علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

سرمایه اجتماعی کووید-۱۹: نابرابری اجتماعی و اعتماد

پژوهشگران دانشگاه مک گیل و دانشگاه کارلتون کانادا در پژوهشی مشترک با بررسی آمار های فوت و سایر مؤلفه های اجتماعی در ۸۰ کشور،  سرمایه اجتماعی در کووید-۱۹ را مورد ارزیابی قرار دادند.

روش پژوهش سرمایه اجتماعی کووید-۱۹:

در این پژوهش سری های زمانی اطلاعات نظرسنجی جهانی ارزش های مربوط به سرمایه اجتماعی چرخه ۷ (۲۰۱۷-۲۰۲۰) ۴۴ کشور، چرخه ۶ (۲۰۱۰-۲۰۱۴) ۲۷ کشور و چرخه ۵ (۲۰۰۵-۲۰۰۹) ۷ کشور تحلیل شدند.

برای هر کشور حداقل ۱۰۰۰ نفر بزرگسال شرکت نمودند. پرسشنامه سرمایه اجتماعی مورد استفاده شامل چهار عامل اعتماد، پیوندهای گروهی، درگیری در مشارکت مدنی،  و اعتماد به نهادهای دولتی است.

داده های مربوط به نابرابری درآمد از پایگاه داده های جهانی استاندارد برای نابرابری درآمد استخراج شد. داده های مرگ و میر کرونا بر اساس اطلاعات مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های اروپا استخراج شدند که بر اساس شاخص جینی هستند.

یافته‌های پژوهش سرمایه اجتماعی کووید-۱۹:

 1. در کشورهای مورد بررسی، میزان مرگ و میر بر اثر کووید-۱۹ رابطه مثبت با نابرابری اجتماعی، اعتماد، و پیوندهای گروهی دارد.
 2. میزان مرگ و میر ناشی از کرونا رابطه منفی با میزان درگیری در مشارکت مدنی و اعتماد به نهادهای دولتی دارد.
 3. سطح بالای سرمایه اجتماعی در کووید-۱۹ منجر به کاهش میزان ابتلا و فوت بر اثر ویروس کرونا می شود.
 4. سطوح بالای اعتماد اجتماعی و پیوند گروهی عواملی علیه رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت قرنطینه هستند.

راهبردهای کارکردی پژوهش سرمایه اجتماعی کووید-۱۹:

 • هر چه فاصله بین سطوح درآمد در جوامع کمتر باشد، میزان اعتماد افراد به نهادهای دولتی و مشارکت مدنی مردم بیشتر است. در نتیجه میزان تمکین و تمشیت مردم از فرامین دولتی ناظر بر رعایت مقررات و پروتکل های بهداشتی در دوره پاندمی کووید-۱۹ نیز بیشتر بوده و میزان ابتلا و فوت نیز کمتر خواهد بود.
 • اگر اعتماد اجتماعی بویژه در ابعاد اعتماد به نهادهای دولتی و مشارکت مدنی پایینتر باشد، باور به نظریه توطئه دولت در کووید-۱۹ (همچون ایالات متحده امریکا) بیشتر بوده و مردم پروتکل های بهداشتی را کمتر رعایت خواهند کرد.
 • هرچه میزان نابرابری درآمد بیشتر و اعتماد مردم به نهادهای دولتی و مشارکت مدنی پایین تر باشد، افراد به میزان بیشتری به شبکه های اجتماعی درون گروهی بیشتر شده و در نتیجه میزان رعایت قراردادهای اجتماعی پروتکل های بهداشتی کاهش خواهند یافت.

Abstract

Can social contextual factors explain international differences in the spread of COVID-19?

It is widely assumed that social cohesion, public confidence in government sources of health information. The general concern for the welfare of others support health advisories during a pandemic and save lives.

We tested this assumption through a time-series analysis of cross-national differences in COVID-19 mortality during an early phase of the pandemic.

Country data on income inequality and four dimensions of social capital:

 • trust.
 • group affiliations.
 • civic responsibility.
 • and confidence in public institutions were linked to data on COVID-19 deaths in 84 countries.

Associations with deaths were examined using Poisson regression with population-averaged estimators.

During a 30-day period after recording their tenth death, mortality was positively related to income inequality. trust and group affiliations and negatively related to social capital. The form civic engagement and confidence in state institutions.

These associations held in bivariate and mutually controlled regression models with controls for population size, age and wealth.

The results indicate that societies that are more economically unequal and lack capacity in some dimensions of social capital experienced more COVID-19 deaths.

Social trust and belonging to groups were associated with more deaths. It is possibly due to behavioural contagion and incongruence with physical distancing policy.

Some countries require a more robust public health response to contain the spread and impact of COVID-19 due to economic and social divisions within them.

Keywords

COVID-19, Social capital, Income inequality, Pandemic

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا