آزمون‌های روانی / زیستی / اجتماعی / اقتصادیعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

مقیاس آزاد اندیشی فعال (AOT) تفکر تحلیلی

مقیاس آزاد اندیشی فعال (AOT)

مقدمه

یکی از معیارهای گرایش افراد به تفکر عقلانی و انعطاف‌پذیر، میزان آزاد اندیشی و گشودگی آنها نسبت به افکار و تجارب جدید است. تفکر آزاد اندیشانه نظام فکری‌ای است که طبق آن افراد از گرایش به استدلال طبق کشف و شهود اجتناب کرده و به جای آن بر قواعد استنباطی و استنتاجی تفکر تحلیلی و نقادانه اتکا می کنند.

بر همین اساس، استانوویچ و وست (۱۹۹۷، ۲۰۰۷) به ساخت مقیاس آزاد اندیشی فعال (AOT) پرداختند تا گرایش افراد به تفکر عقلانی تحلیلی را بسنجند. مشخص شده است که نمرات AOT قادر به پیش‌بینی تفکر عقلانی، و استدلال تحلیلی و تصمیم گیری بهینه است.

ساختار مقیاس آزاد اندیشی فعال (AOT)

این پرسشنامه دارای دو قالب اصلی ۴۱ و ۱۰ گویه‌ای است که صفات تفکر آزاد اندیشانه (تفکر انعطاف پذیر، گشودگی نسبت به تجربه، ارزش‌های آزاد اندیشی، مطلق گرایی، تحجر، همانندسازی با باور، تفکر مقوله‌ای، نیاز به خاتمه) می‌سنجند. هرچند قالب هایی از ۷ تا ۴۷ گویه نیز برای آن ایجاد شده اند.

شیوه پاسخگویی به مقیاس آزاد اندیشی فعال (AOT) به صورت لیکرت ۶ بخشی است که از ۱ (کاملاً مخالف)، ۲ (مخالف)، ۳ (تا حدی مخالف)، ۴ (تا حدی موافق)، ۵ (موافق)، و ۶ (کاملاً موافق) تشکیل شده است. نمرات بالا در مقیاس تفکر آزاد اندیشانه (AOT) نشانگر گشودگی نسبت به تغییر تفکر و باور و نیز انعطاف پذیری شناختی است. در حالی که نمرات پایین در AOT نشان دهنده انعطاف ناپذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر باور است.

خصوصیات هنجاری مقیاس آزاد اندیشی فعال (AOT)

در بررسی‌های مربوط به استانداردسازی مقیاس AOT آلفای کرونباخ کل پرسشنامه معادل ۰٫۸۴بدست آمده است. تحلیل عاملی این پرسشنامه نشانگر ۵ عامل مطلق گرایی، تحجر، تفکر مقوله‌ای، همانندسازی باور، و نیاز به خاتمه است. اما بررسی ارزش آیگن تنها نشان از یک عامل با بار عاملی بالای ۱ است. در حالی که باقی عوامل کمتر از ۱ و بیش از ۰٫۳۰۰ بودند. تحلیل عاملی تاییدی نیز تنها ۱ عامل موثر و معتبر را برای این مقیاس نشان داده است که همان نمره کلی آزمون است.

 

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر (further reading)

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا