فهرست مطالب

حوزه تخصصی روانشناسی معاملات بازار در حقیقت یکی از کاربردهای شاخص روانشناسی به شکل عملی در بازارهای مالی پویای زمان واقعی real-time dynamic financial markets است. از منظر طبقه بندی، روانشناسی مـعاملات بازار زیر مجموعه روانشناسی اقتصادی و جزوی از روانشناسی صنعتی و سازمانی industrial and organizational psychology به شمار می آید.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی عصب روانشناس انستیتو رزا مایند IPBSES، حوزه جذاب روانشناسی معاملات بازار به طور عمده به بررسی تأثیر شناخت و رفتار افراد در بازار بر روی عملکرد آن می ‌پردازد. این شاخه از روانشناسی برای تحلیل و پیش ‌بینی عملکرد بازار، شناخت و تأثیر عوامل روانی مانند احساسات، انگیزه ‌ها، تصمیم‌ گیری‌ ها و رفتارهای معاملاتی در بازار استفاده می‌ شود.

از لحاظ علی، هدف اصلی در روانـشناسی معاملات بازار، تلاش متخصصان روانشناسی برای بهبود عملکرد معاملاتی افراد و سازمان ها و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه گذاری investment risk برای سرمایه گذاران بازارهای مالی به ویژه فارکس Forex و بورسsecurities exchange market است.

امروزه بیشتر استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی پویا مبتنی بر مدیریت سرمایه و کاهش ضررهای معاملاتی trade loss است. با در نظر داشتن اینکه طبق محاسبات آماری نرخ برد تقریباً در تقویم معاملاتی معامله گران traders ثابت است؛ هر چه میزان باخت و ضرر آنها کمتر باشد، سود profit آنها بیشتر خواهد شد. اینجاست که نقش روانشناسی در معاملات بازار به خوبی عیان می گردد.

تعریف و کلیات روانشناسی معاملات بازار

طبق تعاریف معتبر، روانشناسی معاملات بازار حوزه ای از روانشناسی اقتصادی economic psychology است که به بررسی تأثیر شناخت و رفتار افراد در بازار بر روی عملکرد آن می‌ پردازد.

این شاخه تخصصی از روانشناسی صنعتی و سازمانی برای تحلیل و پیش ‌بینی عملکرد بازار، شناخت و تأثیر عوامل روانی مانند احساسات feelings، انگیزه ‌ها motives، تصمیم‌ گیری ‌ها  decision makingsو رفتارهای معاملاتی trading behaviors در بازارهای مالی استفاده می ‌شود.

روش های تحلیل معاملات بازارهای مالی به شکل بسیار کلی به دو دسته تحلیل فنی یا تکنیکال technical analysis و تحلیل بنیادی fundamental analysis تقسیم می شوند. در تحلیل فنی یا تکنیکال، با استفاده از نمودارهای قیمت، روند قیمت ‌ها price trends و حجم معاملات trade volume، تحلیل و پیش ‌بینی عملکرد بازار انجام می ‌شود. در تحلیل های بنیادی، عوامل اقتصادی و سیاسی که بر بازار تأثیر می ‌گذارند، مورد بررسی قرار می ‌گیرند.

عوامل روانی نیز بر روی عملکرد بازار تأثیر می‌ گذارند. احساساتی مثل ترس Fear، طمع های اقتصادی، انگیزه ‌هایی مثل خواست به دست آوردن سود و تصمیم ‌گیری ‌های معاملاتی مثل خرید یا فروش در بازار، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بازار دارند.

با توجه به اینکه بازارهای مالی پراز ریسک هستند، روانشناسی معاملات بازار برای کاهش خطرات و بهبود عملکرد معاملاتی، بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، تحلیل رفتارهای معاملاتی در بازار و شناخت الگوهای رفتاری سرمایه ‌گذاران، می ‌تواند به کاهش خطرات، شناسایی و کنترل رفتارهای گله ای، و افزایش سود سرمایه ‌گذاران کمک کند.

در نتیجه، روانـشناسی معاملات بازار یک شاخه مهم از روانشناسی است که برای تحلیل و پیش ‌بینی عملکرد بازار به ویژه بازارهای مالی بورس و فارکس و بهبود عملکرد معاملاتی، بسیار حائز اهمیت است.

روانشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس
روانـشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس دکتر امیر محمد شهسوارانی IPBSES

اصول و مبانی روانشناسی معاملات بازار چیست؟

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس انستیتو رزا مایند، اصول و مبانی روانشناسی معاملات بازار شامل موارد زیر است:

الف) شناخت عوامل روانی:

برای تحلیل و پیش ‌بینی عملکرد بازار، شناخت عوامل روانی مانند احساسات، انگیزه‌ ها، تصمیم‌ گیری ‌ها و رفتارهای معاملاتی در بازار بسیار حائز اهمیت است.

ب) تحلیل تکنیکال (فنی):

در تحلیل های فنی یا تکنیکال، با استفاده از نمودارهای قیمت price charts، روند قیمت ‌ها و حجم معاملات، تحلیل و پیش‌ بینی عملکرد بازار انجام می ‌شود.

پ) تحلیل بنیادی:

در تحلیل های بنیادی، عوامل اقتصادی و سیاسی زیربنایی و پشت پرده، اطلاعات محرمانه، رانت های خبری و سرمایه ای، صورت های مالی و تبانی هایی که بر بازار تأثیر می ‌گذارند، مورد بررسی قرار می ‌گیرند.

ت) رفتارهای معاملاتی:

شناخت الگوهای رفتاری سرمایه ‌گذاران و تحلیل رفتارهای معاملاتی در بازار، می ‌تواند به کاهش خطرات و افزایش سود سرمایه ‌گذاران کمک کند.
ث) مدیریت ریسک:

با توجه به اینکه بازارهای مالی پراز ریسک هستند، مدیریت ریسک risk management و کاهش خطرات معاملاتی برای اشخاص و به خصوص شرکت های سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است.

ج) تأثیر عوامل روانی بر عملکرد بازار:

احساساتی مثل ترس، خشم، حس انتقام، انگیزه‌ هایی همچون کسب سود سریع، قمار و تصمیم ‌گیری‌ های معاملاتی مثل خرید یا فروش در بازار، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بازار دارند.

روانشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس
روانـشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس دکتر امیر محمد شهسوارانی IPBSES

کاربردهای روانشناسی معاملات بازار در اقتصاد کلان و بازارهای فارکس چیست؟

با توجه به اینکه روانشناسی معاملات بازار زیر مجموعه ای پیچیده از روانشناسی اقتصادی است، کاربردهای آن در حوزه های اقتصاد کلان شامل موارد زیر می باشند:

الف) تحلیل رفتار سرمایه‌ گذاران:

با تحلیل رفتار سرمایه ‌گذاران در بازار، می ‌توان به پیش ‌بینی عملکرد بازار کمک کرد و از خطرات احتمالی رفتارهای بحران زا به ویژه رفتارهای گله ای و معاملات احساسی بدون فکر جلوگیری کرد.

ب)  بررسی تأثیر عوامل روانی بر عملکرد بازار:

با بررسی تأثیر عوامل روانی مثل احساسات و تصمیم ‌گیری ‌های معاملاتی بر عملکرد بازار، می ‌توان به پیش‌ بینی رفتار بازار و افزایش سود سرمایه‌ گذاران کمک کرد.

پ) مدیریت ریسک:

با توجه به اینکه بازارهای مالی پراز ریسک هستند، مدیریت ریسک و کاهش خطرات بسیار حائز اهمیت است و روانشناسی معاملات بازار می ‌تواند در این زمینه کمک کند.

ت) تحلیل بنیادی:

در تحلیل بنیادی، عوامل اقتصادی و سیاسی که بر بازار تأثیر می ‌گذارند، مورد بررسی قرار می‌ گیرند و روانشناسی معاملات بازار می ‌تواند در تحلیل این عوامل کمک کند.

ث) تحلیل تکنیکال:

در تحلیل فنی یا تکنیکال، با استفاده از نمودارهای قیمت، روند قیمت ‌ها و حجم معاملات، تحلیل و پیش ‌بینی عملکرد بازار انجام می‌ شود و روانشناسی معاملات بازار می ‌تواند در این زمینه با نشان دادن تمایلات و رفتارهای موثر خریداران بر روند نمودار کمک کند.

مواردی همچون خطوط حمایت و مقاومت، عقب کشیدن های قیمت (پول بک ها) pullback، و یا رفتارهای گله ای خریداران و فروشندگان بازارها تنها از طریق کاربردهای روانشناسی معاملات بازار به شکلی پررنگ قابل تشخیص هستند.

روانشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس
روانـشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس دکتر امیر محمد شهسوارانی IPBSES

سودمندی های روانشناسی معاملات بازار در مدیریت منابع انسانی سازمان ها چیست؟

افزون بر کارکردهای معاملات و نیز کارکردهای اقتصادی، روانشناسی معاملات بازار در مدیریت منابع انسانی سازمان های مالی و شرکت های سرمایه گذاری نیز می ‌تواند به صورت زیر مفید باشد:

الف) تحلیل رفتار کارکنان معامله گر:

با تحلیل رفتار کارکنان به ویژه معامله گران بر خط online traders، می‌ توان به پیش ‌بینی عملکرد آنها کمک کرد و در نتیجه، از اشتباهات و مشکلات احتمالی جلوگیری کرد.

ب) بررسی تأثیر عوامل روانی بر عملکرد کارکنان:

با بررسی تأثیر عوامل روانی مثل احساسات و تصمیم ‌گیری‌ های کارکنان بر عملکرد آنها، می ‌توان به پیش‌ بینی رفتار آنها و افزایش بهره ‌وری و سود سازمان کمک کرد. به ویژه در ارائه آموزش های تخصصی در حوزه تقویت توانمندی های ذهنی افزایش تمرکز و نیز کاهش استرس ها و تنش های درونی در سازمان های مالی و معاملاتی بسیار مهم هستند.

پ) ارزیابی توانمندی کارکنان:

با تحلیل رفتار و عملکرد کارکنان، می‌ توان به ارزیابی توانمندی آنها و بهبود عملکرد آنها کمک کرد. امروزه سازمان های مالی پیشرو در جهان به شکل روزانه و مداوم به بررسی توانمندی های روانشناختی و شناختی کارکنان خود می پردازند و در صورتی که فرد سطح بهینه توانمندی معامله را نداشته باشد، به او اجازه معامله را نخواهند داد.

ت)  مدیریت ریسک:

با توجه به اینکه مدیریت ریسک در سازمان ‌ها حائز اهمیت است، روانشناسی معاملات بازار می ‌تواند در این زمینه کمک کند و ریسک ‌های مرتبط با عملکرد کارکنان را کاهش دهد. در سطح فردی نیز تقویت روانی پرسنل مرتبط با معاملات و اجتناب از دخیل نمودن افراد پر استرس در فرایند معاملاتی ریسک معاملات هیجانی و ضررهای بالقوه را به شدت کاهش می دهد.

ث)  ارتقای مهارت‌ های کارکنان:

با توجه به تحلیل رفتار behavior analysis و تحلیل توانمندی های شناختی کارکنان، می ‌توان به شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها و ارائه آموزش‌ های لازم برای ارتقای مهارت‌ های آنها به ویژه در حوزه های شناختی، تفکر، و افزایش سرعت درک سود و زیان های معاملاتی کمک کرد.

روانشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس
روانـشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس دکتر امیر محمد شهسوارانی IPBSES

روش تحقیق در روانشناسی معاملات بازار چگونه است؟

روش تحقیق در روانشناسی مـعاملات بازار باید به گونه ‌ای باشد که بتواند به شناسایی و تحلیل رفتار و تصمیم‌ گیری کارکنان در بازار و ارتباط آن با عملکرد سازمان کمک کند. برخی از روش‌ های تحقیق در این حوزه شامل مطالعات میدانی، مطالعات آزمایشگاهی، مطالعات مشاهده ‌ای، مطالعات پیش ‌بینی و مدل ‌سازی هستند.

الف) مطالعات میدانی در روانشناسی معاملات بازار:

مطالعات میدانی شامل جمع ‌آوری داده ‌های واقعی از بازار و تحلیل آنها است. این روش شامل استفاده از روش‌ های اندازه‌ گیری مختلف مانند پرسشنامه ‌ها، مصاحبه‌ ها و مشاهده ‌های زنده است.

ب) مطالعات آزمایشگاهی:

مطالعات آزمایشگاهی شامل بررسی رفتار و تصمیم‌ گیری کارکنان در شرایط کنترل شده است. در این روش، شرایط مشابهی برای تمامی شرکت ‌کنندگان participants فراهم می‌ شود و نتایج بر اساس تفاوت ‌های بین آنها بررسی می ‌شود.

پ) مطالعات مشاهده ‌ای:

مطالعات مشاهده ‌ای شامل مشاهده رفتار و تصمیم‌ گیری کارکنان در شرایط طبیعی است. در این روش، محقق به صورت مستقیم رفتار کارکنان را مشاهده می ‌کند و اطلاعات لازم را جمع ‌آوری می‌ کند.

ت) مطالعات پیش ‌بینی:

مطالعات پیش ‌بینی شامل پیش‌ بینی رفتاری behavioral anticipation و تصمیم‌ گیری کارکنان در شرایط مختلف است. این روش شامل استفاده از روش ‌های آماری و پایداری است.

ث) مدل سازی:

مدل ‌سازی modeling شامل ساختن مدل ‌های ریاضی mathematical models برای پیش ‌بینی رفتار و تصمیم‌ گیری کارکنان در شرایط مختلف است. در این روش، داده‌ های جمع ‌آوری شده از بازار با استفاده از روش ‌های آماری و ریاضی تحلیل شده و مدل ‌های پیش ‌بینی anticipatory models ساخته می ‌شوند.

روانشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس
روانـشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس دکتر امیر محمد شهسوارانی IPBSES

روش های آموزش روانشناسی معاملات بازار چیست؟

روش‌ های آموزش روانشناسی معاملات بازار شامل مجموعه‌ ای از فنون و تکنیک ‌هایی هستند که به فعالان بازارهای مالی کمک می‌ کنند تا رفتار و تصمیم‌ گیری بهتری داشته باشند.

به گفته دکتر امیر محمد شهسوارانی روانشناس صنعتی و سازمانی، برخی از روش‌ های آموزش روانشناسی معاملات بازار شامل آموزش تکنیک ‌های مدیریت استرس، آموزش تصمیم‌ گیری در شرایط فشار، آموزش ارتباطات مؤثر و آموزش تفکر استراتژیک هستند. هدف این روش ‌ها، بهبود عملکرد و عملکرد سازمان در بازارهای مالی به ویژه بازارهای فارکس و بورس است.

چگونه می توان از روانشناسی معاملات بازار برای افزایش سود در معاملات فارکس و بورس استفاده کرد؟

تجلی اصلی روانشناسی معاملات در بازارهای مالی، کاربرد تکنیک های آن در معامله گری است. متاسفانه امروزه بسیار از افراد بدون داشتن دانش درست از اصول روانشناسی بازار، به آموزش و یا انجام معاملات می پردازند. طبق بررسی های صورت گرفته، یکی از مهمترین عوامل بروز رفتارهای گله ای در بازارهای مالی فارکس و بورس، ابهام ambiguity به ویژه ابهام در حوزه های روانشناسی معاملات است.

به طور کلی، استفاده از روش ‌های آموزش روانشناسی معاملات بازار می‌ تواند به شما کمک کند تا عملکرد خود را در معاملات فارکس و بورس بهبود بخشید و سود خود را افزایش دهید. برای استفاده از روش‌ های آموزش روانشناسی معاملات بازار در معاملات فارکس و بورس، می‌ توانید از روش ‌های زیر استفاده کنید:

الف) آموزش مدیریت استرس:

مدیریت استرس یکی از مهم ‌ترین عوامل در معاملات فارکس و بورس است. با آموزش تکنیک ‌های مدیریت استرس، می‌ توانید بهترین تصمیم را در شرایط فشار بگیرید و از افت ناگهانی در بازار جلوگیری کنید.

ب) آموزش تصمیم ‌گیری در شرایط فشار و ابهام:

در بازارهای فارکس و بورس، شرایط فشار زیاد است. با آموزش تصمیم‌ گیری در شرایط فشار، می ‌توانید تصمیمات بهتری در بازار گرفته و سود خود را افزایش دهید.

پ) آموزش ارتباطات مؤثر در روانشناسی معاملات بازار:

ارتباطات مؤثر با همکاران و سایر بازاریان یکی از عوامل مهم در معاملات فارکس و بورس است. با آموزش ارتباطات مؤثر، می ‌توانید روابط خود را با همکاران و سایر بازاریان بهبود داده و بهترین تصمیمات را در بازار گرفته و سود خود را افزایش دهید.

ت)  آموزش تفکر استراتژیک:

تفکر استراتژیک strategic thinking یکی از مهم ‌ترین عوامل در معاملات فارکس و بورس است. با آموزش تفکر استراتژیک، می ‌توانید بهترین راه‌ حل‌ ها را برای مسائل پیش رو پیدا کنید و سود خود را افزایش دهید.

روانشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس
روانـشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس دکتر امیر محمد شهسوارانی IPBSES

نقش روانشناسی معاملات بازار در شناسایی و کنترل بحران های اقتصادی و رفتارهای گله ای چیست؟

روانشناسی معاملات بازار در پیشگیری و کنترل بحران های اقتصادی economic crises نقش بسیار مهمی دارد. با توجه به اینکه رفتارهای گله ای و تصمیمات گروهی معامله‌ گران می ‌تواند به شوک‌ های بازار و بحران ‌های اقتصادی منجر شود، استفاده از روش ‌های روانشناسی معاملات بازار می‌ تواند به شناسایی و کنترل این رفتارها کمک کند.

با آموزش تکنیک‌ های مدیریت استرس و تصمیم‌ گیری در شرایط فشار و ابهام، معامله‌ گران می‌ توانند بهترین تصمیمات را در شرایط بحرانی بگیرند و از تأثیر رفتارهای گله ای جلوگیری کنند.

همچنین، با آموزش تفکر استراتژیک، معامله ‌گران می ‌توانند با جستجوی اطلاعات موثر و کاربرد تکنیک های حل مسئله گام به گام و منظم، بهترین راه‌ حل‌ ها را برای مسائل پیش رو پیدا کنند و از تأثیر رفتارهای گله ای جلوگیری کنند.

بنابراین، به طور کلی، آموزش های عمومی و کاربرد روش ‌های روانـشناسی معاملات بازار برای تمامی معامله گران و سرمایه گذاران می‌ تواند به پیشگیری و کنترل بحران های اقتصادی کمک کند و به معامله‌ گران کمک کند تا عملکرد خود را در معاملات فارکس و بورس بهبود بخشند و سود خود را افزایش دهند.


دیدگاه‌ها

28 پاسخ به “روانشناسی معاملات بازار: کاربرد عملی روانشناسی در معاملات فارکس و بورس”

 1. Small girls are the easiest to throw around in bed http://prephe.ro/Vlqn

 2. I need a good fucking after a long day of work http://prephe.ro/Vlqn

 3. سلام
  واقعا ممنونیم از اینکه تلاش میکنید محتوای
  خوب و کاربردی به کاربران تون ارائه بدید.

  نشونت میتونه به شما کمک کنه به
  وسیله ابزار بازنویسی متن با هوش
  مصنوعی، در تولید محتوا برای سایت خودتون سرعت ببخشید.

  پیشنهاد میکنیم صفحه زیر رو ببینید.

  https://neshoonet.ir/rewriter/

 4. خواننده دکلمه و دوره آنلاین و گوینده دکلمه و تولید کننده پادکست و سایت تولید پادکست

 5. This is a topic which is close to my heart…
  Cheers! Where are your contact details though?

 6. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I have really enjoyed browsing your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing for your feed and I am hoping you write once more soon!

 7. Very nice article. I certainly love this website.
  Stick with it!

 8. When someone writes an article he/she keeps the plan of a user in his/her mind that how
  a user can be aware of it. Therefore that’s why this article is perfect.
  Thanks!

 9. سررسید اختصاصی ایران امروز

 10. Right away I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read more news.

 11. کامپیوتر همه کاره

 12. If you wish for to obtain much from this paragraph then you have
  to apply such methods to your won website.

 13. شرکت مهرآذین بهراد

 14. مرکز زیبایی در تهران

 15. I am not sure where you’re getting your info, but great
  topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for excellent information I was looking for this information for
  my mission.

 16. Hello, i believe that i noticed you visited my site so i got
  here to go back the favor?.I’m trying to to find issues to improve my web site!I suppose
  its good enough to make use of a few of your ideas!!

 17. جدیدترین اهنگ ها

 18. تحصیل پزشکی در قبرس نی نی سایت
  https://clck.ru/37KUiC

 19. اصول عطر زدن

 20. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say great blog!

 21. پمپ کارواش

 22. pg ทางเข้ามือถือ ใหม่ล่าสุด ความสนุกสนานร่าเริงรวมทั้งตื่นเต้นที่สุดในทางเกมคาสิโนออนไลน์ PG ปากทางเข้าโทรศัพท์มือถือใหม่ปัจจุบัน! ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำขึ้นอย่างเร็ว

 23. PG GAME SLOT POCKET GAMES has risen to become one of the most addictive innovations in the world of pg slot online slot games. Modern and streamlined graphics

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *