علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلان

در بخش علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلان از سایت IPBSES، مطالبی در حوزه علوم اجتماعی، مسایل و موضوعات بینا فردی، و جامعه شناختی ارائه می شوند. به طور عمده تمرکز ما بر مقالات ISI به روز از منابع و مجلات معتبر جهانی است.

دکمه بازگشت به بالا