پژوهشگران دانشگاه لینگنان چین و دانشکاه بردفورد انگلستان در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیر شخصیت در فضای مجازی (نرم افزار WeChat) و عملکرد افراد در نرم افزارهای چت بر اساس الگوی 5 عاملی شخصیت پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش تعداد 54 دانشجوی چینی بعنوان ناظر و 200 نفر بعنوان کنشگر شرکت نمودند. گروه کنشگر پرسشنامه NEO-FFI-3 را تکمیل نمودند. همچنین، از گروه کنشگر خواسته شد اطلاعات WeChat خود شامل نام کاربری، تصویر، لحظات (moments)، چه خبر، و آخرین آپدیت های لحظات خود را ارائه نمایند.

یافته های پژوهش:

  1. افراد به طور معمول بر اساس اطلاعات اپلیکیشن های چت فضای مجازی نمی توانند سطوح عامل های شخصیتی را به صورت بالا، متوسط و یا پایین دسته بندی نمایند.
  2. افراد بر اساس اطلاعات اپلیکیشن های چت فضای مجازی می توانند تفاوت بین عامل های شخصیت در نمرات حداکثری (پایین / بالا) را درک نمایند.
  3. هنگام قضاوت بر اساس اطلاعات اپلیکیشن های ارتباطی فضای مجازی، افراد قادر نیستند سطوح متوسط صفات شخصیتی صاحب اطلاعات را به درستی ارزیابی نمایند.

راهبردهای کارکردی:

  • بر خلاف ادعاها و تصورات رایج در فضای مجازی، در بسیاری اوقات نمی توان نیم رخ شخصیتی افراد را بر اساس اطلاعات پروفایل های آنها در فضای مجازی تشخیص داد.
  • آن دسته از عوامل شخصیت قابل تشخیص از اطلاعات پروفایل فضای مجازی، شامل موارد حداکثری صفات شخصیتی هستند.
  • در مواردی آشنایی، دوستی و ازدواج در فضای مجازی، نباید تنها به اطلاعات پروفایل فرد اکتفا نمود و لازم است سایر منابع برای ارزیابی شخصیت نیز استفاده شوند.

Accuracy in trait judgments based on WeChat: Detecting who stands on the extreme levels of the big-five trait continua

Abstract

Trait inferences occur not only during social interaction but also in virtual environments. Previous research suggested social media owners (targets) revealed their real but not idealized personality traits online, based on which people were to some extent able to make accurate judgments of the big-five traits of the targets.

Method:

In the present research, participants made inferences of different levels of targets’ big-five traits (low, meddle or high) after briefly browsing scant information of the unacquainted WeChat owners.

Results:

Results demonstrated that participants were not uniformly accurate in judging each level of each of the big-five traits. they were prone to be accurate when judging a target located on the extremes (low or high) of the traits. but they were less accurate when judging a target located at the average level.

Conclusion:

These findings extend previous results from real-world scenarios revealing people’s ability to perceive other persons based on subtle signals in the domain of social media.

Keywords

WeChat, Big-five traits, Trait judgments, Person perception, Accuracy.