نقشه مغزی کارکردهای اجرایی در بیماران افسردگی حاد

نقشه مغزی کارکردهای اجرایی در بیماران دارای اختلال افسردگی عمیق

پژوهشگران دانشگاه سنت ماری، دانشگاه سنت فرانسیس خاویر، دانشگاه مانت سنت وینستن کانادا در پژوهشی مشترک به بررسی وضعیت نقشه مغزی کارکردهای اجرایی بیماران دارای اختلال افسردگی عمیق (MDD) پرداختند.

روش پژوهش نقشه مغزی کارکردهای اجرایی:

در این پژوهش آزمایشی 16 داوطلب سالم و 16 داوطلب دارای افسردگی عمیق (MDD) شرکت نمودند. سن تمامی داوطلبان بین 18 تا 61 سال بود. ابزارهای پژوهش شامل پرونده روانپزشکی، تشخیص MDD بر اساس DSM-5، تکلیف جستجوی تازگی، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS)، و آزمون حالت های عدد نماد (SDMT) بودند.

نوار مغزی QEEG سیستم 10-20 و فرکانس 500 هرتز برای ثبت پتانسیل های فراخوانده نقشه مغزی به کار رفت. موج های N200 و P300 توسط نرم افزارهای محاسباتی نوار مغزی QEEG به دست آمدند.

یافته های پژوهش نقشه مغزی کارکردهای اجرایی:

 1. در افراد دارای افسردگی عمیق، تخصیص منابع شناختی به موضوعات جدید نامتناسب و بسیار کمتر از افراد بدون افسردگی است.
 2. کژکاری های کارکردهای اجرایی به ویژه جهت دهی مجدد منابع توجه در افراد دارای افسردگی عمیق MDD بسیار بیش از افراد بدون افسردگی است.
 3. بیماران دارای افسردگی عمیق MDD سطح اضطراب بالاتری نسبت به افراد بدون افسردگی دارند.
 4. مبتلایان افسردگی عمیق MDD در نقشه مغزی شدت بیشتری از موج N200 را در تکالیف شناختی جستجوی تازگی دارند.
 5. افراد دارای افسردگی عمیق (MDD) در نقشه مغزی خود شدت کمتری از موج P300 را در تکالیف شناختی جستجوی تازگی دارند.
 6. سطح بالای اضطراب در افراد دارای افسردگی عمیق MDD منجر به اخلال در شدت موج N200 در نقشه مغزی آنها می شود.
 7. ابتلای همزمان به اضطراب و افسردگی منجر به ضعف شدید موج N200 در نقشه مغزی افراد مبتلا می شود.

راهبردهای کارکردی پژوهش نقشه مغزی کارکردهای اجرایی:

 • افراد دارای افسردگی نسبت به افراد عادی، منابع پردازشی بیشتری را برای طبقه بندی محرک ها صرف می نمایند.
 • افزایش صرف انرژی برای پردازش های دسته بندی محرک ها  در افسردگی نشانگر مشکلات توجهی و ناتوانی افراد افسرده در درک مسایل جدید است.
 • در عین حال، افراد دارای افسردگی عمیق به سختی می توانند توجه خود را عوامل حواسپرتی مجدداً به سمت موضوعات اصلی متمرکز نمایند.
 • بر اساس نقشه مغزی افراد افسرده، به نظر می رسد افراد دارای افسردگی عمیق MDD نمی توانند به درستی به موضوعات جدید و متفاوت از مفاهیم ذهنی خود توجه نمایند. و بنابراین، در چرخه افسردگی خود باقی می مانند.

Alterations of novelty processing in major depressive disorder

Highlights

 • Disproportionate allocation of cognitive resources in individuals with Major Depressive Disorder.
 • Dysfunction in reorienting attentional resources following the onset of novel auditory stimuli.
 • High state anxiety may impact N200 amplitude in individuals diagnosed with major depressive disorder and comorbid anxiety.

Keywords:

Major Depressive Disorder, QEEG, Evoked-related potential, N200, P300. auditory brain stimulation, executive functioning, brain mapping in MDD, cognitive dysfunction. comorbidity of depression and anxiety.

بازدیدها: 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *