نظریه تبادل اجتماعی: از تئوری تا عمل

نظریه تبادل اجتماعی (SET)

پژوهشگران انستیتو علوم روانی-زیستی-اجتماعی-اقتصادی و آکادمی ملی علوم ارمنستان در نوشتاری مروری که به تازگی منتشر شده است به بررسی ابعاد مختلف نظریه تبادل اجتماعی و نحوه کاربست آن در تببین روابط بین‌فردی پرداختند.

 

?? ? نتایج نشان دادند:

  1. اساس زندگی انسانی در جوامع بشری، بر نظامهای مشارکتی تقابلی و همکارانه است.
  2. در بسیاری از موارد، افراد به تنهایی قادر به برآوردن خواستها/نیازهای خویش نیستند. از این رو، تعامل متقابل و ارتباطات افراد با یکدیگر، به عنوان عنصری کلیدی در عرصه مطالعات روانی-اجتماعی همواره مطمح نظر بوده است.
  3. در آوردگاه علوم اجتماعی، نظریه تبادل اجتماعی نقش عمدهای در ترکیب یافتههای موجود در حوزه ارتباطات و کاربرد آن برای تحلیل و پیشبینی نحوه کنشگری عاملهای اجتماعی در موقعیت-های مختلف داشته است.
  4. ابعاد نظریه تبادل اجتماعی پویا و چگونگی کاربرد آن در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.

Social Exchange Theory (SET):A theory of Communication and Interpersonal Interactions within the Society

Abstract

The basis of human life in societies is upon reciprocal and mutual cooperative systems. In most circumstances, individuals cannot satisfy their demands/needs acting stand alone.

Therefore, mutual interactions and communications with each other, has become a key concern in psychosocial studies. In the field of social sciences,

Social Exchange Theory (SET), has a major role on combination of diverse findings about relations and application of such information in analysis and prediction of social agents’ actions within different social and interpersonal situations.

The present paper tries to review the literature on this dynamic theory and its implications in social and behavioral conditions of human life.

Keywords:

Social Exchange Theory (SET), Communication, Social Relation, Social Interaction, Interpersonal Relations, Socialization.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

بازدیدها: 66

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *