پژوهشگران دانشگاه دونگ‌سئو و دانشگاه هان‌یانگ کره جنوبی در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیرات متقابل مسافرت و شادکامی پرداختند.

 

روش:

 • این پژوهش که بصورت طولی صورت گرفت در دو فاز مصاحبه عمیق کیفی با ۲۳ نفر داوطلب و  پیشمایش آنلاین با ۲۵۲ نفر داوطلب انجام شد.
 • در بخش مصاحبه کیفی، در مصاحبه عمیق رو در روی نیمه‌ساختاریافته از داوطلبان خواسته شد بهترین خاطرات سفرهای خود را پیش، حین و بعد از سفر بیان کنند. هر مصاحبه ۴۰ تا ۶۰ دقیقه طول کشید.
 • در بخش کمّی، پرسشنامه محقق‌ساخته به صورت لیکرت ۷ بخشی با ۲۰ گویه مثبت در ۴ بعد انتظارات، خوش‌شانسی‌های غیرمترقبه (خوش اقبالی)،  رضایت از سفر، و شادکامی (بهزیستی فاعلی در دو جنبه خلق و رضایت از زندگی) توسط ۲۵۲ دواطلب در ۴ بازه زمانی ۱۵ روز پیش از سفر، بلافاصله بعد از سفر، ۱۵ روز بعد از سفر، و ۳۰ روز بعد از سفر گردآوری شد.

نتایج:

 1. بر اساس مصاحبه کیفی، موارد مرتبط با مسافرت و شادکامی شامل پیش‌بینی پیش از سفر، تجربه چیزی جدید در سفر، رخدادهای همزمان تصادفی در سفر، بداهه‌گویی‌های برنامه‌ریزی نشده، و یادآوری مجدد خاطرات بعد از سفر هستند.
 2. در رابطه بین مسافرت و شادکامی احساس بهزیستی فاعلی ۱۵ روز پیش از سفر بالا رفته و تا ۱ ماه بعد از مسافرت بالا خواهد ماند.
 3. رضایت از سفر تاثیر مستقیمی بر رابطه بین مسافرت و شادکامی بخصوص در جوطه رضایت از زندگی دارد.
 4. در رابطه بین مسافرت و شادکامی، انتظارات از سفر و خوش‌شانسی‌های غیرمترقبه (خوش اقبالی) بطور غیر مستقیم منجر به افزایش شادکامی و بهزیستی فاعلی می‌شوند.
 5. در تحلیل روابط بین مسافرت و شادکامی مشخص شد انتظارات از سفر و تجربه خوش‌شانسی‌های غیرمترقبه حین سفر، نقشی اساسی در طولانی کردن شادکامی افراد دارند.

راهبردهای کارکردی:

 • سفر و مسافرت‌های تفریحی، عامل‌های بسیار مهمی برای افزایش سطح شادی در جامعه هستند.
 • برنامه‌ریزی درست سفرهای تفریحی امری کلیدی در افزایش شادکامی مسافران و در نتیجه رضایت مشتریان تورها و صنعت گردشگری است.
 • عاملی کلیدی در برنامه ریزی تورهای مسافرتی، ایجاد فرصت‌هایی برای تجربه خوش‌شانسی توسط مسافران برای تقویت رابطه مسافرت و شادکامی است (سورپرایزها و آفرهای تور که حین سفر به مسافران ارائه می‌شوند).
 • پیش‌بینی‌پذیری برنامه‌های تور (به موقع و طبق برنامه اجرا شدن) و جو سازمانی همکارانه در برگزارکنندگان تورها، عامل مهمی در ایجاد احساس امنیت در مسافرت و شادکامی مسافران است.

Why travel prolongs happiness: Longitudinal analysis using a latent growth model

Abstract

This study aims to explain how traveling affects the duration of happiness. As a result of analysis on data collected from 225 tourists in Korea through longitudinal measurements, life satisfaction and affect decreased in a negative slope.

However, life satisfaction and affect had risen 15 days before travel and lasted for about 1 month after travel. This means that some factors concerning travel prevent hedonic adaptation and make happiness last longer.

To understand the cause of inhibition of hedonic adaptation, an additional analysis was performed using the latent growth model. Travel satisfaction had a significantly direct effect on the change rate of life satisfaction after travel, and expectation and serendipity had a significantly indirect effect on the change rate of life satisfaction after travel, mediated by travel satisfaction.

Thus, we provide evidence that travel experience reduces hedonic adaptation, and especially, expectation and serendipity are important for prolonging happiness.

 

Keywords

Hedonic adaptation, Expectation, Serendipity, Life satisfaction, Subjective well-being

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??