صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

ریشه‌های بزهکاری شغلی در سازمان‌ها

 پژوهشگران دانشگاه VU، دانشگاه توونته، و انستیتو مطالعات جرم و حقوق هلند در پژوهشی بدیع به بررسی عامل‌های دخیل در بروز و شیوع بزهکاری شغلی در سازمان‌ها پرداختند.

??? روش پژوهش

در این پژوهش پیمایشی ۱۶۷۲ دواطلب شرکت نمودند که در نهایت داده‌های ۴۵۵ نفر تحلیل شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه شخصیت هگزاکو HEXACO-PI-R، پرسشنامه فرهنگ سازمانی، پرسشنامه نظارت سازمانی بر کارکنان، مقیاس بزهکاری شغلی، و پرسشنامه رفتار محیط شغلی بودند.

???نتایج نشان دادند:

  1. در حوزه عامل‌های شخصیتی، صداقت-خشونت و وظیفه شناسی از مدل هگزاکو پیش‌بینی کننده بزهکاری شغلی کارکنان سازمان‌ها هستند.
  2. در حوزه سازمانی، فرهنگ سازمانی و نظارت سازمانی بر کارکنان پیش‌بینی کننده میزان بروز بزهکاری شغلی در رفتارسازمانی پرسنل هستند.
  3. بین عامل‌های شخصیتی و عامل‌های سازمانی موثر بر بزهگاری شغلی اثر تعدیلی و تعاملی خاصی مشاهده نشده است.
  4. برای کاهش جرایم  سازمانی و بزهکاری سازمانی، لازم است ابعاد رفتاری، شخصیتی و سازمانی در پرتو نظریه فعالیت روازانه کاری مورد تدقیق قرار گیرند.

Explaining workplace delinquency: The role of Honesty–Humility, ethical culture, and employee surveillance

Abstract

In this research the effects of personality and organizational characteristics on workplace delinquency were investigated. In a sample of 455 respondents from a wide variety of organizations, two personality traits, HEXACO Honesty–Humility and Conscientiousness, and two organizational characteristics, ethical culture and employee surveillance, explained a significant amount of variance in workplace delinquency. No interaction effects between personality and organizational practices in the explanation of workplace delinquency were found. Results are discussed in light of the role of personality and Routine Activity Theory in predicting unethical behaviors, delinquency, and/or occupational crime in organizations.

Keywords

HEXACO, Honesty–Humility, Conscientiousness, Ethical culture, Employee surveillance, Workplace delinquency, Occupational crime, Routine Activity Theory

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??
https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.06.008

??در صورت تمایل می‌توانید مطالب مرتبط را در سایت مطالعه فرمایید??

http://www.ipbses.com/rozamand/authoritarian-per-oc/
http://www.ipbses.com/rozamand/organizational-culture-avalanche/
http://www.ipbses.com/rozamand/oc-self-efficacy/
http://www.ipbses.com/rozamand/organizational-culture-bank/

http://www.ipbses.com/rozamand/organizational-culture-pi/

http://www.ipbses.com/rozamand/organizational-culture-institution/

http://www.ipbses.com/rozamand/coaching-organizational-culture/
http://www.ipbses.com/rozamand/organizational-culture-citizenship/

http://www.ipbses.com/rozamand/organizational-performance-factors/

http://www.ipbses.com/rozamand/oraganizational-cooperation/

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا