پژوهشگران دانشگاه شنزن چین، دانشگاه ملبورن استرالیا، کینگز کالج لندن، دانشگاه کاونتری انگلستان، دانشگاه A&M تگزاس، و دانشگاه هاروارد امریکا در پژوهشی گسترده و مشترک به بررسی این فرضیه که اردوی مدرسه محافظی مهم در کاهش احتمال خودکشی دانش آموزان نوجوان خانواده های با درآمد پایین هست، پرداختند.

روش پژوهش اردوی مدرسه محافظی در برابر خودکشی:

در این پژوهش تحلیل ثانوی، اطلاعات پیمایش جهانی سلامت روانی دانش آموزان در مدارس (GSHS) مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش به صورت دوره ای توسط سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی انجام می شود.

بخش های مورد استفاده عبارتند از:

 • روزهای اردوی دانش آموزان در 7 روز اخیر
 • تعداد دفعات رفتارهای خودکشی در 12 ماه اخیر
 • اطلاعات دموگرافیک
 • سوابق اختلالات روانی
 • تغذیه
 • بی خوابی
 • مصرف الکلی
 • ناامنی غذایی
 • فعالیت بدنی در 7 روز اخیر
 • میزان مشاهده تلویزیون
 • میزان بازی با کامپیوتری / بازی های ویدئویی
 • صحبت با دوستان
 • داشتن دوست صمیمی

نمونه مورد بررسی شامل 12097 نوجوان بین 13 تا 17 ساله با میانگین سنی 14.60 از 34 کشور بود.

یافته های پژوهش اردوی مدرسه محافظی در برابر خودکشی:

 1. میزان اردوهای مدرسه بیش از 5 روز بصورت پیاده روی و دوچرخه سواری، 37% است.
 2. میزان شیوع رفتارهای خودکشی در 12 ماه اخیر در نوجوانان 11.60% است.
 3. بیشترین میزان اقدام به خودکشی در جزایر ساموئا (31%) و کمترین میزان اقدام به خودکشی در اندونزی (3.7 درصد) است.
 4. هر چه میزان اردوهای مدرسه برای نوجوانان بیشتر بوده، میزان رفتارهای خودکشی آنها کمتر بوده است.
 5. رابطه نیرومند منفی و معناداری بین خودکشی دانش آموزان نوجوان و تعداد روزهای اردوهای مدرسه وجود دارد.
 6. هر چه سطح اجتماعی-اقتصادی خانواده دانش آموزان پایین تر باشد، احتمال اینکه اردوی مدرسه محافظی برای پیشگیری از خودکشی باشد، بیشتر است.

راهبردهای کارکردی اردوی مدرسه محافظی در برابر خودکشی:

 • اردوهای مدارس عامل بسیار مهمی برای پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی محسوب می شوند.
 • اردوهای مدرسه حتی به صورت گردش های پیاده در محدوده منطقه و یا دوچرخه سواری، نقش بسیار مهمی در کاهش افسردگی و خطر خودکشی در نوجوانان دانش آموز دارد.
 • اردوهای درون شهری مدارس به ویژه برای نوجوانان فقیر منبع مهم حمایت اجتماعی و ادغام اجتماعی بوده و در نتیجه میزان رفتارهای خودکشی آنها را کاهش می دهد.
 • لازم است مدارس به عنوان برنامه ثابت خود، بخشی از فعالیت های آموزش را به صورت اردوهای خارج از مدرسه بخصوص برای دانش آموزان طبقات پایین اجتماعی-اقتصادی تنظیم نمایند.

Active school travel is associated with fewer suicide attempts among adolescents from low-and middle-income countries

Abstract

Background/Objective:

This study explored the association between active school travel (AST) and suicide attempts among adolescents in low- and middle-income countries (LMICs).

Method:

We used the data from the Global School-based Health Survey, including 127,097 adolescents aged 13-17 years from 34 LMICs. A self-reported survey was used to collect data on AST and suicide attempts as well as some variables.

Multivariable logistic regression was performed to assess the association between AST and suicide attempts. A meta-analysis with random effects was undertaken to identify the difference in the association between AST and suicide attempts.

Results:

Across all the adolescents, the prevalence of AST was 37% and the prevalence of suicide attempts was 11.60%. Adolescents who engaged in AST were less likely to have suicide attempts irrespective of gender.

The country-wise analysis indicated a large inconsistency in the association between AST and suicide attempt across the countries.

Conclusions:

AST would appear to be a protective factor for reducing suicide attempts among adolescents.

However, the association between AST and suicide attempts varied greatly across the countries. Future studies should confirm the association between AST and suicide attempts.

Keywords

Active travel, Mental health, Suicidality, Low and middle income, Ex post facto study.