پژوهشگران دانشگاه سینسیناتی، دانشگاه جورجیا و دانشگاه میشیگان در پژوهشی به بررسی پیامدهای عدالت اجتماعی سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی و تبادل اجتماعی پرداختند.

???روش پژوهش

در این پژوهش آزمایشی سه مرحله‌ای، ۱۱۷۵ داوطلب شرکت نموده و مدل سازمانی مرکب از سرمایه اجتماعی و تبادل اجتماعی ارزیابی شد.

???نتایج این پژوهش نشان دادند:

  1. اتحاد و متمرکز شدند کارکنان پیرامون مدیران خود منجر به سطوح بالاتری از عدالت سازمانی می‌شود.
  2. هرچه عدالت سازمانی بالاتر برود، کیفیت تبادل اجتماعی رهبر-عضو (LMX) بالاتر خواهد رفت.
  3. یکی از موانع مدل کیفیت تبادل اجتماعی رهبر-عضو، محبوبیت کارکنان است؛ هرچه کارمند محبوبیت بیشتری داشته باشد، از گردآمدن پیرامون مدیر سود کمتر خواهد برد.
  4. فرهنگ سازمانی و رفتارهای ارادی پرسنل، در کنار یکدیگر بر عدالت سازمانی تاثیر بسزایی گذاشته و منجر به بهبود سرمایه اجتماعی سازمان متبوع می‌شوند.

Ingratiation and popularity as antecedents of justice: A social exchange and social capital perspective

Abstract

We contribute to an emerging literature viewing organizational justice as an endogenous outcome that employees may attempt to proactively influence instead of an exogenous event to which employees react.

Drawing on social capital and social exchange theory, we test a model whereby employees’ ingratiation toward their supervisor leads to higher levels of justice as a result of higher leader–member exchange (LMX) quality.

Method

We further identify employee’s popularity as a boundary condition, such that popular employees do not benefit from ingratiation in terms of LMX quality.

Results

Across three studies utilizing a variety of methodological designs, assessing constructs from different sources, and taking place in both controlled experimental settings as well as field settings, we largely find consistent results for our hypotheses.

Conclusion

Overall, our findings extend theory on organizational justice by illuminating the role that employees’ volitional behavior, as well as the social context surrounding that behavior, play in influencing justice.

 

Keywords

Organizational justice, Popularity, Social exchange theory, Social capital, LMX, Ingratiation.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

 
 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

?کانال تلگرام

???????

https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani