علوم روانشناسی، تربیتی و مشاوره

احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی: QEEG

پژوهشگران دانشگاه شنزن چین و دانشگاه گرونینگن هلند در پژوهشی مشترک به بررسی زیربناهای مغزی و رفتاری احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش آزمایشی تعداد 51 داوطلب راست دست دانشجوی مقطع کارشناسی در محدوده سین 18 تا 25 سال در دو مرحله شرکت نمودند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، نرم افزار کامپیوتری سنجش رفتارهای سودمند اجتماعی، و دستگاه QEEG با 64 کانال فعال طبق سیستم مونتاژ 10-20 و نرخ نمونه گیری 1000 هرتز بودند.

یافته‌ها:

  1. هم مردان و هم زنان در صورتی که احساس بی عدالتی داشته باشند، از رفتارهای سودمند اجتماعی، امتناع خواهند کرد.
  2. مردان و زنان در صورتی که رفتار خیریه ای در حق آنها بی عدالتی محسوب شود، از انجام آن امتناع خواهند کرد.
  3. پتانسیل فراخوانده P300 (موجی مغزی که 300 میلی ثانیه بعد از یک عمل در QEEG مشاهده می شود) در زمانی که وضعیت ادراک شده عادلانه باشد، مثبت تر است.
  4. هرچه میزان موج P300 بزرگتر باشد، احتمال پذیرش درخواست کمک از جانب دیگران و انجام رفتار سودمند اجتماعی بیشتر است.

راهبردهای کارکردی:

  • احساس بی عدالتی عامل انگیزشی بسیار مهمی در تصمیم گیری افراد برای انجام اعمال سودمند اجتماعی هستند.
  • باهدف افزایش رفتار سودمند اجتماعی در سطح جامعه لازم است حس عدالت و برابری در سطح جامعه تقویت شود.
  • برای افزایش رفتار سودمند اجتماعی در سطح جامعه لازم است افراد بتوانند به این درک برسند که رفتارهای آنها به شکلی عینی و ملموس منجر به کاهش بی عدالتی در سطح جامعه خواهند شد.

Abstract

Unfairness commonly impacts human economic decision-making. However, whether inequity aversion impairs pro-social decisions and the corresponding neural processes, is poorly understood.

Here, we conducted two experiments to investigate whether human gifting behavior and brain activity are affected by inequity aversion.

In experiment 1, participants played as a responder in a joint donation game in which they were asked to decide whether or not to accept a donation proposal made by the proposer.

In experiment 2, participants played a donation game similar to experiment 1, but the charity projects were classified as high-deservingness and low-deservingness projects.

The results in both of two experiments showed that the participants were more likely to reject an unfair donation proposal and the late positivity potential (LPP)/P300 elicited by fair offers was more positive than moderately unfair and highly unfair offers regardless of charity deservingness.

Moreover, after principal component analysis, the differences in P300 amplitude between fair and highly unfair conditions were positively correlated with the acceptance rates in experiment 2.

Taken together, our study revealed that late positivity (LPP/P300) reflected the evaluation of fairness of proposals, and could predict subsequent pro-social decisions. This study is the first to demonstrate that inequity aversion reduces pro-social motivation to help innocent third party.

Keywords

Unfairness, Charitable giving, Deservingness, P300, Event-related potentials

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ??(further reading)??

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393220301147

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا