پژوهشگران دانشگاه جندوبا و دانشگاه کارتاژ تونس در پژوهشی مروری به بررسی میزان آسیب بدنی در ورزش‌های رزمی بین ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور پرداختند.

اهم یافته‌های این پژوهش به شرح زیرند:

الف)

 1. آسیب بدنی در ورزش بعنوان آسیب در بخشی از بدن معرفی شده است که منجر به ناتوانی ورزشکار از ادامه تمرینات و یا مسابقات می‌شود. آسیب شدید ورزشی بعنوان وضعیتی از آسیب بدنی ورزشی است که فرد را حداقل بیش از ۷ روز از تمرین یا مسابقه بازدارد. آسیب‌های چندگانه حالتی است که یک ورزشکار بطور همزمان سه یا تعداد بیشتری آسیب بدنی ورزشی را بطور همزمان داشته باشد.
 2. عمده آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی ناشی از ضربات مشت، لگد، افتادن و مسدود کردن (دفاع) هستند.
 3. علل آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی به محیط ورزش، تکنیک‌های مورد استفاده، و وضعیت جسمانی رزمی‌کار مربوط می‌شوند.
 4. در بین ورزش‌های رزمی، ورزش‌های رزمی ترکیبی (MMA) بیشترین میزان آسیب بدنی در ورزش را دارند (۲۸٫۶% از مسابقات).
 5. بیشترین خطر آسیب‌های بدنی در ورزش‌‌های رزمی مربوط به آسیب‌های سر و گردن هستند.
 6. بیشترین میزان آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی مربوط به کوفتگی (۳۶%)، آسیب به بافت‌های نرم (۲۸%) و پارگی (۱۴%) هستند.
 7. میزان آسیب‌های مغزی در ورزش‌های رزمی تنها ۷% است و بیش از ۹۰% آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی بعنوان خفیف یا متوسط طبقه‌بندی می‌شوند.

ب)

 1. میزان متوسط آسیب‌های بدنی چندگانه در ورزش‌های رزمی ۲۵% است و بیشترین میزان آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی مربوط به تکواندو (۴۵%)، آیکیدو (۳۰%)، کونگ‌فو (۲۳%) و کاراته (۱۸%) هستند.
 2. تفاوتی در بین زنان و مردان از لحاظ میزان آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی وجود ندارد، اما محل آسیب‌ها در دو جنس متفاوت است.
 3. در ورزش‌هایی همچون کیک‌بوکس هر ۴۲ دقیقه یک آسیب بدنی ایجاد می‌شود، در حالی که در ورزش‌هایی نظیر کاراته در هر ۱۰۰۰ ساعت نمرین ۲٫۷ آسیب بدنی گزارش شده است.
 4. هرچه سطح تخصصی رزمی‌کار پایین‌تر باشد، بدلیل استفاده بیشتر از وسایل ایمنی، تمرین سبک‌تر و رعایت بیشتر اصول ایمنی، آسیب بدنی در ورزش کمتر ایجاد می‌شود.
 5. بسیاری از آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی بدلیل نوع عملکرد خود رزمی‌کار است، نه آموزش و فضای ورزشی.

راهبردهای کارکردی:

 • از لحاظ مقایسه‌ای، میزان آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی بیش از سایر رشته‌های ورزشی نیست.
 • ورزش‌های رزمی، به شکل بالفعل کمک شایانی به بهبود عزت نفس، بهبود مدیریت خشم و کاهش مصرف داروهای اعصاب می‌نمایند.
 • بسیاری از رخدادهای ناگوار آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی به دلیل هیجان‌زدگی خود رزمی‌کار، عدم رعایت اصول ایمنی، نداشتن تمرینات کافی آمادگی جسمانی پیش از انجام ورزش تخصصی، تمایل به انجام اعمال محیّرالعقول، و توجه نکردن به دستورات مربیان است.
 • برای کاهش آسیب‌های بدنی در ورزش‌های رزمی، لازم است مربیان رشته‌های رزمی در هماهنگی کامل با روانشناسان ورزشی بطور مداوم مسایل مربوط به خودآگاهی، کفّ نفس، مدیریت هیجان، و مدیریت استرس را به شاگردان خود بیاموزند.

Combat sport injuries profile: A review

Summary

Objectives

The purpose of this review is to provide an overview of the injury location, injury diagnosis, injury risk factors and injury prevention among practitioners of different combat sports.

News

This review was conducted using databases of MEDLINE (via Pubmed), Science Direct, Scopus and Google Scholar.

The studies concerned were classified according to the nature of the combat sports and the type of the injury by three authors using the titles, abstracts and full texts if available.

Data from different observational studies suggest that there is a significant injury problem in combat sport in general because the main goal of the practitioners is to strike and/or to project opponent with maximal power and speed in order to win.

This exposes them to permanent risk of injuries, which limit usually training effects, provoke disability conditions with competitiveness loss and often ruin their careers.

However, it varies considerably across different styles. Researchers used retrospective and prospective method to explore specificity of injury but little is known about the actual severity of injuries in combat sports.

Prospects and projects

Future studies are highly encouraged to adopt stronger methodologies. The long-term consequences of injuries, a detailed balance sheet by nature of injury and specific preventive strategies are needed to support the findings presented in this review.

Conclusion

In this review, a preliminary injury profiles in combat sports was established containing location and types of injuries. Compared to other sports, combat sports are no more dangerous especially for beginner practitioners.

Keywords

Combat sport, Injury location, Risk factors, Injury prevention

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??