پژوهشگران دانشگاه یونیورسیتی پارک ایالات متحده امریکا، دانشگاه فنی مونیخ آلمان، و دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا به بررسی شخصیت تیم‌های ورزشی به عنوان برندهای تجاری از دید هوادارن آنها پرداختند.

 

?? ?روش

در این پژوهش روانسنجی، ۱۷۸۶ داوطلب در ۳ مرحله به سوالات مقیاس شخصیت تیم ورزشی پاسخ گفتند. تحلیل‌های عاملی اکتشافی، تاییدی، MAP و نیز همبستگی بین عوامل مختلف مورد سنجش قرار گرفت.

 

?? ? نتایج نشان دادند:

  1. شخصیت تیم‌های ورزشی از دید هواداران آنها دارای ۶ عامل موفقیت، استعداد، سرگرمی، متعهد بودن، تحسین، و مراقبت هستند.
  2. این نتایج در دو کشور ایالات متحده امریکا و انگلستان در ۵ حوزه متفاوت ورزشی مورد تایید واقع شده است و بنظر می‌رسد عوام ۶گانه بدست آمده، عامل‌هایی عمومی در تیم‌های ورزشی هستند.
  3. در همانندسازی هواداران با تیم ورزشی، عوامل شخصیتی برند تیم ورزشی مهمتر از عوامل عملکردی آن هستند.
  4. در تیم‌های ورزشی، برای هواداران ویژگی‌های غیرمحصولی (برابری برند، و روابط برند) مهمتر از ویژگی‌های کالایی (برد، محصولات باشگاه هواداران، و …) است.
  5. برای هواداران تیم‌های ورزشی، اخلاقیات و صفات شخصیتی بنیادی اخلاق‌گرای تیم ورزشی بسیار مهمتر از عملکرد آن تیم در مسابقات ورزشی است.
  6. بر اساس نتایج پژوهش حاضر مقیاس شخصیت تیم ورزشی (STPS) ساخته شده است که می‌توانید در سایت انستیتو رزا آن را ملاحظه فرمایید.

Sport team personality: It’s not all about winning!

Abstract

As there is still no commonly accepted scale to measure the brand personality of sport teams, the purpose of this study was to develop and validate the Sport Team Personality Scale (STPS) in a professional sport context.

The authors conducted a series of studies in the United States and United Kingdom with fans of the English Premier League, Major League Baseball, the National Basketball Association, the National Football League, and the National Hockey League. The STPS contains 18 items that load onto six factors: success, talent, entertainment, dedication, admiration, and care.

The authors compared this new scale with existing sport team personality scales and used it to explore team identification and perceptual similarities and differences among teams.

Results indicate that teams map along performance (i.e., success and talent) and character (i.e., admiration and care) factors and that the character factor is a more important source of team identification than the performance factor.

Taken together, these results illustrate how the STPS can help sport managers position and differentiate teams within a league to improve marketing outcomes.

Keywords

Brand personality, Scale development, Professional sport, Team identification, Perceptual mapping.

 

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??