ذهن‌آگاهی تای‌چی و چی‌گونگ: بهبود شبکه مریدیان

حرکات تای‌چی/چی‌گونگ و ذهن‌آگاهی و تنفس

پژوهشگران دانشگاه آی-شو تایوان در پژوهشی مروری به تدوین مبانی تاثیرات تنفس طبق الگوهای ‌تنفسی ذهن‌آگاهی تای‌چی و چی‌گونگ بر عملکرد شبکه مریدیان (نقاط حساس عصبی) ورزشکاران تای‌چی و چی‌کونگ پرداختند.

? بر اساس نتایج این پژوهش:

  1. تای‌چی و چی‌کونگ که شامل تمرینات طبی، تمرکزی و رزمی هستند از سه بخش تمرینات ذهن‌آگاهی، اصلاح تنفس و فرم (حالت‌های بدنی) تشکیل شده‌اند‌.
  2. منظور از «چی(کی)» انرژی حیاتی و درونی بدن است و واژه کونگ به معنای مهارت تمرین تولید محرک برای کار بر چی/کی است.
  3. پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند شبکه مریدیان در بدن انسان بر نقاط حساس عصبی و گره‌های لنفاوی منطبقند.
  4. تمرینات تنفسی ‌ذهن‌آگاهی تای‌چی و چی‌کونگ عضلات اصلی و جانبی تنفسی را به خدمت گرفته و در سرتاسر بدن شیب‌های فشار ایجاد می‌کند. پژوهش‌های تجربی نشان داده‌اند شیب‌های فشار ناشی از انقباضات ارادی عضلات تنفسی منجر به تحریک بهینه فعالیت دستگاه لنفاوی می‌شوند.
  5. عضلات تنفسی منقبض (یین) و حالت‌های کششی بدنی منطبق با آن (یانگ) نیروهای تنشی  ایجاد کرده که منجر به انبساط مفاصل و کشش در شبکه مریدیان می‌شوند. بافت همبند بواسطه این کشش مکانیکی همئوستازی بدن را به سطح بهینه می‌رساند.

?? ?‍?‍?‍? پیشنهادات کاربردی:

  • تمرینات روزانه تنفسی ذهن‌آگاهی تای‌چی و چی‌گونگ، بویژه تمرینات تنفسی مبتنی بر خودآگاهی می‌توانند به شکل موثری به بهبود عملکرد سیستم لنفاوی، تقویت سیستم ایمنی، کاهش استرس، افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها، و کاهش پیری بینجامند.

How can mindfulness-led breathing of Qigong/Tai Chi work on qi and the meridian network?

Abstract

Qigong, including medical, meditative and martial arts qigong, comprises 3 modalities: mindfulness training, breathing manipulation and body posture. Qi of qi-gong is the vital energy of the body, and gong is the training skill of generating stimuli to work on and with qi.

However, little attention has been paid on the mediators and biological mechanisms of qigong. The purpose of this article is to propose a theoretical framework to support the hypothesis that the integrative skill of mindfulness-led breathing (MLB) with accordant body posture (a critical component) generates mechanical stimuli (mediators) to produce changes on meridian network (mechanisms).

Of note, recent studies have proposed that the meridian qi is biologically and anatomically consistent with the extracellular fluid within interstitial spaces and is the major source of lymph. MLB recruits primary and accessory respiratory muscles and produces pressure gradients in the entire body.

Experimental data suggest that pressure gradients generated by active respiratory muscle contraction is required to support an efficient lymphatic drainage. MLB-contracted respiratory muscles (yin) and accordant extending body postures (yang) coincide with the yin-yang theory creating tensional forces to distend the joints and stretch the meridian network.

Emergent advances in mechanobiology of connective tissues underpin the substantial effects of mechanical stretch in regulating tissue homeostasis. Therefore, this article claims that mechanical stimuli generated by qigong bring about the balancing of qi-blood and regulation of meridian network in addition to emotional regulation, which are all pivotal to the integrity of mind-body health.

Keywords

Qigong, Tai Chi, Mindfulness-led breathing, Biological mechanisms, Lymphatic drainage, Mechanobiology, Stretching of connective tissues, Interstitial fluid, Meridians, Qi, Extracellular matrix, Cerebrospinal fluid

 

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

بازدیدها: 11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *