پژوهشگران دانشگاه لوند، دانشگاه اسکونه سوئد، دانشگاه کالیفرنیا ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی فرآیندهای آبشار بتا آمیلوئید و رشته های فسفریله تائو در زمانبندی شروع آلزایمر در مغز انسان پرداختند.

روش پژوهش زمانبندی شروع آلزایمر:

در این پژوهش تحلیل ثانوی، از اطلاعات 335 نفر از دیتا بیس ANDI استفاده شد. افراد شرکت کننده شامل سالمندان دارای آلزایمر و گروه همسالان کنترل بدون آلزایمر بودند. اطلاعات مورد استفاده شامل نمونه های مایع مغزی-نخاعی، تصویربرداری مغزی PET اسکن، آزمون معاینه مختصر روانپزشکی (MMSE)، و آزمون PAAC برای تشخیص زودهنگام آلزایمر بودند.

 

یافته های پژوهش زمانبندی شروع آلزایمر:

  1. تغییرات جزیی در سطح بتا آمیلوئید هم در مایع مغزی نخاعی و هم در PET اسکن چندین دهه قبل از مثبت شدن تست بتا آمیلوئید مشاهده می شود.
  2. افزایش پروتئین تائو در مایع مغزی نخاعی معمولاً 7 تا 8 سال قبل از مثبت شدن تست بتا آمیلوئید رخ می دهد.
  3. از 4 تا 5 سال پیش از تشخیص آلزایمر و مثبت شدن تست بتا آمیلوئید، سطح پروتئین تائو در نواحی گیجگاهی و آهیانه ای در PET اسکن به طرز محسوسی بالا می رود
  4. نقایص شناختی خفیف بین 4 تا 6 سال پیش از مثبت شدن تست بتا آمیلوئید در سالمندان مشهود است.

راهبردهای کارکردی در زمینه زمانبندی شروع آلزایمر:

  • افزایش سطح رشته های فسفریله تائو و نقایص شناختی سال ها پیش از تشخیص آلزایمر در افراد قابل مشاهده است.
  • در صورتی که بتوان با ابزارهای دقیق به سنجش بتا آمیلوئید در میانسالی پرداخت، می توان از چندین دهه قبل ابتلا به آلزایمر را پیش بینی نموده و رویکردهای پیشگیرانه درمانی آلزایمر را برای حفظ جان بیماران اتخاذ نمود.

Time between milestone events in the Alzheimer’s disease amyloid cascade

Abstract

Objective

Estimate the time-course of the spread of key pathological markers and the onset of cognitive dysfunction in Alzheimer’s disease.

Methods

In a cohort of 335 older adults, ranging in cognitive functioning, we estimated the time of initial changes of Aβ, tau, and decreases in cognition with respect to the time of Aβ-positivity.

Results

Small effect sizes of change in CSF Aβ42 and regional Aβ PET were estimated to occur several decades before Aβ-positivity. Increases in CSF tau occurred 7–8 years before Aβ-positivity. Temporoparietal tau PET showed increases 4–5 years before Aβ-positivity. Subtle cognitive dysfunction was observed 4–6 years before Aβ-positivity.

Conclusions:

Increases in tau and cognitive dysfunction occur years before commonly used thresholds for Aβ-positivity. Explicit estimates of the time for these events provide a clearer picture of the time-course of the amyloid cascade and identify potential windows for specific treatments.

Keywords

Alzheimer’s disease, β-amyloid, Tau PET, Cognition.