علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

نقایص سکته مغزی: مشکلات حسی و حرکتی تخریب ماده سفید و خاکستری 2021

پژوهشگران دانشگاه هامبورگ-اپندورف آلمان در پژوهشی به بررسی نقایص سکته مغزی و مشکلات حسی و حرکتی بعد از سکته ناشی از تخریب ماده سفید و خاکستری کرتکس مغز انسان پرداختند.

سکته مغزی یکی از فوریت های اورژانسی در جراحی مغز و اعصاب است. نقایص سکته مغزی بسته به اندازه، وسعت، و نوع سکته مغزی با یکدیگر متفاوتند. همچنین، مدت زمان بین بروز سکته مغزی و شروع اقدامات درمانی عاملی کلیدی در دامنه آسیب های تروماتیک مغزی TBI محسوب می شود.

نقایص سکته مغزی در حالت های مختلف سکته مغزی متفاوت هستند. سکته مغزی می تواند به دلیل ایسکمی (سکته مغزی ایسکمیک) باشد که به معنای وجود لخته خون در یکی از رگ های سر است. ممکن است سکته مغزی ناشی از پارگی رگ و خونریزی مغزی باشد که به آن سکته مغزی هموراژیک می گویند.

برای کاهش نقایص سکته مغزی، شناسایی دقیق نوع سکته مغزی قبل از اقدام به درمان امری بسیار حیاتی است. توانبخشی بعد از سکته مغزی می تواند به کاهش نقایص سکته مغزی کمک بسیار زیادی بکند.

روش پژوهش نقایص سکته مغزی:

 • در این پژوهش تحلیل ثانوی بر نقایص سکته مغزی، داده های پژوهش سکته مغزی TOPOS هامبورگ آلمان مورد استفاده قرار گرفتند. داده های مربوط به 101 بیمار بررسی شدند.
 • داده های مورد استفاده در پژوهش نقایص سکته مغزی شامل اطلاعات دموگرافیک، وضعیت آسیب های مغزی، نقشه مغزی نوار مغزی QEEG، آزمون ارزیابی عملکرد حسی بدنی RASPT، مقیاس بارتل، و مقیاس سکته مغزی NIHSS بودند.
 • برای شناسایی نقایص سکته مغزی، تصویربرداری مغزی MRI 3 تا 5 روز بعد از سکته مغزی انجام شد.

یافته های پژوهش نقایص سکته مغزی:

 1. نمره مادیان حسی 193/188 بود.
 2. میزان تخریب بافتی با میزان نقایص حسی حرکتی بعد سکته مغزی رابطه معنادار داشته و 23.3% از واریانس آن را تبیین می کند.
 3. تخریب ماده خاکستری و ماده سفید نواحی پسا مرکزی، فوق حاشیه ای، و شکنج های متقاطع گیجگاهی تبیین کننده 14% مشکلات حسی-حرکتی بعد از سکته مغزی هستند.
 4. تخریب ماده سفید مغز بعد سکته مغزی، بیش از تخریب ماده خاکستری، منجر به نقایص سکته مغزی در آسیب های حسی-حرکتی می شود.
 5. آسیب ایسکمیک ماده خاکستری و ماده سفید به یک اندازه در اختلالات و نقایص سکته مغزی ایسکمیک نقش دارند.

راهبردهای کارکردی پژوهش نقایص سکته مغزی:

 • همگرایی و تمامیت ماده سفید در بخش های حسی-حرکتی کرتکس اولیه و ثانویه پیش نیاز عملکرد درست حسی-حرکتی انسان هستند.
 • سنجش میزان تخریب و آسیب ماده سفید، شاخص معتبری برای میزان تخریب کارکردهای حسی و حرکتی بعد از سکته مغزی است.
 • ارزیابی نقایص سکته مغزی در کنار میزان و وسعت آسیب به ماده سفید بعد سکته مغزی، نشانگر خوبی برای میزان بهبود و سیر بیماری بعد سکته مغزی است.

Highlights

 • Somatosensory deficits occur in about 60% of patients after ischaemic stroke.
 • Clinical and imaging data of 101 ischaemic stroke patients were analysed.
 • Stroke lesions may disrupt grey (GM) and/or white matter (WM) network.
 • Lesion volume explains 23% of sensory deficit variance; GM / WM disruption adds 14%.
 • Subnetwork of postcentral, supramarginal, transverse temporal gyri involved.

 

Abstract

Somatosensory deficits after ischaemic stroke are common and can occur in patients with lesions in the anterior parietal cortex and subcortical nuclei.

It is less clear to what extent damage to white matter tracts within the somatosensory system may contribute to somatosensory deficits after stroke.

We compared the roles of cortical damage and disruption of subcortical white matter tracts as correlates of somatosensory deficit after ischaemic stroke.

Method:

Clinical and imaging data were assessed in incident stroke patients. Somatosensory deficits were measured using a standardized somatosensory test.

Remote effects were quantified by projecting the MRI-based segmented stroke lesions onto a predefined atlas of white matter connectivity.

Direct ischaemic damage to grey matter was computed by lesion overlap with grey matter areas. The association between lesion impact scores and sensory deficit was assessed statistically.

Results:

In 101 patients, median sensory score was 188/193 (97.4%).

Lesion volume was associated with somatosensory deficit, explaining 23.3% of variance.

Beyond this, the stroke-induced grey and white matter disruption within a subnetwork of the postcentral, supramarginal, and transverse temporal gyri explained an additional 14% of the somatosensory outcome variability.

On mutual comparison, white matter network disruption was a stronger predictor than grey matter damage.

Ischaemic damage to both grey and white matter are structural correlates of acute somatosensory disturbance after ischaemic stroke.

Conclusion

Our data suggest that white matter integrity of a somatosensory network of primary and secondary cortex is a prerequisite for normal processing of somatosensory inputs and might be considered as an additional parameter for stroke outcome prediction in the future.

Keywords

Sensory stroke deficit, Stroke network, Stroke lesion, Sensory recovery, Grey matter disruption, White matter disruption, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani brain stroke lesion IPBSES.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا