پژوهشگران دانشگاه ویرجینیا، دانشگاه میسوری و دانشگاه مونتانا ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی ابعاد خشونت خانگی علیه زنان معلول توسط شوهرانشان پرداختند.

روش:

این پژوهش که بخشی از یک پژوهش بزرگتر با روش آمیخته بود، بصورت کیفی بر اساس مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و عمیق صورت گرفت. زنان مشمول پژوهش ۳۱ زن دارای محدودیت‌های شنوایی، بینایی، شناختی، حرکتی، خودمراقبتی، و زندگی مستقل در سرتاسر ایالات متحده امریکا بودند که تجربه بارداری ناخواسته را بعد از معلولیت خود داشتند. متن مصاحبه‌ها پس از ضبط شدن بطور کلمه به کلمه نگاشته شد و توسط نرم‌افزار ATLAS.ti به روش تحلیل محتوا (نه نظریه داده بنیاد) بررسی شد.

نتایج:

 1. بارداری ناخواسته یکی از شاخص‌های کلیدی در سلامت تولیدمثلی جمعیت است.
 2. بیش از ۱۱% فرزندان در ایالات متحده امریکا ناشی از بارداری ناخواسته زنان معلول هستند که بطور معمول مجرد، در سطوح پایین اجتماعی-اقتصادی، فاقد پوشش بیمه‌های پزشکی و دارای تحصیلات اندک هستند.
 3. زنان دارای محدودیت‌های جسمانی و روانشناختی که در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند بطور کلی فاقد سرویس‌های خدمات بهداشتی مناسبند.
 4. بانوان معلول در معرض خشونت خانگی و حاملگی ناخواسته بطور معمول نمی‌توانند خدمات لازم و مورد نیاز خود را از نظام سلامت و بهداشت دریافت کنند.
 5. زنان دارای معلولیت به دلیل ناتوانی و محدودیت‌های گوناگون در معرض انواع همسرآزاری (خشونت خانگی) و بشدت آسیب‌پذیر هستند.
 6. همسران و شریکان زندگی زنان معلول در ایالات متحده امریکا، از معلولیت آنها برای خشونت خانگی و سوءاستفاده علیه این زنان استفاده می‌کنند.
 7. سوءاستفاده جنسی و تعرض جنسی نسبت به زنان معلول در ایالات متحده امریکا، چه در قالب خشونت خانگی و چه توسط مردان غریبه، به طرز تاسف‌برانگیزی بالاست.
 8. خانم های معلول در ایالات متحده امریکا حمایت خاصی در برابر خشونت خانگی و تعرض جنسی نداشته و نمی‌توانند به کمک‌ها و حمایت‌های پیشگیرانه حداقلی لازم در این زمینه دسترسی داشته باشند.

راهبردهای کارکردی:

 • زنان بطور کل و زنان دارای محدودیت و معلولیت بطور خاص، به میزان بالایی در جوامع هدف تعرضات جنسی و خشونت خانگی هستند.
 • میزان ارائه آموزش و حمایت اجتماعی ساختاریافته از زنان معلول در برابر خشونت خانگی بسیار پایین‌تر از سطح جمعیت عمومی زنان است.
 • توانمندسازی فردی و اقتصادی زنان دارای محدودیت‌های جسمانی و روانشناختی در قالب ارائه مهارت‌های ده‌گانه زندگی، مهارت‌های حرفه‌ای و نیز دفاع شخصی، بطور بالقوه می‌توانند عامل محافظتی برای این زنان در برابر خشونت خانگی و تعرض جنسی محسوب شوند.
 • برابری اجتماعی در قالب فراهم سازی فرصت حضور زنان معلول در عرصه‌های تحصیلی، ورزشی (ورزش‌های پارالمپیک) و شغلی و نیز دسترسی به خدمات حمایتی و بهداشتی مورد نیاز این افراد، زمینه را برای پیشگیری از خشونت خانگی، تعرض جنسی و بارداری ناخواسته آنها فراهم می‌آورد.
 • یکی از مشکلات افراد معلول، دسترسی فیزیکی به امکانات اجتماعی است؛ با اصلاح ساختار معماری و مبلمان شهری و بهبود سرویس‌های عمومی (مسیرهای مناسب، وسایل نقلیه عمومی سازگار شده، ساختمان‌ها و معابر سازگار برای معلولین) می‌توان از فضاهای ناامن شهری برای این افراد کاسته و زمینه را برای کاهش خشونت خانگی، خشونت جنسی و بارداری ناخواسته زنان معلول فراهم ساخت.

Intimate partner violence, reproductive coercion, and unintended pregnancy in women with disabilities

Abstract

Background

Women with disabilities experience higher rates of intimate partner violence (IPV) than the general population.

Reproductive coercion, a type of intimate partner violence, is associated with an increased risk of unintended pregnancy (UIP), yet little is known about this relationship among women with disabilities.

Objective

This qualitative descriptive study explored perspectives of women with disabilities who had experienced an UIP as a result of reproductive coercion.

Method

In-depth, semi-structured telephone interviews were conducted with nine women living with diverse disabilities across the United States as part of a larger study examining facilitators and barriers to UIP among women with disabilities.

Results

Analysis revealed three broad themes related to the ways in which physical violence and reproductive coercion elevated women’s risk of UIP. They included (1) inadequate health care provider or system response, (2) disability-related risks for IPV, and (3) resource needs to optimize safety.

Conclusions

This is the first in-depth exploration of ways in which reproductive coercion may lead to an increased risk of UIP among women with disabilities. Health care providers must screen for IPV and reproductive coercion and provide the necessary supports and resources for women with disabilities experiencing unintended pregnancy as a result of violence.

Keywords

Intimate partner violence, Reproductive coercion, Disability, Unintended pregnancy

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??