علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهنوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

امواج مغزی کنترل شناختی: نقش تتا و بتا پیشانی2021

پژوهشگران دانشگاه هیروشیما، دانشگاه ناگویا و دانشگاه ریتسومیکان ژاپن در پژوهشی به بررسی نقش امواج مغزی کنترل شناختی بر یکدیگر در بیماران سکته مغزی پرداختند.

روش پژوهش امواج مغزی کنترل شناختی:

 • در این پژوهش آزمایشی 17 بزرگسال داوطلب شدند.
 • دامنه سنی شرکت کنندگان 20 تا 30 سال و میانگین سنی 23.4 سال بود.
 • ابزارهای آزمون شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پکیج کامپیوتری نرم افزاری و سخت افزاری سنجش دقت، نواری مغزی QEEG با 63 کانال فعال بودند.

یافته های پژوهش امواج مغزی کنترل شناختی:

 1. افزایش بازخوردهای مثبت بینایی منجر به کاهش خطاهای عملکردی می شود.
 2. بالا رفتن میزان بازخوردهای مثبت بینایی سبب کاهش تغییرات خطاهای عملکردی می شود.
 3. هنگام بهبود عملکرد همگامی در فعالیت امواج تتا در ناحیه میانی پیشانی مشاهده می شود.
 4. حین بهبود عملکرد، بهم ریختگی در فعالیت امواج بتا در ناحیه حسی-حرکتی و آهیانه خلفی مشاهده می شود.
 5. تغییر در بازخوردهای بینایی منجر به بروز تغییر در همگامی امواج گاما نمی شود.
 6. در صورت بالا رفتن همگامی تتا در بخش میانی پیشانی، تغییرات امواج بتا تاثیر منفی در میزان عملکرد فرد ندارد.

راهبردهای کارکردی پژوهش امواج مغزی کنترل شناختی:

 • امواج مغزی رابطه معناداری با نحوه فعالیت ساختارهای پایه مغزی دارند.
 • اصلاح امواج و الگوهای فعالیت نقشه مغزی منجر به بهبود عملکرد شناختی و هیجانی ما در زمینه های مختلف کار و زندگی می شود.
 • ناحیه میانی پیشانی مسئول تنظیم افزایش نیاز به کنترل شناختی است.
 • بخش میانی پیشانی با تغییر توان امواج تتا به کنترل شناختی و تنظیم رفتاری برای بهبود عملکرد، می پردازد.
 • تغییرات توان دهی امواج تتای کرتکس پیشانی می توانند جلوی تاثیرات منفی امواج بتا بر توجه و عملکرد را بگیرند.

Abstract

Control of movements using visual information is crucial for many daily activities, and such visuomotor control has been revealed to be supported by alpha and beta cortical oscillations.

However, it has been remained to be unclear how midfrontal theta and occipital gamma oscillations, which are associated with high-level cognitive functions, would be involved in this process to facilitate performance.

Method:

Here we addressed this fundamental open question in healthy young adults by measuring high-density cortical activity during a precision force-matching task.

We manipulated the amount of error by changing visual feedback gain (low, medium, and high visual gains) and analyzed event-related spectral perturbations.

Increasing the visual feedback gain resulted in a decrease in force error and variability.

Results:

There was an increase in theta synchronization in the midfrontal area and also in beta desynchronization in the sensorimotor and posterior parietal areas with higher visual feedback gains.

Gamma de/synchronization was not evident during the task.

In addition, we found a moderation effect of midfrontal theta on the positive relationship between the beta oscillations and force error.

Subsequent simple slope analysis indicated that the effect of beta oscillations on force error was weaker when midfrontal theta was high.

Conclusion

Our findings suggest that the midfrontal area signals the increased need of cognitive control to refine behavior by modulating the visuomotor processing at theta frequencies.

Keywords

Neural oscillations Force control, Visual feedback gain, Force control Beta, Theta Cognitive control, Moderation, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Neural oscillations IPBSES.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا