پژوهشگران دانشگاه جورجیا ایالات متحده امریکا در یک طولی به بررسی روابط متقابل فشار کاری و رضایت زناشویی در سال‌های اولیه زندگی مشترک پرداختند.

روش پژوهش

در این پژوهش که به صورت سنجش‌های سری زمانی با فواصل ۶ ماهه در بازه زمانی ۴ سال اول ازدواج صورت گرفت، ۱۷۲ زوج غیرهمجنس‌گرا شرکت نمودند و در هر بار سنجش، فشار کاری و رضایت زناشویی توسط پرسشنامه ارزیابی شدند.

نتایج این پژوهش نشان دادند:

  1. تاثیرات متقاطع، نه افزایشی، بین فشار کاری و رضایت زناشویی برقرار است.
  2. همسران کسانی که فشار کاری بیشتری دارند، رضایت زناشویی کمتری را گزارش می‌نمایند.
  3. همسران کسانی که فشار کاری کمتری دارند، رضایت زناشویی بیشتری را گزارش می‌نمایند.
  4. رابطه معکوس بین فشار کاری و رضایت زناشویی ارتباطی با جنس یا داشتن فرزند(ان) ندارد.
  5. فشار کاری بالای همسران، عامل مخرب مهمی در کیفیت ازدواج بوده و در طول زمان منجر به جدایی عاطفی و روانی همسران می‌شود.
  6. فشار کاری بالای همسران، ریسک طلاق و جدایی را در خانواده‌ها افزایش می‌دهد.

راهبردهای کارکردی:

  • لازم است از نظر اقتصادی و معیشتی، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که افراد با فشار کاری معمول و متوسط بتوانند تکافوی زندگی مشترک را بدهند تا لازم نباشد فشار کاری زیاد و ساعت‌های کاری متمادی در روز و هفته را تجربه نمایند.
  • همچنین، وجود استراحت‌ها هفتگی و کاهش/ حذف شیفت‌های کاری بیش از ۸ ساعت در شبانه‌روز کمک شایانی به افزایش رضایت زناشویی خواهد کرد.

Workload and marital satisfaction over time: Testing lagged spillover and crossover effects during the newlywed years

Abstract

Although many studies have found that higher workloads covary with lower levels of marital satisfaction. the question of whether workloads may also predict changes in marital satisfaction over time has been overlooked.

Method

To address this question, we investigated the lagged association between own and partner workload and marital satisfaction using eight waves of data collected every 6 months over the first 4 years of marriage from 172 heterosexual couples.

Results

Significant crossover, but not spillover, effects were found. this was indicating that partners of individuals with higher workloads at one time point experience greater declines in marital satisfaction.

It was by the following time point compared to the partners of individuals with lower workloads. These effects were not moderated by gender or parental status.

Conclusion

These findings suggest that higher partner workloads can prove deleterious for relationship functioning over time and call for increased attention to the long-term effects of spillover and crossover from work to marital functioning.

Keywords

Workload, Marital satisfaction, Couples, Spillover, Crossover, Longitudinal.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال #دکترامیرمحمدشهسوارانی

???????

TELEGRAM:

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

INSTAGRAM:

http://bit.ly/IPBSES-Institue