علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم زیستی موضوعات بدنی و جسمی

روانشناسی سیاسی و روانشناسی تحلیلی پاندمی کووید-19

پژوهشگران دانشگاه رزسیتی ایالات متحده امریکا در یک پژوهش پیمایشی آنلاین به شناسایی تنش های روانی مردم در پاندمی کووید-19 بر اساس سازه های روانشناسی سیاسی و روانشناسی تحلیلی پرداختند.

 

روش پژوهش:

در این پیمایش آنلاین 430 داوطلب از ایالات متحده امریکا شرکت نمودند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه دلبستگی، پرسشنامه اضطراب سلامتی، پرسشنامه شخصیت 5عاملی TIPI، چک لیست گرایش های سیاسی، و چک لیست نگرش های اجتماعی و سیاسی در دوران پاندمی کووید-19 بودند.

یافته ها:

  1. نمرات اضطراب سلامتی به شکل نیرومند و معناداری پیش بینی کننده میزان استرس های منفی دوران پاندمی کووید-19 هستند.
  2. نمرات عامل شخصیتی روان رنجورگرایی رابطه مستقیم و مثبت با میزان استرس های منفی افراد در دوره پاندمی کرونا و قرنطینه دارد.
  3. دلبستگی اضطرابی همبستگی معنادار و مثبت با نمرات پریشانی و استرس روانی در پاندمی کووید-19 دارد.
  4. در ایالات متحده امریکا، افراد دارای دیدگاه های سیاسی محافظه کارانه، استرس های روانی فیزیولوژیک بیشتری تجربه می کنند.
  5. آن دسته از مردم ایالات متحده امریکا که دارای گرایش های سیاسی محافظه کارانه هستند، واکنش های فیزیولوژیک شدیدتری نسبت به تهدید از خود نشان می دهند.

راهبردهای کارکردی:

  • الگوهای دلبستگی (که ریشه در سبک های فرزندپروری دارند) در کنار الگوهای شخصیتی نقش بسیار مهمی در تجربه افراد از پریشانی، استرس و اضطراب در شرایط بحرانی (همچون پاندمی کووید-19) دارند.
  • سبک های دلبستگی ناایمن/ اضطرابی به شکلی حتی فراتر از عامل شخصیتی روان رنجورگرایی منجر به تشدید احساس اضطراب و استرس افراد در بحران های استرس روانی-اجتماعی می شوند.
  • آموزش مهارت های مدیریت هیجانی و روابط بین فردی در کنار مهارت خودآگاهی کمک شایانی به بهبود تجارب هیجانی و الگوهای دلبستگی افراد می شود.

Abstract

This study examined the relationship between attachment style and fear of contamination during the COVID-19 pandemic, hypothesizing that anxiously attached participants would be more distressed when their safe space was threatened by someone leaving and returning.

Method

During May 2020, n = 355 participants provided demographics, personality, health anxiety scores, attachment styles, political ideology, and attitudes towards the pandemic. In both social media and MTurk subsamples (but not in a subsample from a ListServ of professional psychologists), anxious attachment was a significant predictor of distress above and beyond personality and health anxiety.

Results

In addition, political ideology emerged as a consistent predictor of perceptions of the seriousness of COVID-19, even holding the other predictors constant. Understanding an individual’s attachment style may be helpful in working with them in their trauma.

Conclusion

This research also contributes to early empirical evidence for the impact of political ideology on self-reported attitudes and behaviors during the COVID-19 pandemic.

 

keywords

Attachment, Anxiety, Epidemic, Personality, Political ideology, COVID-19.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا