علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم ورزشی روانشناسی ورزش و تربیت بدنی

حمایت سازمانی از ورزشکاران دوپینگی پس از دوره تحریم بابت دوپینگ

حمایت سازمانی از ورزشکاران دوپینگی پس از دوره تحریم بابت دوپینگ

پژوهشگران دانشگاه استیرلینگ انگلستان در یک پژوهش بین المللی به بررسی وضعیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و نیز حمایت سازمانی از ورزشکاران دوپینگی پس از محرومیت بدلیل دوپینگ پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش از کمیته ملی 50 کشور در جهان پیمایش به عمل آمد که 22 کشور اطلاعات مورد نظر پژوهشگران را در اختیار آنها قرار دادند. داده ها در 5 سطح تغییرات حمایتی از ورزشکاران بصورت ورزش قهرمانی، روانی، روانی-اجتماعی، تحصیلی و شغلی، و مالی بررسی شدند.

یافته ها:

هیچ یک از کمیته های المپیک شرکت کننده در این پژوهش برنامه یا نظام مدون و ساختارمندی برای حمایت از ورزشکاران تحت تحریم دوپینگ ندارند.

محدودسازی دسترسی ورزشکاران دوپینگی به منابع و امکانات آسیب های بسیار خطرناک روانی، روانی-اجتماعی، اقتصادی، و جسمانی به آنها وارد می آورد.

لازم است امکانات و شرایط تغییر وضعیت شغلی ورزشکاران دوپینگی به گونه ای محیا شود که بتوانند با کمترین میزان آسیب روانی و اجتماعی شغل جدیدی برای خود بدست آورند.

ورزشکارانی که مشمول تحریم دوپینگ شده اند، نیازمند مشاوره روانشناسی برای مواجهه و حل تعارضات و بحران های روانی ناشی از این وضعیت و دریافت حمایت اجتماعی هستند.

مشکلات روانشناختی و روانپزشکی ناشی از تحریم دوپینگ ورزشکاران شامل مشکلات استرس، اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی (افسردگی)، اختلالات انطباقی، اعتیاد به الکل، اعتیاد به انواع مواد، شرکت در جرایم سرد و گرم، و اختلالات بدنی هستند.

با توجه به اینکه احتمال امکان بازگشت مجدد ورزشکار تحریم دوپینگ به عرصه ورزش و مسابقات وجود دارد، نیاز به مشاوران و روانشناسان ورزشی در کنار تمرینات مداوم و منظم برای حفظ آمادگی و سلامت روانی و جسمانی ورزشکار بسیار مهم است.

دانلود برنامه ی تیم اسپیک

راهبردهای کارکردی:

با توجه به تبعات وسیع تحریم دوپینگ بر زندگی ورزشکاران، لازم است در تمامی سطوح ورزش آماتور و حرفه ای، آموزش های مربوط به دوپینگ به شکل کاملاً بروز رسانی شده و مستمر به ورزشکاران و مربیان آنها ارائه شوند تا درگیر مشکلات آتی آن نگردند.

ورزشکاری که بخاطر دوپینگ تحریم شده است، نباید برچسب و داغ ننگ اجتماعی سنگین دریافت نموده و نباید از هستی ساقط شود. به ویژه که در بسیاری موارد امکان باز آزمایی، تعلیق و یا ادامه فعالیت پس از طی دوره محرومیت دوپینگ، برای ورزشکاران وجود دارد.

یکی از علل اصلی دوپینگ، مسایل زیربنایی روانشناختی، بویژه مسایل مربوط به احساس حقارت، جبران افراطی، ترس از شکست، و ناتوانی از مواجهه به هیجانات منفی است.

لازم است برای کاهش دوپینگ سازمان های متولی ورزش، بویژه کمیته های ملی المپیک، در تمامی سطوح ورزشی از روانشناسان ورزشی در کنار مربیان برای آموزش روانی ورزشکاران استفاده نمایند.

آموزش مهارت های دهگانه زندگی، بویژه خودآگاهی، مدیریت هیجانی، مدیریت استرس، و حل مسئله کمک شایانی به کاهش دوپینگ در ورزشکاران می نماید.

Abstract

Aim

This article investigates the available support services/interventions offered by sporting organisations worldwide for athletes facing career transitions resulting from suspensions due to violating anti-doping policy. The authors aim to provide an overview of existing support systems and raise an awareness of the need of customised and structured support for sanctioned athletes as part of duty of care in sport,

Method

Web-based data was initially collected. Following this we contacted each sport organisation by email with a request to answer prepared research questions.

Fifty sport organisations were contacted, including the International Olympic Committee (IOC) and National Olympic Committees (NOCs). The data from 22 sport organisations representing five continents are presented.

Results

The data are presented under five main themes: Termination of support, Psychological support, Financial support, Informative support, and Development in progress.

The central finding is that none of the sporting organisations in this study has established a structured support programme or system for supporting doping sanctioned athletes to date.

Conclusion

In most cases sanctioned athletes are simply cut off from all organisational support and left to cope on their own when they are likely to be vulnerable.

We argue there is a need for better awareness and support programmes of the challenges faced by athletes following a competition ban or other forced exit from sport due to an anti-doping violatio.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا