علوم اجتماعی و جامعه شناختی خرد و کلانعلوم روانشناسی، تربیتی و مشاورهعلوم ورزشی روانشناسی ورزش و تربیت بدنی

خلاقیت و سازگاری در زندگی: الگوهای ورزشی تفکر بقاء

پژوهشگران دانشگاه فلوریدا و دانشگاه ایالتی بال ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی روابط بین الگوهای تفکر ورزشی بقاء در خلاقیت و سازگاری در زندگی برای بقاء و تاب آوری بهتر در مواجهه با سختی های زندگی پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش 46 دانشجوی داوطلب شرکت نمودند. شرکت کنندگان به طور متوسط هفته ای 4 بار و هر بار 60 دقیقه تمرین ورزشی داشتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه تفکر واگرا، تمرین چالاکی نردبان، پرسشنامه خودکارآمدی، پرسشنامه ادراک سختی تکلیف، آزمون رفتار ادامه دار، پرسشنامه شبکه عاطفه و آزمون های استعدادیابی ورزشی بودند.

یافته ها:

  1. خلاقیت شناختی و خلاقیت حرکتی دو سازه کاملاً جدا از یکدیگر هستند. اما این دو نوع خلاقیت با یکدیگر همبستگی مثبت دارند.
  2. خلاقیت حرکتی منجر به افزایش احتمال سازگاری و بالا رفتن تاب آوری فرد می شود.
  3. انعطاف پذیری در خلاقیت حرکتی پیش بینی کننده ادراک فرد از میزان سختی تکلیف است.
  4. انعطاف پذیری در خلاقیت حرکتی پیش بین کننده میزان پایداری رفتاری فرد در استمرار و ادامه مسیر است.
  5. خلاقیت شناختی ارتباط معناداری با افزایش سازگاری با شرایط سخت ندارد.

 

راهبردهای کارکردی:

  • تقویت مهارت های بدنی و ورزشی افراد منجر به بهبود توان سازگاری و تاب آوری آنها در شرایط سخت خواهد شد.
  • خلاقیت شناختی بدون وجود خلاقیت حرکتی نمی تواند منجر به رشد و  پیشرفت فرد در شرایط سخت شود.
  • افزایش مهارت ها و پرورش استعدادهای ورزشی منجر به افزایش خلاقیت حرکتی و در نتیجه افزایش سازگاری فرد با محیط های پر از استرس های روانی-اجتماعی می شود.

Abstract

Objective

Some evidence suggests an association between creativity and adaptability; yet this relationship has not been tested empirically.

The present study aimed at testing experimentally whether cognitive and motor creativity are associated with the psychological, behavioral, and affective dimensions of adaptation when failing to reach a motor task goal.

Design and method

Forty-five students were asked to complete a motor circuit under pressure. After setting their own goal, participants had up to 10 attempts to reach that goal and were told that they failed after each attempt.

Perception of task difficulty and self-efficacy were measured before the first attempt. Persistent and variable behaviors were recorded during the task. Finally, upon completion of the motor circuit, participants completed the affect grid and were tested for their cognitive and motor creativity.

Results

Correlational analyses revealed that cognitive and motor creativity are separate but related entities. A series of linear regression analyses revealed that motor (but not cognitive) creativity was significantly associated with probability of adaptation (r = 0.31). Flexibility in motor creativity predicted perception of task difficulty whereas originality was a significant predictor of persistent behavior.

Conclusions

Some similarities exist in the processes underlying both the generation of creative thoughts and movements. Being able to produce many flexible and original motor solutions seem to offer an adaptation advantage. Each creativity dimension has a separate but complementary influence on the psychological, affective, and behavioral dimensions of adaptation.

 

Keywords

Creativity, Divergent thinking, Motor creativity, Adaptation, Motor challenge.

دکتر امیر محمد شهسوارانی

دکتر امیر محمد شهسوارانی؛ جامعه شناس/ روانشناس عضو نظام روانشناسی ایران، کانادا، ایالات متحده امریکا، و سوئد ارائه خدمات مشاوره فردی، گروه و سازمانی مجری پروژها های مدیریت منابع انسانی سازمان ها، استخدامی، ارزشیابی های ادواری پرسنلی، و ...

موضوعات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا