علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

اضطراب مرگ پاندمی کووید-19: بهزیستی روانشناختی

پژوهشگران دانشگاه فدرال پارایبا برزیل و دانشگاه لیسبون پرتغال در پژوهشی مشترک به بررسی ابعاد تاثیرات اضطراب مرگ پاندمی کووید-19 بر سلامت روانشناختی افراد پرداختند.

روش پژوهش اضطراب مرگ پاندمی کووید-19:

در این پژوهش آزمایشی آنلاین، 352 داوطلب برزیلی شرکت نمودند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس چندبعدی خودآگاهی از میرایی، اضطراب ناشی از کووید-19، و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی QGBEP-R بودند. به گروه آزمایش متن هایی در زمینه مخاطرات پاندمی کووید-19 و به گروه کنترل یک متن خنثی داده شد. بعد از اجرای پژوهش مجدداً ابزارها بر داوطلبان اجرا شدند.

یافته های پژوهش اضطراب مرگ پاندمی کووید-19:

  1. هر چه سطح اضطراب مرگ و هراس از مرگ افراد بیشتر باشد، سطح اضطراب آنها از کووید-19 بیشتر است.
  2. هر چه سطح اضطراب مرگ و هراس از مرگ افراد بیشتر باشد، سطح بهزیستی روانشناختی آنها کمتر است.
  3. هر چه هراس از مرگ افراد بیشتر باشد، اضطراب آنها از کووید-19 بیشتر شده و در نتیجه منجر به تاثیر مضاعف غیر مستقیم بر کاهش سطح بهزیستی روانشناختی آنها می شود.

راهبردهای کارکردی پژوهش اضطراب مرگ پاندمی کووید-19:

  • به نظر می رسد بخش مهمی از واکنش های اضطرابی افراد در کرونا به دلیل اضطراب مرگ پاندمی کووید-19 است.
  • اضطراب مرگ و اضطراب ناشی از پاندمی کووید-19، تاثیرات مخربی بر سلامت روان افراد در کرونا دارند.
  • با افزایش مرگ اندیشی و خودآگاهی در کنار آموزش مواجهه با حقایق وجود می توان میزان اضطراب مرگ و در نتیجه واکنش های مخرب بهزیستی روانی را در دوره های بحرانی (همچون پاندمی کووید-19) کاهش داد.

Anxiety associated with COVID-19 and concerns about death: Impacts on psychological well-being

Abstract

Situations of public calamity, such as that caused by COVID-19 pandemic, strongly impact mental health, especially among people who feel most anxious about the imminence of death, as highlighted by the Terror Management Theory.

Method:

In this research, we investigated how and under which conditions concerns about death itself and anxiety are related to psychological well-being.

Specifically, we assessed the role of fear caused by the prominence of death (contextual and dispositional) in anxiety and well-being during the pandemic.

Participants were 352 Brazilians, who answered a measurement of fear of death and read a news story about COVID-19.

The manipulated news brought the idea of death to prominence (vs. non-prominence).

 After reading the news, the participants answered scales of anxiety and psychological well-being.

Results:

The results showed that individual differences in fear of death related to well-being, and that this relationship was mediated by anxiety in face of COVID-19. Contrastingly, the manipulation of the salience of death in the news did not affect this relationship.

Conclusion:

These results contribute to the understanding of a psychological process related with fluctuations in individuals’ well-being during the pandemic. These offer insights for future studies that can promote better coping conditions during this period of world crisis.

Keywords

COVID-19, Mortality prominence, Mental health, Terror management, Well-being.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا