایش بازگشت سرمایه و توانمندسازی پرسنل است.

ساختار پرسشنامه غنای روانشناختی زندگی

این پرسشنامه شامل ۱۷ گویه خبری است که پاسخگویان بصورت لیکرت بخشی نظر خود را در مورد هر جمله اظهار می کنند. نحوه پاسخگویی بصورت ۱ (کاملاً مخالف)، ۲ (مخالف)، ۳ (تا حدی مخالف)، ۴ (نه مخالف نه موافق)، ۵ (تا حدی موافق)، ۶ (موافق)، و ۷ (کاملاً موافق) است.

برخی از گویه های نمره گذاری معکوس دارند. با توجه به ساختار تک عاملی پرسشنامه، نتایج شامل مجموع نمرات فرد در کلیه گویه ها است که دامنه ای بین ۰ (پاسخ کاملاً مخالف صفر در نظر گرفته می شود) تا ۱۰۲خواهد داشت.

هنجاریابی و استانداردهای سنجش PRLQ

پرسشنامه PRLQ شاخص های هنجاری و استانداردیابی مطلوبی از خود نشان داده است. در بررسی های انجام شده پایایی، آلفای کرونباخ PRLQ معادل ۰٫۹۲ محاسبه شده است. پایایی باز آزمون PRLQ نیز ۰٫۸۰ بدست آمد. تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه غنای روانشناختی زندگی نشانگر وجود ۱ عامل است.

همچنین نمرات PRQL رابطه معنادار مثبت با عامل های شخصیتی برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، توافق پذیری، و وظیفه شناسی و نیز رابطه مثبت با هیجان طلبی دارند. در عین حال نمرات PRQL رابطه منفی معناداری با روان رنجورگرایی نشان می دهند.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

بازدیدها: 5152

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back to top button