علوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمینوروساینس، عصب روانشناسی و جراحی مغز و اعصاب

آلکسی تیمیا، تکانشگری، اعتیاد و اعتیاد اینترنتی

پژوهشگران دانشگاه باند استرالیا و دانشگاه برومندال نروژ در پژوهشی مشترک به بررسی روابط زیربنایی اعتیاد به فضای مجازی با آلکسی تیمیا، تکانشگری، اعتیاد و اعتیاد اینترنتی به فیسبوک بین جوانان پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش تعداد 157 بزرگسال استرالیایی در بازه سنی 18 تا 30 سال به صورت آنلاین شرکت نمودند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، آزمون اعتیاد الکل (AUDIT)، مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS-21)، مقیاس تکانشگری بارات (BIS-11)، پرسشنامه آلکسی تیمیا، مقیاس اعتیاد به فضای مجازی (SMD-9)، و شاخص خودافشاگری فیسبوک (FSDI) بودند.

یافته ها:

  1. در جوانان، بین میزان خودافشاگری در فیسبوک با آلکسی تیمیا، تکانشگری، و اعتیاد به فضای مجازی رابطه مثبت وجود دارد.
  2. در جوانان، بین میزان خودافشاگری با خلق منفی و اعتیاد به الکل رابطه مثبت وجود دارند.
  3. آلکسی تیمیا و اضطراب قوی ترین پیش بینی کننده اعتیاد به فضای مجازی هستند.
  4. مشکل در شناسایی احساسات نیرومندترین عامل در آلکسی تیمیا برای پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی است.

راهبردهای کارکردی:

  • اعتیاد اینترنتی به میزان زیادی تحت تاثیر مشکلات پردازش هیجانی و استرس ادراک شده فرد در زندگی است.
  • راهبردهای محدودسازی دسترسی به اینترنت، کمکی به بهبود و درمان اعتیاد اینترنتی نمی کنند.
  • برای درمان و کاهش اعتیاد اینترنتی، کاهش استرس های روانی-اجتماعی، آموزش مهارت های مدیریت هیجانی و درمان آلکسی تیمیا بهترین راهبردها محسوب می شوند.

Abstract

The tendency to disclose personal information on Facebook has been examined in relation to the broad Big Five personality factors (extraversion, openness, neuroticism, conscientiousness, agreeableness). But, the potential roles of more specific traits such as alexithymia and impulsivity are not known.

Method

The present study assessed the ability of these two traits, along with indices of disordered social media use, alcohol use, negative mood, and demographic factors, to predict Facebook self-disclosure in a hierarchical regression model.

The study recruited 157 Facebook-using adults aged between 18 and 30 years (M = 24.31 years), of whom 81 (51.6%) identified as female, from across Australia via the online survey tool Qualtrics.

Results

Expected significant positive correlations of Facebook self-disclosure with alexithymia, impulsivity, disordered social media use, negative mood and alcohol use were obtained.

In the final regression model, alexithymia and anxiety were the strongest predictors, followed by alcohol and education; disordered social media use, impulsivity, depression, stress, age, and gender were not significant.

Subsequent analysis revealed that of the three facets of alexithymia, only difficulty identifying feelings explained variance in Facebook self-disclosure.

Conclusion

Findings are interpreted in terms of the social compensation hypothesis and recent neuroimaging evidence of blunted brain response to social rejection in alexithymia.

Keywords

Personality, Social media disorder, Alexithymia, Impulsivity, Mood and alcohol use in relation to Facebook self-disclosure.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا