علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم اقتصادی مالی رفتاری فارکس و بورسعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

اقتصاد و خشونت خانگی در جوامع تک‌همسری و چندهمسری

پژوهشگران دانشگاه واشنگتن ایالات متحده امریکا، و دانشگاه داکار سنگال در پژوهشی مشترک به بررسی فاکتورهای مشترک بین اقتصاد و خشونت خانگی در جوامع تک‌همسری و چندهمسری مالی پرداختند. مالی کشوری در آفریقای غربی است که بیش از ۴۰ درصد مردان آن شیوه زندگی چندهمسری داشته و خشونت خانگی (بویژه خشونت علیه زنان و خشونت علیه همسران) در آنجا شایع است.

روش:

دولت مالی در سال ۲۰۱۴ برنامه کمک‌های مالی ماهانه به خانواده‌های دهک‌های پایین اقتصادی را آغاز کرد که بصورت فصلی یکبار، مستقیماً در وجه نقد به مردان سرپرست خانواده ارائه می‌شد. هدف از این برنامه بهبود تغذیه زنان باردار و کودکان زیر ۵ سال بود. ۳۰۸۰ خانواده بعنوان خط پایه پیش از شروع طرح مورد ارزیابی‌های متعدد روانی-اجتماعی قرار گرفتند. در میانه طرح، فاز دوم ارزیابی از ۲۵۶۰ خانوار صورت گرفت.

نتایج:

 1. اقتصاد و خشونت خانگی در جوامع تک‌همسری و چندهمسری در دهک‌های پایین اقتصادی-اجتماعی ارتباط معکوس با یکدیگر دارند.
 2. چندهمسری بیشتر در سطوح پایین فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی مشاهده می‌شود که عامل مهمتر، فقر فرهنگی است.
 3. برنامه کمک‌های مالی مستقیم، منجر به کاهش خشونت خانگی در خانواده‌های چندهمسری طوح اجتماعی-اقتصادی پایین می‌شود.
 4. تقویت اقتصاد و خشونت خانگی در خانوارهای چندهمسری در حوزه خشونت جسمانی منجر به کاهش ۷٫۲ درصدی، در حوزه خشونت هیجانی/عاطفی منجر به کاهش ۱۲٫۶ درصدی، و افزایش کنترل رفتاری به میزان ۱۶٫۱ درصد شد.
 5. اقتصاد و خشونت خانگی در خانوارهای تک‌همسری، رابطه خاصی با یکدیگر ندارند.

راهبردهای کارکردی:

 • بنظر می‌رسد خشونت خانگی در خانوارهای چندهمسری بیشتر ناشی از استرس و اضطراب شوهر از ناتوانی مالی در تامین مخارج زندگی است.
 • طبق نتایج حاصله، چندهمسری ناشی از فقر فرهنگی و به نوعی تلاش جوامع محلی برای رسیدن به منابع مالی بیشتر و تحت تاثیر فشار اقتصادی است.
 • در خانواده‌های تک همسری، دلالت مشکلات اقتصادی و استرس ناشی از آن برای خشونت خانگی تنها دستاویزی توجیهی است و مبنای حقیقی ندارد.
 • در کنار سیاست‌های کلان رفاه اجتماعی، لازم است مهارت‌های زندگی بویژه مهارت‌های مدیریت هیجانی و مهارت‌های همسرگزینی و همسرداری، پیش از ازدواج به افراد آموزش داده شود تا بتوانند سازگاری بهتری با زندگی مشترک داشته باشند.
 • هیچ توجیهی برای خشونت خانگی در ادیان آسمانی وجود نداشته و امری بغایت مذموم شناخته می‌شود.
 • فرهنگ‌های مروج خشونت خانگی، بدنبال جابجایی و سپربلاسازی زنان و کودکان برای تخلیه خشم نابجای مردان هستند که نشان از ناپختگی هیجانی است
 • در کنار عوامل زیستی خشونت خانگی، مدیریت هیجانی درست و مهارت‌های خودآگاهی در جریان رشد و تحول، کمک شایانی به اصلاح روابط و کاهش خشونت خانگی می‌کنند.

 

Abstract

Introduction

Cash transfer programs primarily targeting women in Latin America and East Africa have been shown to reduce intimate partner violence (IPV), but knowledge gaps remain on how impacts differ by program features and context.

Method

Using a randomized control trial, we investigate the IPV impacts of Mali’s national cash transfer program (Jigisémèjiri), which targets household heads (primarily men) in a West African context where nearly 40 percent of households are polygamous.

Results

The program causes significant decreases in IPV in polygamous households – where physical violence decreases by 7.2 percentage points, emotional violence decreases by 12.6 percentage points, and controlling behaviors decrease by 16.1 percentage points — but has limited effects in monogamous households.

Conclusion

Evidence on mechanisms suggests that the program leads to significant decreases in men’s stress and anxiety among polygamous households, and larger reductions in disputes in polygamous households compared to monogamous households.

 

Keywords

Cash transfers, Intimate partner violence, Polygamy, Social protection, Gender

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا