علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

خلق و خوی افسرده و معلولیت کارکردی افسردگی عمیقMDD

پژوهشگران دانشگاه هوکایدو، و دانشگاه توکیو ژاپن در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیر خلق و خوی افسرده بر معلولیت کارکردی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمیق (MDD) پرداختند.

روش پژوهش خلق و خوی افسرده:

در این پژوهش پیمایشی، تعداد 558 نفر داوطلب شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک،  پرسشنامه خلق و خوی TEMPS-A، پرسشنامه سلامت بیمار (PHQ-9)، و مقیاس معلولیت شیهان (SDS) بودند.

یافته های پژوهش خلق و خوی افسرده:

  1. نمرات سیکلوتایمی، تحریک پذیری، خلق افسرده، و اضطراب رابطه مثبت و معناداری با معلولیت کارکردی دارند.
  2. نمرات سیکلوتایمی، تحریک پذیری، خلق افسرده، خلق گشاده، و اضطراب رابطه مثبت و معناداری با سطح علایم افسردگی دارند.
  3. خلق و خوی سیکلوتایمیک و اضطرابی با سطح کلی معلولیت کارکردی و علایم افسردگی رابطه مثبت دارند.
  4. خلق گشاده رابطه منفی با معلولیت کارکردی و علایم افسردگی دارد.
  5. خلق و خوی افسرده از طریق افزایش معلولیت کارکردی، منجر به افزایش علایم افسردگی در بیماران دارای افسردگی عمیق (MDD) می شود.

راهبردهای کارکردی پژوهش خلق و خوی افسرده:

  • معلولیت کارکردی به معنای نقایص و مشکلات فرد در حوزه تعاملات محیط کار، روابط اجتماعی و زندگی خانوادگی است.
  • در کنار اینکه اختلال افسردگی عمیق (MDD) منجر به بروز معلولیت های کارکردی می شود، معلولیت های کارکردی ناشی از خلق و خوی افسرده فرد نیز منجر به تشدید علایم افسردگی عمیق MDD در فرد می شوند. این چرخه باطل تشدید کننده عمق اختلال افسردگی است.
  • به نظر می رسد خلق و خوی پایه فرد نقش مهمی در افزایش یا کاهش علایم و عوارض افسردگی عمیق MDD در وی دارد.
  • به عنوان کاربرد درمانی، به نظر می رسد روان درمانگران با استفاده از تجارب هیجانی اصلاحی بتوانند به اصلاح خلق و خوی پایه فرد بپردازند و از این طریق بهبود افسردگی عمیق سریعتر حاصل شود.

 

Abstract

Background

Affective temperaments influence depressive symptoms (DS), and DS correlates with functional disability. However, the interaction between affective temperaments, DS, and functional disability remains unknown. We investigate the interaction effects between affective temperaments and functional disability on DS and those between affective temperaments and DS on functional disability.

Methods

A total of 558 adult community volunteers in Japan were evaluated using the Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego-Autoquestionnaire version; the Patient Health Questionnaire-9; and the Sheehan Disability Scale. We analyzed the data by using hierarchical multiple regression with interaction effects.

Results

There were significant interaction effects between affective temperaments and functional disability on DS. The cyclothymic and anxious temperaments positively interacted with total functional disability on DS, while hyperthymic temperament negatively interacted with it. No significant interaction between affective temperaments and DS on functional disability was found.

Limitations

The cross-sectional design prevented the identification of causal associations between the parameters. Our findings might not be generalizable to patients with affective disorders or other psychiatric conditions.

Conclusions

This study suggests that functional disability moderates the influence of affective temperaments on DS, but DS may not moderate the influence of affective temperaments on functional disability. To address DS associated with affective temperaments and functional disability, evaluating the interaction effects may be useful in clinical practice.

Keywords

Affective temperaments, Depression, Functional disability, Interaction, TEMPS-A, General adults.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا