علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم ورزشی روانشناسی ورزش و تربیت بدنی

کمال گرایی والدین و استعدادیابی ورزشی کودک ونوجوان

کمال گرایی والدین و استعدادیابی ورزشی کودکان و نوجوانان

پژوهشگران دانشگاه ایالتی میشیگان ایالات متحده امریکا به بررسی نقش سبک های فرزند پروری و کمال گرایی والدین و استعدادیابی ورزشی در ورزشکاران کودک و نوجوان پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی مقطعی -عرضی تعداد 221 والد نوجوانان ورزشکار قهرمان با میانگین سنی 42.87 سال شرکت نمودند. فرزندان شرکت کنندگان دختران و پسران 6 تا 12 ساله قهرمان در رشته های هاکی روی یخ، شنا، و پاتیناژ بودند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دموگرافیک، مقیاس تصورات از ورزش تخصصی (PSSS)، مقیاس چند بعدی کمال گرایی (MPS)، و پرسشنامه سبک فرزند پروری (PAQ) بودند.

یافته ها:

  • والدین قهرمانان ورزشی تصور مثبت نسبت به ورزش تخصصی فرزند خود دارند.
  • والدین قهرمانان ورزشی ذهنیت مثبتی به انجام چندین فعالیت ورزشی توسط فرزندان خود دارند.
  • والدین قهرمانان ورزشی، فعالیت تخصصی ورزشی را انتخاب درستی برای مسیر رشد و زندگی فرزند خود می دانند.
  • والدینی که کمال گرایی بالا و سبک فرزندپروری اقتدارگرا دارند، حمایت بیشتری از فرزندان خود برای قهرمانی ورزشی می کنند.
  • والدینی که کمال گرایی بالا و سبک فرزندپروری سهل گیر دارند، حمایت بیشتری از فرزندان خود برای قهرمانی ورزشی می کنند.
  • والدینی که سبک فرزندپروری قاطع و اطمینان بخش و کمال گرایی متوسط دارند، حمایت کمتری از فرزندان خود در راستای ورزش قهرمانی می کنند.

 

راهبردهای کارکردی:

  • بخش مهمی از پرورش استعداد ورزشی ناشی از حمایت خانواده و والدین از فرزندان خود است.
  • فرزندان با توجه به نقش پذیری و تقلید بالای خود از والدینشان، به راحتی از رفتارهای کمال گرایانه آنها در ورزش تقلید می کنند. بنابراین، در صورت داشتن والدین کمال گرا، کودکان به میزان بیشتری در استعدادهای ورزشی خود سرمایه گذاری روانی خواهند کرد.
  • برای پرورش استعدادهای ورزشی در کودکان لازم است سطح کنترل و سطح حمایت والدین از  فرزندانشان بالاتر از متوسط باشد.
  • در فرآیندهای استعدادیابی ورزشی، لازم است پیش بینی حمایت خانواده از پیشرفت فرد در آینده نیز محاسبه شود. روانشناسان ورزشی با بررسی ساختار خانوادگی، سبک های فرزند پروری و شخصیت والدین می توانند در این امر نقش پررنگی داشته باشند.

جهت پرس و و پاسخ در این زمینه وارد سایت انجمن شوید.

Abstract

Objectives

This study examined parents’ perceptions of sport specialization within the sampling years of the Developmental Model of Sport Participation (DMSP) (Côté, 1999).

Specifically, this study explored if and how parents’ perceptions of sport specialization vary as a function of their own levels of perfectionism and self-reported parenting style.

Design

Cross-sectional survey.

Method

Self-report questionnaires were administered to 203 parents of youth sport athletes (ages 6-12) from a range of sports.
These questionnaires assessed parents’ perceptions of sport specialization as well as their own levels of perfectionism and parenting style.

Results

Cluster analytic procedures resulted in the identification of four groups of parents who varied from each other in parenting style (permissive, authoritarian, authoritative) and perfectionism (self oriented, socially prescribed, other oriented).

MANOVA procedures used to compare the four cluster groups on their perceptions of sport specialization revealed that parents. who were in the high permissive and high socially prescribed perfectionism cluster.

As well as the high authoritarian and high overall perfectionism cluster reported greater support of sport specialization. when compared to participants in the high authoritative. moderate self-oriented perfectionism cluster.

Conclusion

Overall, study findings provided support for the idea that parents’ perceptions of sport specialization are influenced by their parenting style and personal levels and types of perfectionism.

 

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا