صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری،ROIعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

شخصیت تاریک و مدیریت در سازمان ها: گزینش و استخدام

پژوهشگران دانشگاه بریتیش کالومبیا کانادا به بررسی تاثیر ابعاد شخصیت تاریک و مدیریت در سازمان ها بویژه در حوزه گزینش و استخدام کارکنان در مدیریت منابع انسانی پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی تعداد 375 نفر از مدیران شرکت نمودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه شخصیت تاریک، پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI)، و پرسشنامه تفکر انتقادی واتسن-گلیزر بودند.

یافته ها:

  1. در محیط کاری، نتایج حاصل از پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا همگرایی بالایی با پرسشنامه شخصیت پنج عاملی دارند.
  2. پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا توانایی شناخت نیمی از ابعاد شخصیت تاریک را دارد.
  3. نتایج حاصل از پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا طی بازه زمانی 13 ساله ثبات بالایی از خود نشان دادند.
  4. در محیط کاری، نتایج حاصل از پرسشنامه شخصیت تاریک طی بازه زمانی 13 ساله ثبات بالایی از خود نشان دادند.

راهبردهای کارکردی:

  • استفاده از پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI) همچون پرسشنامه شخصیت NEO-PI-R ابزاری مطلوب، معتبر و پایا در طول زمان برای سنجش های مدیریت منابع انسانی هستند.
  • پرسشنامه های CPI و NEO-PI-R توان بالایی در شناسایی ابعاد مثبت و منفی روانی و شخصیت کارکنان سازمانی دارد. این نتایج دراز مدت قابل اتکا هستند.
  • برای بهبود نتایج حاصل از پرسشنامه شخصیت تاریک، لازم است هم فرد و هم مدیری بالادست که او را به خوبی می شناسد، در مورد وی آن را تکمیل نمایند.
  • برای افزایش اعتبار نتایج سنجش های شغلی سازمانی در حوزه استخدام و ارزشیابی کارکنان، می توان از آزمون های فرافکن استفاده نمود.
  • برای حداکثر سازی نتایج ارزشیابی کارکنان، لازم است واحدهای مدیریت منابع انسانی هر سازمان نسبت به تهیه هنجارهای اختصاصی خود اقدام نمایند.

Abstract

There is considerable interest in finding ways to screen for dark personality traits (maladaptive interpersonal and personality tendencies). in personnel selection assessments given their pernicious effects on job performance and leadership behavior.

This has proved challenging because of socially desirable response biases and ethical restrictions regulating the use of psychiatric measures.

Recent advances in the understanding of the dimensional nature of personality suggest that measures of bright personality can be used to predict dark personality traits.

Method:

The current research extends this research to the California Psychological Inventory (CPI) and employs multiple regression analyses. to examine the bright–dark trait relationships in two samples of managers who underwent employment testing.

Results:

Study 1 found that CPI scales significantly predicted each of the self-reported Hogan Development Survey dark traits.

Study 2 extended this research to supervisor ratings. It found that CPI scales significantly predicted 6 out of 11 dark traits as rated by supervisors.

Conclusion

These studies further our understanding of the relationship between bright and dark personality traits and provide support for another method to screen for. And address the lack of observer assessments of, dark personality traits in workplace contexts.

Keywords

Personality, Dark traits, California Psychological Inventory.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا