کارگاه‌ها و دوره‌های IPBSES

سازمان­‌ها، و بالاخص مدیران امروزی آنها، به دنبال یافتن عامل‌­های مهم برای تسهیل کاربرد روش­ها و استراتژی­‌های نوین در سازمان خود با هدف کاهش ضرر و زیان و هزینه‌های تولید و در کنار آن، افزایش بازدهی و گسترش حاشیه سود خود در بازار رقابتی عصر حاضر هستند.
در این میان با گسترش دانش و فن‌آوری، گسترش حیطه­‌های کسب و کار و تبدیل محیط­‌های کاری به محیط رقابتی و پرچالش الگوهای جدیدی نمایان شده که بقای سازمان را در گرو داشتن سرمایه/نیروی انسانی توانمند می­‌داند. با منابع انسانی ناتوان و بی‌انگیزه نمی‌توان به حفظ و بقای یک سازمان امید داشت و استفاده غیراثربخش از این منبع کاربردی به شکست می‌انجامد. بنابراین، وظیفه مسئولان و متخصصان است که در حفظ، نگهداری، رشد و توسعه کارکنان تلاش کنند.
آموزش به عنوان هسته اصلی شکل دهی به سرمایه های انسانی از دیرباز مطرح بوده و تاریخچه آن به دوران پیش از تاریخ باز می گردد؛ زمانی که انسان‌های اولیه سینه به سینه و به شکلی شفاهی اصول کلی و تخصصی فرآیندهای شغلی را به جانشینان خود که اغلب فرزندانشان بودند، انتقال می دادند. در عصر حاضر، آموزش های بدو استخدام و نیز آموزش های مستمر حین کار (دوره های ضمن خدمت) بعنوان کلید اصلی پیشتازی در بازر رقابتی امروزی است که خصلت آن تغییر مداوم است.
بر این اساس، انستیتو علوم روانی‌زیستی‌اجتماعی‌اقتصادی (IPBSES) بر اساس تجارب مطلوب و بلندمدت همکاران خود در حوزه های آموزش سازمانی، به طور مستمر به برگزاری دوره‌های مختلف در قالب کارگاه‌ها، سمینارها، و کلاس‌ها و سمینار اقدام می نماید.
همچنین، IPBSES در راستای گسترش روحیه کار گروهی، بر سنت دیرینه همکاری با سایر سازمان‌ها و موسسات آموزشی برای اشاعه آموزش‌های سرمایه های انسانی پابرجاست و از هرگونه همکاری با موسسات آموزشی در حوزه های مختلف سازمانی، روانشناختی، فرهنگی، اجتماعی و شهری استقبال می نماید.

 
خدماتی که در قالب دوره‌های آموزشی و کارگاهی برای افراد، سازمان‌ها، ادارات، صنایع، و خانواده‌های کارکنان ایشان می‌توان ارائه داد به شرح زیرند:

ردیف عنوان دوره زمان (روز)
۱ آموزش پایش سلامت روان کارکنان در سازمان ها ۳
۲ آموزش تهیه نیمرخ روانی-شخصیتی استخدامی ۳
۳ آموزش تهیه نیمرخ روانی-شخصیتی برای رده های مختلف سازمانی ۳
۴ شناسایی و سنجش منابع استرس شغلی ۳
۵ شناسایی و سنجش منابع فرسودگی شغلی ۳
۶ آموزش پایش وضعیت روانی-شخصیتی کارکنان سازمان ها ۳
۷ شناسایی، سنجش، پیشگیری و مقابله با وابستگی به مواد و اینترنت در سازمان ها و خانواده ۳
۸ شناسایی، سنجش، و بهبود منابع کیفیت زندگی کارکنان سازمان ها ۳
۹ شناسایی، سنجش، و بهبود منابع رضایت شغلی کارکنان سازمان ها ۳
۱۰ روانشناسی مدیریت پس از فروش ۳
۱۱ روانشناسی بازاریابی و فروش ۳
۱۲ اصول و فنون روانشناختی و شخصیتی مذاکره ۳
۱۳ مدیریت زمان در مشاغل پر استرس ۳
۱۴ روابط اجتماعی در مشاغل پر استرس ۳
۱۵ مدیریت هیجانی در مشاغل پر استرس ۳
۱۶ شناسایی، مدیریت و کنترل خشم در محیط های شغلی در رده های مدیران سازمانی ۳
۱۷ روانشناسی مشتری شناسی ۳
۱۸ شناسایی و پردازش شخصیت برای برندها ۳
۱۹ بازاریابی چریکی ۳
۲۰ شناسایی، مدیریت، و کنترل علل روانشناختی و شخصیتی شکست های شغلی در سازمان ۳
۲۱ روانشناسی و مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ۳
۲۲ مهارت ها و روش های تصمیم گیری گروهی و سازمانی در محیط های شغلی ۳
۲۳ ارتقای هوش هیجانی در فرایندهای شغلی در سازمان ها ۳
۲۴ تطابق شخصیت و محیط های کاری ۳
۲۵ مهارت های حل مسئله در محیط های کاری ۳
۲۶ سواد رسانه ای و سلامت روانی در سازمان ها ۳
۲۷ مهارت های تفکر گروهی و سازمانی در محیط های شغلی ۳
۲۸ کاربردهای عملی و کارکردی روانشناختی سیستم های پشتیبان تصمیم در سازمان ها ۳
۲۹ کاربرد QEEG در شناسایی مشکلات رفتاری، شخصیتی و روانی کارکنان سازمان ها ۳
۳۰ کاربرد نوروفیدبک در مدیریت و بهبود مشکلات رفتاری، ارتباطی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان ۳
۳۱ کاربرد مدل های شخصیتی در طرح تعالی روابط کارکنان در سازمان ۳
۳۲ روش های سازگاری روانشناختی با سیستم های اقتصاد مقاومتی در سازمانها ۳
۳۳ روانشناسی تحمل سازمانی ۳
۳۴ فرهنگ سازی و ترویج روابط سودمند اجتماعی در سازمانها ۳
۳۵ سرمایه اجتماعی در سازمان ها ۳
۳۶ تبادلات اجتماعی در روابط درون و برون سازمانی ۳
۳۷ اعتماد سازی نسبت به سازمان در کارکنان ۳
۳۸ اعتماد سازی نسبت به سازمان در مشتریان ۳
۳۹ شبکه سازی در نظام جذب مشتری در سهم بازار ۳
۴۰ مدیریت استرس، رفتاری و هیجانی در بازاهای مالی (بورس، فرابورس، و فارکس) ۳
۴۱ شبکه سازی در کارکنان سازمان ها ۳
۴۲ آموزش روانشناسی معاملات درست در بازارهای مالی (بورس، فرابورس، فارکس) ۳
۴۳ مدیریت استفاده از فضای مجازی در سازمان ها ۳
۴۴ مدیریت و بهره وری از شبکه های مجازی در مدیریت و منابع انسانی سازمان ها ۳
۴۵ روانشناسی و شخصیت شناسی مشتریان در بازاریابی و فروش بر اساس شبکه های مجازی ۳
۴۶ اصول تصمیم گیری های چند معیاره در سازمان ها ۳
۴۷ اصول مدیریت و روانشناسی محیط های ورزشی ۳
۴۸ مدیریت بحران های روانی در رخدادهای ورزشی ۳
۴۹ مدیریت خشم در محیط ها و رخدادهای ورزشی ۳
۵۰ سنجش و غربالگری روانی/شخصیتی/عصبی برای تیم های ورزشی ۳
۵۱ مدیریت تیم های ورزشی در ورزش های قهرمانی انفرادی و گروهی ۳
۵۲ کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در بهبود توانمندی ورزشکاران در رشته های قهرمانی ۳
۵۳ توانمند سازی اجتماعی کارکنان سازمان ها ۳
۵۴ توانمند سازی اقتصادی کارکنان سازمان ها ۳
۵۵ ظرفیت سازی اجتماعی کارکنان سازمان ها ۳
۵۶ ظرفیت سازی اقتصادی کارکنان سازمان ها ۳
۵۷ تسهیلگری اجتماعی درون سازمانی ۳
۵۸ تسهیلگری اجتماعی مدیریت کنش های گروهی در مدیران سازمان ها ۳
۵۹ ادخال رفتارهای سودمند اجتماعی در حوزه های بهره وری سازمانی ۳
۶۰ روانشناسی، ریشه یابی و بسترسازی وفاداری مشتریان به سازمان ۳
۶۱ روانشناسی، ریشه یابی و بسترسازی وفاداری سازمانی کارکنان ۳
۶۲ مبانی روانشناختی و تعاملی طرح تکریم ارباب رجوع برای کارکنان و مدیران سازمانها ۳
۶۳ مبانی و کابردهای برنامه ریزی عصب-زبانشناختی (NLP) و زبان بدن در سازمان ها ۳
۶۴ اصول و فنون فرآیندهای استخدام و مصاحبه استخدامی و ارزیابی کارکنان ۳
۶۵ روانشناسی صنعتی و سازمانی ۳
۶۶ مهارت های دهگانه زندگی شغلی ۴
۶۷ اصول و فنون ارزیابی های روانشناختی و شخصیتی ادواری کارکنان سازمان ۳
۶۸ مهارت های برقراری ارتباط موثر ۳
۶۹ مهارت های خلاقیت سازمانی و سازمان خلاق ۳
۷۰ مهارت های تفکر سازمانی و سینرژی ۳
۷۱ مهارت های اخلاق حرفه ای ۳
۷۲ روانشناسی ترافیک ۳
۷۳ سبک زندگی فردی و سازمانی راهبردی ۳
۷۴ اصول و مهارت های مدیریت استرس شغلی ۳
۷۵ بهینه سازی و افزایش مشارکت سازمانی کارکنان ۳
۷۶ مدیریت جلسات ۲
۷۷ خلاقیت در تصمیم گیری سازمانی ۳
۷۸ مهارت های تفکر نقادانه در سازمان ۳
۷۹ تفکر استراتژیک در سازمان ۳
۸۰ روانشناسی شایعه ۲
۸۱ آسیب شناسی روانی ۳
۸۲ آسیب شناسی اجتماعی ۲
۸۳ جنگ روانی و مقابله با آن در سازمان ۲

 
عناوین دوره‌های فوق به شکلی کلی و عمومی هستند؛ حسب نظر ادارات و سازمان‌ها، می توان دوره های اختصاصی برای ایشان طراحی نموده و سرفصل‌های هر دوره نیز بر اساس منویات متخصصان حوزه منابع انسانی سازمان‌های متقاضی قابل انطباق و تعدیل است.
در کنار سرفصل‌های فوق که به شکل ویژه برای سازمان‌ها طراحی شده‌اند، همکاران ما در IPBSES اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی روانی-اجتماعی در سطوح مقدماتی تا پیشرفته برای طیف وسیعی از مخاطبان، از مردم عادی تا مخاطبان حرفه ای، می نمایند.
 

برای تمامی مدارک نیز حسب درخواست، گواهی‌های داخلی و بین‌المللی معتبر صادر خواهند شد.

 
برای دریافت سرفصل‌های دوره‌های مورد نظر خود و همچنین، مشاوره و برگزاری کارگاه‌های مورد نظر با ما تماس حاصل فرمایید. در متن پیام خود، شماره تماس و شماره داخلی را نیز درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما متخصصان آموزشی باشیم.
 
[everest_form id=”166″]
 

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

ایجاد حساب جدید!

برای ثبت نام فرم های زیر را پر کنید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.