علوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی بیماران روان

پژوهشگران دانشگاه کوردوبا و دانشگاه ارینا سوفیا اسپانیا به بررسی تاثیرات و اندازه اثر درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی در بیماران اعصاب روان سرپایی و بستری در بخش های روانپزشکی پرداختند.

روش پژوهش درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی:

در این پژوهش کنترل شده تصادفی آزمایشی 102 نفر از بیماران سرپایی و بستری اسپانیایی شرکت نمودند. تمامی این افراد اولین بار بود که برای روان درمانی اقدام می نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب فراگیر GAD-7، پرسشنامه اضطراب حالت-صفت STAI، پرسشنامه سلامت بیمار PHQ-9، پرسشنامه افسردگی بک BDI-II، پرسشنامه سلامت بیمار PHQ-15، پرسشنامه سلامت بیمار-اختلال پانیک PHQ-PD، پرسشنامه خلاصه علایم مرضی BSI-18 بودند. از تمامی شرکت کنندگان مصاحبه بالینی ساختاریافته DSM-5 به عمل آمد (SCID).

درمان فراتشخیصی به 2 صورت روان درمانی فردی و گروه درمانی به مدت 8 هفته و هر هفته 1 جلسه برگزار شد.

یافته های پژوهش درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی:

  1. درمان فراتشخیصی فردی نسبت به روان درمانی معمول برای اختلالات هیجانی به شکل معناداری نتایج درمانی بهتری به همراه دارد.
  2. شیوه های درمانی فراتشخیصی گروهی در مقایسه با روان درمانی معمولی اختلالات هیجانی، نتایج معنادار بهتری دارند.
  3. روش های فردی و گروهی درمان فراتشخیصی نتایج بهتری در مورد افرادی دارد که شدت اختلالات هیجانی آنها متوسط و شدید است.
  4. روان درمانی معمول تنها قادر به کاهش علایم و عوارض افسردگی در مراجعان و بیماران بخش های اعصاب و روان است.
  5.  در بررسی های پیگیری 3، 6 و 9 ماهه پس از اتمام درمان، تغییرات مثبت بیماران درمان شده با درمان فراتشخیصی معنادار و مطلوب است.

راهبردهای کارکردی پژوهش درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی:

  • روان درمانی فراتشخیصی به شکل های فردی و گروهی برای درمان اختلالات هیجانی خفیف و متوسط به عنوان رویکرد برگزیده و انتخابی محسوب می شود.
  • هزینه های روان درمانی فراتشخیصی نسبت به سایر انواع روان درمانی بسیار کمتر بوده و برای نظام بهداشتی و بیمه ای، گزینه مطلوبی به شمار می آید.
  • سرعت نتیجه گیری، پایداری نتایج، و معناداری بهبود اختلالات هیجانی در درمان فراتشخیصی بسیار بالاست.

Abstract

Background/Objective

Brief transdiagnostic psychotherapies are a possible treatment for emotional disorders. We aimed to determine their efficacy on mild/moderate emotional disorders compared with treatment as usual (TAU) based on pharmacological interventions.

Method:

This study was a single-blinded randomized controlled trial with parallel design of three groups.

Patients (N = 102) were assigned to brief individual psychotherapy (n = 34), brief group psychotherapy (n = 34) or TAU (n = 34). Participants were assessed before and after the interventions with the following measures:

PHQ-15, PHQ-9, PHQ-PD, GAD-7, STAI, BDI-II, BSI-18, and SCID. We conducted per protocol and intention-to-treat analyses.

Results:

Brief psychotherapies were more effective than TAU for the reduction of emotional disorders symptoms and diagnoses with moderate/high effect sizes. TAU was only effective in reducing depressive symptoms.

Conclusions:

Brief transdiagnostic psychotherapies might be the treatment of choice for mild/moderate emotional disorders and they seem suitable to be implemented within health care systems.

Keywords

Emotional disorders, Transdiagnostic treatment, Brief psychotherapies, Randomized controlled trial, Experiment, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Emotional processing IPBSES RozaMind.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا