علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

خودکشی نوجوانان بدلیل شاخ و شانه کشیدن توسط همسالان 2021

پژوهشگران دانشگاه  گوانگژو، دانشگاه هواژونگ چین، دانشگاه ولورهمپتون انگلستان و دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی وضعیت جهانی خودکشی نوجوانان بدلیل شاخ و شانه کشیدن توسط همسالان خود پرداختند.

روش پژوهش خودکشی نوجوانان بدلیل شاخ و شانه کشیدن:

 • در این پژوهش تحلیل ثانوی، اطلاعات مربوط به نوجوانان از 86 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفتند.
 • اطلاعات شامل 220.310 نوجوان بین سنین 12 تا 15 سال بود.
 • ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مصرف تنباکو، مصرف الکل، مصرف مواد، رفتارهای تغذیه ای، سلامت جسمانی، فعالیت جسمانی، رفتارهای جنسی، آسیب و خشونت ناخواسته، و سلامت روان بودند.
 • در 82 کشور اطلاعات مربوط به هدف شاخ و شانه کشیدن قرار گرفتن نوجوانان، موجود بود.

یافته های پژوهش خودکشی نوجوانان بدلیل شاخ و شانه کشیدن:

 1. افکار خودکشی به طور کلی در 16.5% از نوجوانان شایع است. شیوع افکار خودکشی در دختران 18.2% و در پسران 14.6% است.
 2. برنامه ریزی برای خودکشی به طور کلی در 16.5% از نوجوانان شایع است. میزان شیوع برنامه ریزی خودکشی در دختران 17.3% و در پسران 15.3% است.
 3. اقدام به خودکشی به طور کلی در 16.4% نوجوانان شیوع دارد. سطح شیوع اقدام به خودکشی در دختران 16.7% و در پسران 15.8% است.
 4. هدف شاخ و شانه کشیدن قرار گرفتن به طور متوسط در 35.3% از نوجوانان اتفاق افتاده است. مقدار شاخ شانه کشیدن برای دختران 33.3% و برای پسران 37.4% است.
 5. رابطه بین هدف شاخ و شانه کشیدن واقع شدن با اقدام به خودکشی و افکار خودکشی رابطه مثبت معنادار دارد. این رابطه بین هدف شاخ و شانه کشیدن واقع شدن و اقدام به خودکشی نیرومندتر است.
 6. میزان اقدام به خودکشی در پسران به شکل معناداری بالاتر از دختران است.

راهبردهای کارکردی پژوهش خودکشی نوجوانان بدلیل شاخ و شانه کشیدن:

 • متاسفانه میزان رفتارهای خودکشی نوجوانان بدلیل شاخ و شانه کشیدن دیگران برای آنها در سرتاسر جهان بالاست.
 • میزان شاخ و شانه کشیدن برای نوجوانان در سطح جهانی نرخ نگران کننده ای دارد. بیش از 35% نوجوانان هدف شاخ و شانه کشیدن دیگران قرار می گیرند.
 • میزان شاخ و شانه کشیدن برای نوجوانان در سطح جهانی به طور متوسط در پسران بیش از دختران است.
 • احتمال بروز رفتارهای خودکشی و اقدام به خودکشی در پسران به شکل معناداری بیش از دختران است.
 • با توجه به رابطه نیرومند بین شاخ و شانه کشیدن برای نوجوانان و اقدام به خودکشی آنها، به ویژه در پسران، لازم است تمهیداتی جدی برای افزایش ایمنی و آموزش سبک های مقابله مناسب به نوجوانان اندیشیده شود.
 • آموزش مهارت های ده گانه زندگی به نوجوانان، به ویژه مدیریت هیجان، ارتباط موثر، مدیریت استرس، و حل مسئله، به شکل اطمینان بخشی منجر به کاهش رفتارهای خودکشی در نوجوانان می شود.
 • آموزش ورزشهای رزمی، به ویژه دفاع شخصی به نوجوانان منجر به افزایش اعتماد به نفس و کاهش ترس های آنها شده و در نتیجه نرخ خودکشی را در آنها کاهش می دهد.

Abstract

Background

Global risks of suicidal behaviours (SB) and being bullied as well as their association among adolescents have been poorly understood.

We aimed to determine the risks of suicidal ideation (SI), suicide planning (SP), suicide attempt (SA) and being bullied in adolescents and their related associations across gender, countries and different WHO regions.

Methods

We examined data from the Global School-based Health Survey (GSHS), which recorded health behaviours among adolescents aged 12 to 15 years from 83 countries.

We computed prevalence rates of SB and being bullied and their 95% confidence intervals (CIs). Multilevel models were employed to examine the association of being bullied with risks of SI, SP and SA.

Results

The overall prevalence of SI was 16·5%, SP 16·5%, SA 16·4%, and being bullied 35·3%.

The highest risks of SB and being bullied were in Africa (SI 19·9%, SP 23·2%, SA 20·8%, being bullied 48·0%).

Compared to boys, girls had an increased risk for SI (18·2%) and SP (17·3%) but similar risk for SA (16·7%) and being bullied (33·3%).

Being bullied was associated with SA (adjusted odds ratio ‒ aOR 2·14, 95%CI 2·06–2·23), more strongly than SI (1·83, 1·78–1·89) and SP (1·70, 1·65–1·76).

The strongest association with SA was in the Western Pacific (2·68, 2·45–2·92) and with SI (2·04, 1·74–2·39) and SP (1·81, 1·68–1·95) were in Southeast Asia.

There were no gender differences in aOR for SI and SP, but the aOR for SA among boys (2·28, 2·14–2·42) was significantly greater than among girls (2·04, 1·93–2·15), ratio of two odds ratios was 1.12 (P = 0.008).

Interpretation

SB and being bullied were common among adolescents worldwide. The findings of gender differences in SB, being bullied and their association could inform the design of prevention programmes to reduce the risks of SI, SP and SA in adolescents worldwide.

Keywords

Adolescent Being bullied, Gender differences Global health, Regional variation Suicidal behaviours, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani RozaMind Suicide Prevention.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا