صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

شخصیت کاری و هوش: مثلث تاریک شخصیت کارکنان

پژوهشگران دانشگاه یونیورسیتی کالج لندن انگلستان و دانشگاه تجارت نروژ در پژوهشی مشترک به بررسی روابط بین شخصیت کاری و هوش تحت تاثیر مثلث تاریک شخصیت در کارکنان سازمان‌ها پرداختند.

روش:

در این پژوهش پیمایشی ۳۷۴ بزرگسال شاغل کارمند داوطلب شرکت شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پیمایش رشد هوگان (HDS)، ماتریس پیش رونده ریون، سبک‌های شغلی Wave، و پرسشنامه شخصیت تاریک بودند.

یافته‌ها:

 1. جنسیت کارکنان تاثیری بر عملکرد شغلی و سازمانی و شخصیت آنها ندارد.
 2. نمرات بالا در هوش، پیش‌بینی‌کننده توانمندی‌های بالای شناختی و نمرات پایین هوش پیش‌بینی‌کننده تاثیرگذاری در محیط کاری هستند.
 3. هر چه میزان گشودگی نسبت به تجربه در کارکنان سازمان بیشتر باشد، میزان هوش، نوآوری و خلاقیت آنها بیشتر است.
 4. عامل شخصیتی برونگرایی و میل به قدرت رابطه مستقیم با تاثیرگذاری کارکنان بر دیگران دارند.
 5. هرچه نمرات فرد در مثل تاریک شخصیت بیشتر باشد، در محیط کاری برونگرایی کمتر و تخیل بیشتری دارد.
 6. هر چه فرد بدبینی و شک (ماکیاولیانیزم) بیشتری داشته باشد، میزان برونگرایی و تاثیرگذاری وی بر سایر کارکنان سازمان کمتر است.
 7. میزان نمرات بالای ماکیاولیانیزم در کارکنان رابطه مستقیمی با فریب و دروغ در رفتار سازمانی و تمایل به فرهنگ سازمانی رقابتی در آنها دارد.
 8. هر چه میزان روان رنجورگرایی پرسنل بیشتر باشد، سایکوپاتی آنها بیشتر و در نتیجه سازگاری شخصیتی آنها با محیط و میل به کار گروهی در آنها کمتر است.

راهبردهای کارکردی:

 • پرسشنامه Wave آلفای کرونباخ بسیار پایینی دارد و در نتیجه شرط اول هنجاریابی روانسنجی، یعنی پایایی، را ندارد. این پرسشنامه همچون پرسشنامه DISK، اعتبار لازم برای کاربرد در پژوهشی‌های شخصیت و روانشناسی صنعتی و سازمانی را ندارد.
 • سطح هوش بالاتر کارکنان به کاهش نیرومندی مثلث تاریک شخصیت و باورهای نظریه توطئه کمک شایانی می‌کند.
 • مثلث تاریک شخصیت همبستگی بالایی با نمرات عامل‌های پنجگانه شخصیتی در رفتار سازمانی دارد. هر چه نمرات افراد در سه بعد شخصیت تاریک بیشتر باشد، وجود آنها در سازمان برای فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، و نرخ بازگشت سرمایه ضرر بیشتری خواهد داشت.
 • هرچه نمرات کارکنان در مثلث شخصیت تاریک بیشتر باشد، تفکر باور به نظریه توطئه، علاقه به شایعه، رفتار ضد تولید، آسیب‌پذیری نسبت به جنگ روانی، و رفتار گله‌ای در آنها بیشتر است. در نتیجه در زمان های بحران، آشوب سازمانی بیشتری به وجود خواهد آمد.
 • استفاده از غربالگری‌های روانی-شخصیتی با مد‌های عامل‌های پنجگانه شخصیت و مثلث تاریک شخصیت، کمک شایانی به بهبود رفتار سازمانی کارکنان و افزایش بهره وری سازمانی خواهد کرد.
 • در سازمان‌هایی همچون نهادهای سرمایه‌گذاری (کارگزاری‌ها و شرکت‌های واسطه‌گری مالی) و در بخش‌های منابع انسانی، روابط عمومی، و آموزش، حضور افراد دارای نمرات بالا در مثلث شخصیت تاریک دقیقاً سبب ضررهای هنگفت سازمانی و از دست رفتن مشتریان خواهد شد.

Abstract

This study examined the relationship between the “bright” and “dark” side of work personality, as well as their relationship to cognitive ability.

In all 374 working adults completed three tests at work: Hogan Development Survey (HDS) (Hogan & Hogan, 2009); Saville Consulting Wave Professional Styles (Saville Consulting, 2005); Raven’s Progressive Matrices (Raven, Raven, & Court, 1998). The four behavioural clusters (Thought, Influence, Adaptability, Delivery) of the “bright side” test were independent of one another.

Three of the four correlations between intelligence and personality were significant. Regressions showed that gender, intelligence, and the “dark side” factors measured at facet and higher order levels accounted for between 7% and 37% of the variance.

The thought cluster was best predicted by intelligence and high scores on Leisurely, Bold and Imaginative. The influence cluster was best predicted by intelligence (negatively), skeptical, reserved (negative) and colourful. The adaptability cluster was most related to diligence (negatively).

Finally, delivery was predicted by intelligence (negatively), excitability (negatively), skeptical and diligence. Limitations and implications are considered.

 

Keywords

Dark and Bright Side Personality, Intelligence, Work Personality, Gender

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا