علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

دیگرآزاری و پرخاشگری: نقش تکانشگری و شخصیت تاریک

پژوهشگران دانشگاه نینگبو و دانشگاه شرق چین در پژوهشی مشترک به بررسی نقش تکانشگری و شخصیت تاریک در دیگرآزاری و پرخاشگری فعال و واکنشی پرداختند.

روش پژوهش دیگرآزاری و پرخاشگری:

در این پژوهش در فاز پیمایشی 1213 نفر شرکت نمودند. در فازهای آزمایش پژوهش نیز 60 نفر داوطلب شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه شخصیت تاریک، پرسشنامه پرخاشگری فعال/واکنشی، پارادایم پرخاشگری تیلور، پرسشنامه رفتار پرخاشگرانه، و پرسشنامه تکانشگری بودند.

یافته های پژوهش دیگرآزاری و پرخاشگری:

 1. شخصیت دیگرآزار (سادیسم) به شکلی نیرومند پیش بینی کننده رفتارهای پرخاشگری فعالانه است.
 2. شخصیت دیگرآزار (سادیسم) به شکلی ضعیف پیش بینی کننده رفتارهای پرخاشگرانه واکنشی است.
 3. تکانشگری به شکل ضعیفی پیش بینی کننده رفتارهای پرخاشگرانه فعال است.
 4. تکانشگری به شکل نیرومندی پیش بینی کننده رفتارهای پرخاشگری واکنشی است.
 5. در افراد با دیگرآزاری (سادیسم) بالا، تحریک شدن به میزان بیشتری از جمعیت عادی منجر به رفتارهای پرخاشگرانه فعال می شود.
 6. در افراد با تکانشگری بالا، تحریک شدن به میزان بیشتر از جمعیت عادی منجر به رفتارهای پرخاشگری واکنشی می شود.

راهبردهای کارکردی پژوهش دیگرآزاری و پرخاشگری:

 • افرادی که دارای اختلالات کنترل تکانه هستند، رفتارهای پرخاشگرانه واکنشی دارند. به این معنا که تنها در صورت تحریک شدن و ادراک تحریک پرخاشگری از خود نشان می دهند.
 • افراد دارای شخصیت سادیست (دیگرآزار)، رفتارهای پرخاشگرانه فعال دارند. به این معنا که خودشان آغازگر تحریک و رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به دیگران هستند.
 • داشتن مشکلات کنترل تکانه و رفتارهای تکانشی به تنهایی منجر به خشونت ورزی افراد در جامعه نسبت به دیگران نمی شود. بلکه تنها حساسیت فرد نسبت به اجحاف و تضییع حق را بالا می برند.
 • افراد دارای مشکلات کنترل تکانه، بازداری و تحمل کمتری نسبت به ضایع شدن حقوق خود دارند.

Abstract

Sadism is tightly linked with aggressive behaviors against others, akin to impulsivity. However, whether the aggressive behaviors predicted by sadism and impulsivity differ remains unknown.

Method:

In this work, self-reported scales were used in Study 1 (N = 1183, 579 males) with correlation analyses. while Studies 2 and 3 utilized the Taylor aggression paradigm and compared reactive/proactive aggression 1across three groups of individuals:

 • those with highly sadistic traits but an average level of impulsivity (N = 30, 15 males).
 • those with high impulsivity but an average level of sadism (N = 30, 15 males).
 • and those with both low sadism and low impulsivity (i.e., control group; N = 30, 15 males).

Results:

Results showed that sadism was more strongly correlated with proactive aggression than was impulsivity and that impulsivity was more strongly related to reactive aggression than was sadism.

Furthermore, provocation led to more reactive aggression in highly impulsive individuals than in the control group. highly sadistic individuals showed more proactive aggression than did the control group.

The dominance analysis revealed that impulsivity drives reactive aggression over and above sadism. But proactive aggression is mainly driven by sadism.

Conclusion:

Hence, sadistic and impulsive traits are relatively associated with different types of aggression.

Keywords

Sadistic traits, Impulsive traits, Proactive aggression, Reactive aggression

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا