علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهنوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

خواب شبانه در آلزایمر:با 1خواب خوب شب روز را بسازیم

پژوهشگران دانشگاه برایتون، دانشگاه ساری، دانشگاه ساسکس، و امپریال کالج لندن در یک پژوهش مفصل به بررسی الگوهای خواب شبانه در آلزایمر و نقایص شناختی در سالمندان پرداختند.

تالارهای تخصصی بهداشت خواب

بیماری آلزایمر Alzheimer’s Disease (AD) یکی از مهمترین دسته ها در بیماری های زوال عقل یا دمانس می باشد که شامل تحلیل رفتن تدریجی توانمندی های شناختی به خصوص حافظه می باشد. مشخص دیگر در بیماری آلزایمر این است که خواب شبانه در آلزایمر مختل می شود. در عین حال نتایج تصویربرداری های مغزی نشانگر وجود پلاک های بتاآمیلوئید و رشته های فسفریله پروتئین تائو در مغز بیماران آلزایمر هستند. برخی یافته های مستند علمی نیز حاکی از علایم عفونت و سطح بالای التهاب مغزی در بیماران دارای دمانس آلزایمر می باشند.

مشکلات خواب شبانه در آلزایمر

یکی از مسایل بسیار مهم در بیماری های نورودژنراتیو به ویژه گروه زوال عقل dementia الگوها و چرخه بیوریتم خواب و بیداری آنها است. به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی عصب روانشناس انستیتو رزا مایند IPBSES، خواب شبانه در آلزایمر عاملی کلیدی است. نه تنها شیوه خواب در بیماران دارای دمانس منجر به تغییر الگوهای رفتاری روزانه آنها می شود؛ بلکه در شدت بروز علایم اختلال آنها نیز تاثیر گذار می باشد.

در پژوهشی که به تازگی در حوزه تحلیل الگوهای خواب شبانه در آلزایمر صورت گرفته است، به بررسی و مقایسه بیماران آلزایمر با افراد سالم پرداخته شده است. همچنین برای مقایسه بهتر، افراد دارای نقایص خفیف شناختی (MCI) نیز در این آزمایش شرکت نموده اند.

روش پژوهش خواب شبانه در آلزایمر

در پژوهش خواب شبانه در آلزایمر 3 گروه شرکت نمودند. شرکت کنندگان در پژوهش خواب شبانه در آلزایمر در گروه سنی 65 تا 85 سال قرار داشتند. گروه اول شامل 15 نفر با احتمال بیماری آلزایمر خفیف، گروه دوم شامل 8 نفر با نقایص شناختی (MCI) خفیف و گروه سوم 24 نفر بدون نقایص شناختی. تمامی شرکت کنندگان در پژوهش خواب شبانه در آلزایمر دارای سلامت بدنی کامل و توان حرکتی معمول بودند.

انجمن های تخصصی روانشناسی سالمندی و پیری شناسی

ابزارهای پژوهش خواب شبانه در آلزایمر

در پژوهش خواب شبانه در آلزایمر ابزارهای پیش آزمون و پس آزمون عبارتند از:

 • پرسشنامه کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI)
 • پرسشنامه ملی مطالعه بزرگسالان (NART)
 • ارزیابی شناختی مونترال (MoCA)
 • آزمون کیفیت زندگی در بیماری آلزایمر (QOL-AD)
 • مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS)
 • پرسشنامه فعالیت های کارکردی (FAQ)
 • پرس‌شنامه حافظه پیش‌نگر و پس‌نگر (PRMQ)
 • ارزیابی لغزش های حافظه پیش‌نگر و پس‌نگر زندگی روزمره
 • برنامه خواب کارولینسکا
 • فرم خودگزارش دهی زمان بودن در رختخواب
 • مدت زمان کلی خواب
 • کفایت خواب (sSE, sTST/sTIB)
 • احتمال بیدار ماندن پس از شروع خوابیدن (sWASOprob)
 • شاخص کیفیت خواب شبانه (sSQI)
 • شاخص خواب آلودگی کارولینسکا (KSS)
 • سنجش سلاست کلامی (VFc)
 • مقیاس خلقی آنالوگ بینایی باند-لدر
 • پرسش نامه خطاهای حافظه روزمره
 • چک لیست حافظه و رفتار (RMBC)

 

خواب شبانه در آلزایمر: با 1 خواب خوب شب روزشان را بسازیم
خواب شبانه در آلزایمر: با 1 خواب خوب شب روزشان را بسازیم

شیوه اجرای پژوهش خواب شبانه در آلزایمر

پژوهش بررسی وضعیت خواب شبانه در آلزایمر شامل پیش آزمون، پس آزمون و مقیاس های روزانه در بازه زمانی 2 هفته ای بود. در تمامی روزهای هفته به جز یکشنبه، شاخص های روزانه ثبت شدند. وضعیت و الگوهای خواب و بیداری شرکت کنندگان توسط اکتیگرافی actigraphy و گزارش های روزانه سنجیده شدند.

افزون بر این، در پژوهش خواب شبانه در آلزایمر در کنار شاخص های خودگزارش دهی، از شاخص های گزارش مراقبان افراد نیز استفاده شد. به این وسیله هم گزارش های فردی و هم گزارش های عینی از وضعیت شناختی، حافظه، و خواب و بیداری افراد به طور کامل بدست آمد. به نظر دکتر امیر محمد شهسوارانی عصب روانشناس انستیتو رزا مایند IPBSES این رویکرد به دیدگاهی جامع از وضعیت شناختی، روانی و رفتاری افراد منجر می شود.

یافته های پژوهش خواب شبانه در آلزایمر

نتایج و یافته های پژوهش ارزیابی خواب شبانه در آلزایمر بر اساس سنجش حدود 500 شرکت کننده-روز بدست آمده اند:

 1. طبق نتایج پژوهش خواب شبانه در آلزایمر، الگوهای خواب در افراد سالم، دارای نقایص شناختی خفیف و دارای آلزایمر متفاوت و معنادار است.
 2. مشکلات شناختی، کارکردهای اجرایی و حافظه بر اساس مدت زمان خواب شبانه و پیوستگی خواب شبانه در شب قبل قابل پیش بینی هستند.
 3. رابطه بین میزان خواب شب و کارکردهای اجرایی و فعالیت های روزانه فردا، یک رابطه خطی و چهارگانه است.
 4. هرچه پیوستگی خواب شبانه در آلزایمر بیشتر باشد، فرد در روز بعد مشکلات حافظه و رفتاری کمتری خواهد داشت.

آخرین اخبار از یافته های پیشگیری و درمان زوال عقل و دمانس آلزایمر

راهبردهای حاصل از پژوهش خواب شبانه در آلزایمر

 • هر چه میزان پیوستگی خواب شبانه در آلزایمر بیشتر باشد، افراد و بیماران در روز آتی دچار مشکلات و اختلالات کمتری خواهند بود.
 • هر چه فرد طی شب خواب پیوسته بیشتری داشته باشد، احتمال بروز بیماری آلزایمر، دمانس و سایر نقایص شناختی در سالمندی کمتر خواهد بود.
 • رعایت نکات بهداشت خواب شبانه در آلزایمر، منجر به کاهش شدت علایم بیماری های نورودژنراتیو دمانسی در مبتلایان می شود.

خواب شبانه در آلزایمر: با 1 خواب خوب شب روزشان را بسازیم
خواب شبانه در آلزایمر: با 1 خواب خوب شب روزشان را بسازیم

Night-to-night variation in sleep associates with day-to-day variation in vigilance, cognition, memory, and behavioral problems in Alzheimer’s disease

 Abstract

Introduction

Sleep disturbances are commonly reported in people living with Alzheimer’s disease (AD). But it is currently unknown whether night-to-night variation in sleep predicts day-to-day variation in vigilance, cognition, mood, and behavior (daytime measures).

Methods

Subjective and objective sleep and daytime measures were collected daily for 2 weeks in:

 • 15 participants with mild AD
 • eight participants with mild cognitive impairment (MCI)
 • and 22 participants with no cognitive impairment (NCI).

Associations between daytime measures and four principal components of sleep (duration, quality, continuity, and latency) were quantified using mixed-model regression.

Results

Sleepiness, alertness, contentedness, everyday memory errors, serial subtraction, and behavioral problems were predicted by at least one of the components of sleep. And in particular, sleep duration and continuity.

Associations between variations in sleep and daytime measures were linear or quadratic and often different between participants with AD and those with NCI.

Discussion

These findings imply that daytime functioning in people with AD may be improved by interventions that target sleep continuity.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا