پژوهشگران دانشگاه دانشگاه برونل، کالج کویین و کالج داونینگ انگلستان در نوشتاری مروری که به تازگی منتشر شده است به بررسی تاثیرات رهبری اشتراکی استراتژیک در سازمان‌ها و تاثیرات آن بر بالفعل‌سازی توانمندی‌های سازمانی پرداختند.

??? رئوس این نوشتار عبارتند از:

  1. رهبری اشتراکی استراتژیک (SSL) در سازمان‌ها به معنای به اشتراک‌گذاری هدفمند تصمیمات و فرآیند تصمیم‌گیری توسط مدیران سازمان با کارکنان خود است.
  2. رهبری اشتراکی استراتژیک در آغاز توسط رهبران استراتژیک محلی و گروه‌های کوچک آغاز شد.
  3. رهبری اشتراکی استراتژیک مولد توانمندی‌های پویای سازمانی (ODC) است.
  4. سازوکار تولید ODC توسط رهبری اشتراکی استراتژیک بر اساس انتقال توانمندی‌های پویا فردی به تیم SSL، تبدیل-هم‌آفرینی ایده‌های جدید و اجرایی‌سازی-سازمانی‌سازی توانمندی‌های پویا در درون فرآیندهای جاری سازمانی است.
  5. رهبری اشتراکی استراتژیک تسهیل‌کننده شناخت سازمانی است که منجر به افزایش ارتباطات بین کارکنان با غنی‌سازی OCDهای هم‌آفرینی شده و ظرفیت آنها برای فراهم آوردن تغییر پایا است. این فرایند بر اساس بازآرایی و تغییرات مداوم سازمانی تکمیل می‌شود.
  6. رهبری اشتراکی استراتژیک بعنوان هم‌آفریننده و پیش‌بینی‌کننده کلیدی شکل‌گیری و ظهور ODCها در سازمان است که بر این اساس می‌توان پایداری سازمانی همزمان با تغییر را پیش‌بینی و هدایت نمود.

 

Strategic Shared Leadership and Organizational Dynamic Capabilities

Abstract

We propose that the purposeful sharing of strategic decisions and the process of making and taking those between the dominant coalition of an organization (Strategic Shared Leadership or SSL thereafter).

It was initiated and supported by a focal strategic leader or small team, engenders Organizational Dynamic Capabilities (ODCs) though the transfer of individually-residing DCs within the SSL team, the transformation -co-creation of novel ones and their embeddedness-institutionalization within the organization.

It also enhances organizational cognition which mediates the relationship by enriching co-created ODCs and their capacity to deliver reliably change through sensing, seizing and reconfiguring.

Accordingly, SSL serves as a co-creator and key predictor of the emergence of ODCs. This helps address the challenges of DCs to marry stability with change, be predictable and to be capable of predicting.

 

Keywords

Strategic Shared Leadership, Cognition, Organizational Dynamic Capabilities.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani