تاب آوری کودکی : رشد شخصیت، هیجان و موفقیت درسی

تاب آوری کودکی : تاثیر بر رشد شخصیت، هیجان و موفقیت درسی https://ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

پژوهشگران دانشگاه دانشگاه A&M تگزاس و دانشگاه یوتا ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی نقش و تاثیرات تاب آوری کودکی بر رشد آتی شخصیت، هیجان، و موفقیت درسی /تحصیلی افراد پرداختند.

روش پژوهش تاب آوری کودکی:

در این پژوهش طولی که در ایالات متحده امریکا انجام شد تعداد 748 دانش آموز از ابتدای پایه اول تا پایان پایه دوازدهم lدرسه مورد بررسی و پیگیری سالانه قرار گرفتند. این افراد از سطوح اجتماعی و اقتصادی پایین و جزو گروه های در معرض خطر بودند.

ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه تاب آوری، پرسشنامه بلوغ اجتماعی، پرسشنامه مدیریت هیجانی، چک لیست رفتارهای کودکی و نوجوانی، و نمرات درسی کلاسی بود.

یافته های پژوهش تاب آوری کودکی:

  1. کودکانی که تاب آوری پایینی دارند، با احتمال بسیار زیادی دچار مشکلات رفتاری، کارکردهای پایین هیجانی و اجتماعی، و نمرات / معدل ضعیف در مدرسه می شوند.
  2. کودکانی که تاب آوری بالایی دارند، کمترین میزان مشکلات رفتاری، کارکردهای بالای هیجانی و اجتماعی، و نمرات / مدل بالایی در مدرسه دارند.
  3. تاب آوری کودکی نقشی محافظتی در برابر مشکلات انتقال از کودکی به بلوغ را به ویژه در گروه های در معرض خطر، ایفا می کند.

راهبردهای کارکردی پژوهش تاب آوری کودکی:

  • تاب آوری و سخت رویی نقش محافظتی مهمی در کاهش اختلالات روانی-اجتماعی در کودکان و نوجوانان ایفا می کنند.
    آموزش مهارت های تاب آوری و سخت رویی به کودکان و نوجوانان نقش مهمی در افزایش نمرات درسی و معدل آنها در مدرسه دارد.
  • ادغام آموزش مهارت های تاب آوری و سخت رویی در مهارتهای دهگانه زندگی کمک شایانی به کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی می نماید.
  • آموزش مهارت های تاب آوری و سخت رویی، شیوه ای کم هزینه برای مداخلات گسترده ملی برای کاهش اختلالات سلوک، رفتارهای ایذائی، کجروی و ناهنجاری های رفتاری کودکان و نوجوانان به شمار می رود.

Childhood resilient personality trajectories and associations with developmental trajectories of behavioral, social-emotional, and academic outcomes across childhood and adolescence: A longitudinal study across 12 years

Abstract

This study examined the continuity and change of childhood resilient personality (first three years in primary education). It was on how differential trajectories in resilient personality were dynamically associated with behavioral problems. As well as, social-emotional functioning and academic performance across the primary and secondary school years (Grade 1–12).

Method:

Participants were 784 academically at-risk students predominantly from low SES families (47% girls, 37.4% Latino or Hispanic, 34.1% European American, and 23.2% African American) who were recruited in grade 1 (Mean age = 6.57) and followed annually through the final year of high school (Grade 12).

Results:

Results revealed three distinct trajectories of childhood resilient personality, including:

an ego-resilient or flexible group (26.8%).

an ego-brittle or inflexible group (21.9%).

an ordinary or common group (49.9%).

Children in the ego-brittle group were at a greater risk for sustaining high levels of behavioral problems, low socio-emotional functioning (based on parent and teacher report), and poor academic performance across formal schooling.

In contrast, the resilient children exhibited persistently low behavioral problems, high social-emotional functioning, and better academic performance across formal schooling.

Conclusion:

Findings also indicated that the protective effect of childhood resiliency was sustained even after the transition from childhood to adolescence.

Keywords

Resilient personality, Behavioral problems, Socio-emotional functioning, Academic performance, Development, Heterogeneous, Childhood.

بازدیدها: 11

Tags: , , , , , , , , , , , ,

More Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Most Viewed Posts
فهرست