پژوهشگران دانشگاه های کره جنوبی در پژوهشی بدیع و طولی به بررسی شیوه‌های سالمندی موفق و کاهش آسیب‌های ناشی از پیری در افراد پرداختند.

روش:

در این پژوهش طولی، اطلاعات ۳۸۴۸ فرد بالای ۶۵ سال کره‌ای در بازه زمان سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سالمندی موفق در ۷ مولفه نبود بیماری جدی، نبود افسردگی، نبود معلولیت، کارکرد بالای جسمانی و شناختی، تعامل اجتماعی فعال، و رضایت از زندگی. همچنین نرخ مرگ و میر و دلایل فوت افراد مورد بررسی از مصاحبه با اعضای خانواده آنها بدست آمد.

نتایج:

  1. در هر دو جنس، نرخ مرگ و میر در سالمندانی که سالمندی موفق نداشتند بیشتر از سالمندان موفق بود.
  2. رضایت از زندگی در زنان ارتباطی با افزایش خطر مرگ ندارد.
  3. در مردان که سالمندی موفق ندارند، بیماری‌های جدی و افسردگی عامل اصلی افزایش خطر مرگ هستند.
  4. در زنانی که سالمندی موفق ندارند، معلولیت جسمانی و کاهش فعالیت جسمانی منجر به افزایش خطر مرگ می‌شوند.

راهبردهای کارکردی:

  • برای افزایش سالمندی موفق و طول عمر، لازم است برنامه‌های ورزشی و رژیم تغذیه‌ای مناسب برای سالمندان در نظر گرفته شود.
  • تمرینات شناختی و حرکات اصلاحی به طور منظم و روزانه، منجر به افزایش کارکرد جسمانی، اجتماعی، و شناختی سالمندان شده و عامل مهمی در کاهش افسردگی و مرگ و میر است.
  • رژیم غذایی مدیترانه‌ای در کنار تمرینات روزانه حداقل ۳۰-۴۰ دقیقه در روز با ۶۰ درصد توان قلبی، بهترین شیوه طول عمر، کاهش بیماری و کند کردن روند پیری هستند.
  • برای کاهش مشکلات جسمانی و تعاملات اجتماعی سالمندان، لازم است در کنار پیاده‌روی روزانه خارج از خانه، بطور مرتب در مراسم و گردهم‌آیی‌های خانوادگی و اجتماعی شرکت نمایند.

Successful Aging and Mortality Risk: The Korean Longitudinal Study of Aging (2006-2014)

Abstract

Objectives

The aim of this study is to examine the association of successful aging with mortality and further find gender differences in the effect of components of successful aging on mortality risks.

Design

Retrospective cohort study.

Setting and participants

A total of 3848 adults aged 65 and older from the Korean Longitudinal Study of Aging (2006-2014) data.

Measures

Successful aging was defined as success in the following 7 components: absence of major disease, no depression, no freedom from disability, high cognitive and physical function, active social engagement, and satisfaction with life. All-cause mortality was measured by death certificate and family interview.

Results

In both genders, the mortality rate was higher in the older adults who did not achieve successful aging than in their counterparts (men: hazard ratio [HR] = ۱٫۶۹, ۹۵% confidence interval [CI] 1.18-2.43; and women: HR = ۲٫۳۷, ۹۵% CI 1.21-4.63).

All components of no successful aging were associated with an increased risk of mortality except for no satisfaction with life in females.

Mortality rates were predominant in major disease (HR = ۱٫۸۶, ۹۵% CI 1.54-2.25) and depressive symptoms (HR = ۱٫۶۲, ۹۵% CI 1.26-2.10) in males, and disability (HR = ۲٫۰۸, ۹۵% CI 1.68-2.57) and low physical functioning (HR = ۲٫۳۱, ۹۵% CI 1.79-2.98) were predominant in females.

Conclusion/Implication

We found that older Koreans who did not achieve successful aging had a higher risk of all-cause mortality than successful agers. There were gender differences in mortality risks across all components of successful aging.

Keywords

Successful aging, all-cause mortality, gender difference, Korean, Retrospective cohort study.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??