پژوهشگران دانشگاه اقتصاد و تجارت آتن یونان، دانشگاه تیلبورگ هلند، و دانشگاه مانوبا تونس به طراحی نوروساینس مالی مدل ادراک ریسک در بازارهای مالی جهان پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش داده های مالی روزانه لگاریتمی شاخص های قیمت و نوسان از تاریخ 3 ژانویه 2000 تا 16 می 2014 برای 20 بازار بورس از دیتا بیس های DataStream و Bloomberg مورد محاسبه قرار گرفت.

بازارهای بورس شامل استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ژاپن، هنگ کنگ، هلند، سوییس، انگلستان، ایالات متحده امریکا، برزیل، مکزیک، چین، هند، کره جنوبی، مالزی، یونان، روسیه و آفریقای جنوبی بودند.

 

یافته ها:

 • رابطه قرینه و غیر خطی بین ریسک و بازده در تمامی بازارهای مالی بورس سهام در سرتاسر جهان برقرار است.
 • در تمامی بازارهای مالی جهان، هنگام رسیدن قیمت به بخش های بالای 95% تغییرات، هیجان ترس بر اکثر معامله گران غالب می شود.
 • بطور کلی، سود بازارهای مثبت پیوسته، متوالی و مشروط منجر به تقویت و تشویق اندک معامله گران در بازار می شود.
 • در بازارهای آسیایی، حباب ها یا ریزش های ناگهانی بازار منجر به بروز سطح نرمال  اضطراب و ترس می شوند، اما سودهای بزرگ تقویت اندکی برای معامله گران به همراه دارند.
 • طی بحران های مالی جهانی، در تمامی بازارهای مالی بجز بازارهای آسیایی ادراک ریسک افزایش یافته است.
 • پارادایم های برانگیختگی رفتاری و شناختی بهتر از مدل های سنتی بازخوردی مالی می توانند رابطه ناقرینه بین ریسک و بازده را تبیین و تفسیر نمایند.
 • در زمان هایی که بازارهای مالی با بحران مواجه می شوند، هیجان ها به شکل نیرومندی بر تصمیم گیری و انتخاب های معاملاتی افراد تاثیر داشته و هدایت‌گر رفتارهای گله ای معامله گران هستند.
 • در هنگام بحران های مالی جهانی، بازارهای مالی امریکا تاثیر بسزایی بر ادراک ریسک سایر بازارهای جهانی دارند و سایر بازارهای با فاصله ای اندک از وضعیت بازارهای مالی امریکا پیروی می کنند.
 • رابطه منفی معنادار بین ادراک ریسک و انتظار سود به میزان زیادی بر اساس نوروساینس مالی  و الگوهای هیجانی معامله گران قابل تفسیر است.
 • هنگام بحران های مالی و تا مدتی بعد از اتمام آنها، هیجان ترس به شکل زیادی افزایش می یابد و در نتیجه با افزایش ادراک ریسک منجر به حالت انقباضی بازار خواهد شد.

راهبردهای کارکردی:

 • مدیریت هیجانی معامله گران بویژه هیجان ترس و خشم، کمک شایانی به کاهش بروز رفتارهای گله ای و تولید حباب/ریزش های قیمتی خواهد شد.
 • بازارهای مالی جهانی تحت رابطه ای یک سویه از بازارهای مالی امریکا تاثیرپذیری زیادی داشته و در بحران های مالی همسو با تغییرات بازارهای مال امریکا تغییر خواهند کرد.
 • آموزش های بورس، سیاست های مالی دولتها برای کمک به معامله گران برای کاهش عدم قطعیت، و کاهش فرهنگ جمع گرایی در معامله گران، کمک بسیار مثبتی برای کاهش رفتارهای گله ای و حباب ها/ریزش های قیمتی بازارهای مالی محسوب می شود.

Risk perception in financial markets: On the flip side

Abstract

We propose an alternative approach to capture the asymmetric risk-return relationship in financial markets using affective cognitive analysis.

Implied volatility is employed as a robust gauge of risk perception. Markets exhibit a dramatic increase in fear sentiment when extreme upper-quantile losses hit investors while conditional positive returns fuel exuberance.

However, an inverse response is observed in Asian markets due to normative societal phenomena, such as herding. A cognitive paradigm provides with a better interpretation of contagion than classical leverage-feedback theories as risk perception evolves dynamically over time.

Overall, the fear of losses is not the flip side of gains’ exuberance.

Keywords

Fear gauge, Affective reaction, Herding, Implied volatility, Behavioral bias

 


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *